Květen 2017

Pan Babiš

24. května 2017 v 15:37 | Zodiak
Musel jsem se až smát, když jsem se včera v televizi díval na přehlídku zamračených ekonomických expertů ostatních politických stran. Jedna strana tvrdí, že byste měl víc šetřit, druhá strana tvrdí, že naopak utrácíte málo. Přidat, ubrat, tady trochu víc, tady seškrtat. No jistě. Sice se poslední tři roky snažím zlepšit kondici státních financí, ale na konci dne se prostě nezavděčíte nikomu a všichni vás zkritizují. Tradiční politické strany. Zapomínají, že k 31. 12. 2017 bude dluh nižší o 70 miliard korun, než když jsem nastupoval na Ministerstvo financí.
A to i přesto, že se snažím i veřejné peníze řídit tak, jak jsem zvyklý z byznysu. Jako rodinnou firmu. Jak jsem ostatně slíbil voličům. Jen na úrocích státního dluhu jsme díky změně chování Ministerstva financí vloni ušetřili 11,7 miliardy korun a letos ušetříme dalších 5 miliard, když jsme celkové náklady na obsluhu státního dluhu snížili ze 46,3 na 41,3 miliardy korun.
A víte, proč se nám to na Ministerstvu financí daří? Jednoduše proto, že se i ke státním prostředkům chováme tak, jako se většina lidí chová ke svým vlastním penězům: Prostě je nerozhazujeme a chováme se rozumně. Téměř 17 miliard korun jsme ušetřili i díky lepší a aktivnější práci s veřejnými penězi i vyšším výnosům z prodeje dluhopisů se záporným úrokem. I proto teď můžeme finančně podpořit některé rozumné vládní výdaje.
Například od letošního července zvýšíme o 10 procent platy příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanců v kultuře, zdravotnictví, sociálních službách a nepedagogických pracovníků ve školství. Výrazný prostor pro další navyšování platů v sociálních službách je možno najít přímo v rozpočtu Ministerstva práce, stačí jen chtít a řádně čerpat nespotřebované peníze z minulých let, ty činí k 30. 4. 2017 5,755 miliardy korun.
Některé tyto profese, hlavně u sociálních služeb, mají často platy, které jsou hluboko pod průměrnými výdělky. Úspora na obsluze státního dluhu nám také umožní zavést od 1. září kariérní řád učitelů s rozpočtovaným nákladem 404 milionů korun i zvýšení ostatních tarifů všech ostatních státních zaměstnanců od 1. listopadu o 10 procent. Současně zvýšíme i zvláštní příplatky pro zdravotní sestry ve směnném provozu, a to celkem o 600 milionů korun.
To ale není vše. Ministerstvo financí zaplatilo 11. dubna 2017 splátku desetiletého dluhopisu České republiky, který stát vydal v dubnu 2007 s ročním úrokem 4 procenta. Jeho celková jmenovitá hodnota činila rekordních 90,3 miliard korun a jen roční náklady nás stály 3,6 miliardy korun. Podobně zodpovědně ale chce hnutí ANO státní finance řídit i v budoucnu. Dnes jsme předložili návrh státního rozpočtu na rok 2018 a i v něm pokračujeme v našich prioritách. Znovu plánujeme snížit deficit státního rozpočtu, a to o 10 miliard korun. Dohromady tak bude činit 50 miliard korun. Důchody, platy a peníze pro obce a města činní víc než celý deficit státního rozpočtu. 51,9 miliard. Když všichni volají po vyrovnanému rozpočtu, tak by si měli uvědomit, že to pak znamená, že nebudeme navyšovat platy a důchody. To by podle mě ale nebylo správné, protože jsou stále jedny z nejnižších v Evropě, a já jsem hlavně slíbil, že peníze, které vybereme, budeme vracet lidem.
Deficit ve výši 50 mld. je sice stále velká částka, ale pořád je to mnohem méně než za předchozích vlád. A hlavně se nám daří držet pozitivní trend neustálého snižování schodku. Uvidíte, jak naši koaliční partneři budou tlačit na jeho navýšení.
Přesto v rozpočtu plánujeme zvýšit některé výdaje, především na důchody. Je podle mě ostuda, když mnozí důchodci žijí na hranici chudoby. Chceme proto na důchody přidat 21,6 miliardy korun, což by průměrný starobní důchod zvýšilo o 501 korun měsíčně. Za pět let tak navýšíme důchody celkem o 1426 korun měsíčně. To nás stálo 55,3 miliardy za období 4 let. Myslíme ale i na rodiče, a proto navyšujeme přídavky na děti o 300 korun měsíčně a zároveň zvyšujeme odečitatelnou slevu na první dítě o 1800 korun ročně.
A plánujeme také vyšší výdaje na dávky nemocenského pojištění. Pro rok 2018 je navrhujeme ve výši 32,7 miliard korun, tedy o 19 procent víc než letos. V návrhu je zahrnuta i vyšší nemocenská při delší nemoci, otcovská poporodní péče a taky pečovatelská dovolená. Výdaje na státní sociální podporu a dávky pěstounské péče meziročně vzrostou o 4,5 miliardy korun. A podobně i platby státu za státní pojištěnce, ty plánujeme zvýšit o 3,4 miliardy korun. Vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění se tak zvýší ze současných 920 korun na 969 korun.
Lepší hospodaření se státními penězi nám ale umožní přidat i na naši společnou obranu. Podle mě je naše bezpečnost čím dál tím důležitější věc, kterou musíme řešit. Ukazují to dnešní události v Manchesteru, ale i situace na Ukrajině. I z toho důvodu tahle vláda přidá Ministerstvu obrany v roce 2018 5,4 miliardy korun, aby se jeho rozpočet zvedl na 57,9 miliardy korun. Náš podíl výdajů na obranu by se tak měl v příštím roce zvýšit na 1,13 procenta HDP. A polepší si i výzkum, vývoj a inovace (o půl miliardy korun) a taky sport (doufejme, že to ČSSD nebude rozdělovat někde v pronajatém bytě), ten pro změnu o miliardu korun. A nakonec ještě jedna dobrá zpráva pro obce: Jejich podíl na celostátním hrubém výnosu DPH se zvýší z 21,4 na 23,58 procenta, čímž si polepší o 8,5 miliardy korun.
Chápu, že mnozí rádoby odborníci a opozice tohle všechno kritizuje, ale já prostě chci vrátit lidem jejich peníze zpět, které jim předchozí vlády sebraly anebo nechtěly dát. Je fakt ostuda, že naši senioři musí měsíčně vyžít s pár tisícovkami korun a mnohdy mají problém s takovými penězi vyjít, a to nemluvím o tom, že kvůli nízkým důchodům nemohou cestovat do zahraničí nebo si koupit lepší potraviny.
Je to můj poslední blog jako ministra financí, tak díky za přízeň, ozvu se vám ze svého nového působiště v centrále hnutí ANO na pražském Chodově (ten velký barák se svítícím logem ANO, bude líp). A když pojedete kolem, doufám, že se za mnou stavíte na kafe dole v naší kavárničce, co tam občas točíme ta videa.

Dopis Babiše

23. května 2017 v 16:30 | Zodiak
Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády a předseda ČSSD
Úřad vlády Praha
V Praze dne 18. května 2017
Věc: Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do osobnosti člověka
Vážený pane předsedo,
obracím se na Vás ve věci Vámi činěných výroků vůči mé osobě. Jedná se zejména o následující výroky:
"Je ministrem financí, který je podezírán z toho, že v celé řadě případů nejrůznějších operací, ať už to byla emise korunových dluhopisů nebo to byly obchody mezi ním a Agrofertem, se dopouštěl jednání, při kterém šidil, nebo mohl šidit, stát na daních. Musím říci, že jako předseda vlády pokládám za naprosto nemožné, aby funkci ministra financí zastával někdo, kdo je aktuálně podezírán v celé řadě případů z daňových úniků."
(výrok učiněn na tiskovém brífinku dne 3. 5. 2017 po jednání grémia ČSSD; přenášeno v živém vysílání České televize, přibližně od 21:35; tento výrok byl následně přejímán dalšími veřejnými sdělovacími prostředky)
"Příčinou je fakt, že ministr financí a místopředseda vlády je podezírán z toho, že se různými způsoby snažil vyhýbat placení daní."
(výrok učiněn na tiskovém brífinku dne 5. 5. 2017 na Úřadu vlády; přenášeno v živém vysílání České televize, přibližně od 10:19; tento výrok byl následně přejímán dalšími veřejnými sdělovacími prostředky)
"Otázka je, jak má finanční správa spravedlivě a nezávisle vyšetřit daňové problémy ministra financí, když mu jako ministrovi podléhá a ministr dělá evidentně vše proto, aby se nic nevyšetřilo."
"Rozhodl jsem se 5. května navrhnout prezidentovi republiky Miloši Zemanovi odvolání místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Ty důvody byly opakovaná závažná podezření, že se současný ministr financí snažil v rámci své podnikatelské činnosti vyhýbat placení daní. Byla to podezření jeho obchodů se společností Agrofert, jeho podnikatelské minulosti. V tom rozhodnutí navrhnou odvolání ministra financí a místopředsedy vlády mě utvrdil také fakt, že se prokázalo, že místopředseda vlády a ministr financí veřejně lhal, když tvrdil, že neovlivňuje svá média. … To znamená, že nepůsobil ve strukturách Agrofertu, tak aby se nedostal do podobné situace střetu zájmů, do jaké se dostal současný ministr financí Andrej Babiš, kde čelí podezření z krácení daní, pokud jde o korunové dluhopisy. Vyšetřuje to Finanční správa a současně ministr financí je v čele úřadu, pod který Finanční správa spadá. Čili mým cílem bylo, abych zabránil tomuto střetu zájmů. … Domnívám se, že pokud má člen vlády takto závažné problémy a čelí takto závažným podezřením jako současný místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, tak jediným rozumným řešením je jeho odchod z vlády."
(výroky učiněné na tiskovém brífinku dne 17. 5. 2017 na Úřadu vlády; přenášeno v živém vysílání České televize, přibližně od 16:15; přejímáno dalšími věřejnými sdělovacími prostředky)
Důrazně se ohrazuji proti tomu, že veřejně lžu, že se jakýmkoliv způsobem vyhýbám placení daní, že jsem stát ošidil na daních nebo že zneužívám finanční správu. Tato vyjádření z Vaší strany zaznívají opakovaně, naposledy 17. května 2017, a navozují dojem, že se mám dopouštět nelegální činnosti. Taková tvrzení jsou nepravdivá, přičemž činím veškeré možné kroky k vysvětlení mých příjmových a majetkových poměrů (např. dopis předsedovi Poslanecké sněmovny doručený dne 28. 4. 2017, písemnost 22 odpovědí na otázky premiéra, a další dopisy, které jsem Vám zaslal například dne 20. 2. 2017, č. j. MF-6254/2017/9007-2, dne 13. 3. 2017, č. j. MF-8548/2017/05-1, dne 28. 3. 2017, č. j. MF-10296/05-2).
Vaše výroky, činěné veřejně zejména na oficiálních tiskových brífincích, mají ve vztahu k mé osobě difamující povahu, negativně ovlivňují mou pověst a čest na veřejnosti, vážnost ve společnosti a také pověst a postavení v politických vztazích. Důrazně bych Vás chtěl požádat, abyste se zdržel dalších výroků směřujících obecně k tomu, že neplním řádně své daňové povinnosti nebo že zneužívám finanční správu. V případě, že tak neučiníte budu uplatňovat svá práva na ochranu osobnosti soudní cestou.
V úctě
Ing. Andrej Babiš
Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice

Milosti presidentů

23. května 2017 v 16:26 | Zodiak

Reakce opilce a lháře Kalouska na milost pro Kájínka
"Sprostý vrah včera v Manchesteru zavraždil desítky lidí. Dnes je v České republice hlavní mediální hvězdou sprostý vrah. Je to jenom pro politickou volební kampaň pana prezidenta Zemana. Slušnému člověku je z toho nevolno," reagoval ve Sněmovně Kalousek.
Nemusíme s milostí pro Kájínka souhlasit, ale respektujeme ústavní právo pana prezidenta a pro připomenutí zde přikládáme několik milostí, které udělili Václav Klaus a velký vzor opilce Kalouska a to Václav Havel.
Milost dostala i vražedkyně dítěte, úchylkář a známá prezidentovy ženy. Koho omilostnil Havel a Klaus?
1. Havlovo omilostnění dvojnásobného vraha Růžičky
O co šlo - Prezident Václav Havel udělil v roce 2000 milost 37letému Zdeňku Růžičkovi. Toho poslal soud za mříže na 17 let za brutální dvojnásobnou vraždu manželského páru. Jako vražedné nástroje mu posloužily nůž a lopata. Milostí byli nepříjemně překvapeni také policisté, který případ vyšetřovali, ale i ministerstvo spravedlnosti. Růžička svou vinu vždy odmítal.
2. Klausovo omilostnění "vážně nemocného" Steingera
O co šlo - Prezident Václav Klaus uděloval milosti převážně v případech daňových podvodů či krádeží. V roce 2004 omilostnil Karla Steingera, který byl poslán do žaláře za daňové podvody v případech lehkých topných olejů. Steinger nikdy do vězení nenastoupil, oháněl se lékařskými posudky, které tvrdily, že má rakovinu. Státní žalobkyně posudek zpochybnila, i přesto mu Klaus milost udělil. Steinger byl mimo jiné obchodním partnerem nejvýraznější figury českého podsvětí, Františka Mrázka.
3. Havlovo omilostnění vražedkyně 17měsíčního dítěte
O co šlo - V roce 1999 udělil Havel milost vražedkyni Petře Teclové, která měla spáchat vraždu svého 17měsíčního syna. Za to si měla odpykat 13 let ve vězení. Vražedkyně se k činu nikdy nepřiznala, vinu kladla otci dítěte. Teclová syna brutálně bila pěstmi a kopala do něj. To mu způsobilo těžká vnitřní zranění a krvácení. Dítě údajně umíralo několik hodin bez pomoci.
4. Klausova milost známé jeho ženy Livie
O co šlo - Klaus v roce 2012 omilostnil zakladatelku Metropolitní univerzity Annu Benešovou. Té byla uložena dvouletá podmínka za podplácení a zpronevěru. Benešová umožnila studium na soukromé univerzitě několika úředníkům zcela zdarma. Škola tak přišla o 6 milionů korun. Milost vzbudila kontroverze zejména proto, že omilostněná se znala s Klausovou manželkou Livií. Ta se účastnila slavnostního zprovoznění nového výtahu na univerzitě právě po boku Benešové, s ní se měla setkat také na charitativní akci "Mosty". Klaus milost odůvodnil tím, že se Benešová musí starat o svého těžce nemocného manžela.
5. Havlova milost pro úchylkáře Rangla
O co šlo - V roce 1994 Havel udělil milost Zdeňku Ranglovi. Násilník byl postrachem i svých spoluvězňů. Vyžíval se v jejich napadání a ubližování, dle psychiatrů to byl jistý druh úchylky. Ministerstvo spravedlnosti nedoporučilo udělit tomuto muži milost. Po propuštění z vězení pobýval krátce v psychiatrické léčebně, následně spáchal několik loupeží a v roce 1997 v Německu zavraždil tamního občana. Dostal další trest, v base má celkem strávit 24 let.
Prezident Zeman udělil ve svém úřadě zatím pouhých 7 milostí. To je výrazně méně, než za své působení dali prezidenti Václav Klaus a Václav Havel. Václav Klaus udělil za 10 let celkem 412 milostí, za stejné období udělil jeho předchůdce Václav Havel 1247 milostí.
Pane Kalousku, kritizoval jste i V. Havla za jeho milosti a amnestie, kdy mezi slušné lidi vypustil tisíce kriminálních živlů? Je nám jasné, že na tuto otázku neodpovíte, ale jestli někdy vystřízlivíte a budete mít čistou hlavu, zkuste odpovědět aspoň sám sobě.

O Zemanovi, presidentovi.

23. května 2017 v 15:15 | Zodiak
" KOPÁNÍ DO ZEMANA
Povinně přečíst a rozeslat, kam se dá, jinak nás ti vládní aprodanci zničí.......asi to chtějí a pak sem nacpat migranty!!! Mají to asi dobře zaplacené!!!
Zábava začíná. KOPÁNÍ DO ZEMANA. Pojďte si do toho ožraly a rasisty taky kopnout. Vždyť je to jen prezident, tak dělejte, zbabělci, pojďte kopat do starého muže. Tedy řeknu Vám-mám toho dost a je mi blivno z toho politického odpadu, jak dští síru a jedy kolem sebe a na Zemana. Já vím, že Zeman není svatý, a že i on má v určitých směrech máslo na hlavě, alekdo ho z nás nemá??? Vy všichni okolo jste svatí??? Zeman není člověk jako my?? Víte vážení a to Vás možná sere, Zeman se nad nikým nepovyšuje, nedělá ze sebe to, co není, mluví tak, jak mu zobák narostl a používá svůj selský rozum. Spousta z nás ani vlastní rozum nemá, natož ten selský. Proč to lidi děláte?? Proč skáčete na špek něčemu tak odpornému jako je Horáček, Halík, Pospíšil, Kocáb nebo kašpárek Stropnický??? To už hraničí s diagnozou, vážení, neb podporou takových talentů, jak jsem uvedl, už ztrácíte úctu k sobě samým. Jistě-jsou to taky lidi, ale co za nimi je vidět??? Co oni chtějí pro Český národ??? Oni pro národ nechtějí nic dobrého, oni chtějí dobré jen sami pro sebe. Proto je také spojuje jedna zásadní myšlenka a tou je podpora multikulturní společnosti-tedy lidově řečeno: Vítání migrantů na úkor ČESKÉHO NÁRODA A REPUBLIKY!!!!! Spojuje je podřízenecký anální alpinismus vůči EU a USA.
Tohle chcete???
Tohle skutečně chcete??? Jestli ano, tak doufám, že jste také připraveni jednoho dne vysvětlit svým dětem, že jste to byli právě vy, kdož podporoval Horáčka a spol v jejich politice, a tedy že i kvůli Vám je Český národ podřízen muslimské omunitě, že se musí modlit v mešitách, že ženy musí chodit celé zahalené a že se budou na ulicích veřejně sekat hlavy lidem. I když osobně si myslím, že k tomuto nedojde, protože tyto snahy nás spíše dovedou k občanské válce. Nicméně normální lidé budou umírat tak jako tak. Pro mě osobně se opakuje situace z minulých prezidentských voleb, kdy Zeman neměl rotikandidáta solidní úrovně. Není alternativa. Aby byla, tak by museli na prezidenta kandidovat lidé jako profesor Pafko, Pirk nebo Okamura. Tak a teď jsem si naběhl co??? S tím Okamurou!! Jenže to jsou národovci, vážení, a tedy lidé, kteří jasně říkají-MY JSME TADY DOMA, TADY PLATÍ NAŠE PRAVIDLA. Apropo - stejný přístup, jaký má Zeman. Jim se hnusí diktatura Bruselu a podřízenecké postavení České republiky na mezinárodní scéně. Oni striktně odmítají zotročování České republiky Německým kapitálem a kapitálem nadnárodních společností, které jsou pro naše právo nedosažitelné. Jim se hnusí, že v některých továrnách v ČR jsou podmínky pro zaměstnance v jistých ohledech nastaveny tak, že si lidé musejí připadat jako v koncentračním táboře za nacistů. Současný prezident Zeman dělá velmi dobře, že se nechce utkávat s protikandidáty na veřejných mítincích a v médiích. Je to totiž zbytečné s takovými lidmi jakoukoliv diskusi vést a nechat se napadat od sázkaře, komedianta nebo zaprodaného fráterníka Halíka. To by jen ukázalo ve své nahotě hluboce pokleslou morálku a vlastenectví lidí na mezinárodním poli. Ona už takhle je ČR v mezinárodní politice pro srandu králíkům. Dále je už dávno jasné, že mainstream se pod vedením německé a americké rozvědky bude snažit Zemana v očích veřejnosti co nejvíce dehonestovat, aby jej dostali ze hry, a to především pro jeho rozumnou a vstřícnou politiku vůči Ruské federaci, která se nechce podvolit diktátu USA a EU. Nutno však podotknout, že Ruská federace je jedna z mála zemí té hrstky zemí, která neleze a nepoleze americké administrativě v řiť. Prezident Zeman je často častován invektivou, že je ožrala. Dost možná , že ano, ale proč jste vy - MORALISTÉ takto neřvali za Havla, když je všeobecně známo, že to byl opilec největšího kalibru a dokonce se proslýchá, že byl i homosexuál?? Boris Jelcin chlastal v Rusku první ligu, Clinton v USA byl kurevník, Merkelová je bývalá komunistka, bývalý papež byl nacista, Klaus byl a je narcis a k tomu přemisťovač per atd. To Vám nevadí, to je normální??? Kdo z nás si tu slivovičku nedá??? Domnívám se, že každý druhý si ji s radostí dá a v rozumné míře je to dobře. Řeknu Vám, že při mé letošní dovolené na Slovensku jsme také popíjeli slivovičku a to s bratry Slováky. Konečně se mi díky nim podařilo vypnout a vytěsnit politiku z hlavy a ráno mi vůbec nebylo zle a harddisk jsem měl vyčištěn jako nikdy. Ono to je skutečně dobré občas vypnout a né každému to jde samo. Myslím, že je mnohem lepší si dát tu slivovičku, než obírat lidi při sázkách nebo valchařině, či gumovat lidem hlavu skrze Jidášskou víru jako to dělá Halík.
Není vůbec od věci také poznamenat, že Zeman je již starý muž a z tohoto důvodu bychom k němu měli mít jistou úctu. Funkce prezidenta onu úctu ještě umocňuje. Není Vám trošku hanba ponižovat starého muže??? Z lidského a morálního hlediska se k němu mnozí chovají s odpuštěním jako prasata a politici nejvíce. Přitom Kalousek, Benda, Korte, Štětina, Laudát či Sobotka nesahají Zemanovi ani po gumičku od ponožek. Nebo si myslíte, že to není pravda??? Jestli je to tak, tak si za prezidenta zvolte klidně Štětinu a uvidíte. Uznávám, že Zeman není kandidátem s označením super, ale v kontextu možného a v kontextu se současnými protikandidáty je to ta nejlepší volba, kterou lze provést. Já doufám, že Zeman volby vyhraje a ty ostatní plácaly utře jak spocené okno. Je možné, že se po volbách vynoří zaručené hlášky ve smyslu toho, že volby u nás zmanipuloval Putin, ale i kdyby, jakože je to nesmysl, tak to bude lepší, než kdyby byl prezidentem Štětina, Halík nebo Horáček.
*/Oldřich Rambousek/* A má pravdu - napsal to dobře !""

Elita EU, spíš svině

17. května 2017 v 20:18 | Zodiak
tuskjuncker
29.1.2016
Kategorie: Politika

EUROŠLECHTA SI POTICHU ZVÝŠILA MZDY. VÍTE KOLIK VYDĚLÁVÁ TUSK NEBO JUNCKER?

HS 29|01|2016
"Elita" EU si potichu zvýšila odměny. Nejvíce peněz evropských daňových poplatníků putuje předsedovi Evropské komise Jean-Claudu Junckerovi a předsedovi Rady EU Donaldu Tuskovi. I europoslanci dostali více peněz.
EU se zpětnou účinností schválila zvýšení platů o 2,4 procenta. Šéf komise EU, Lucemburčan Jean-Claude Juncker a předseda Rady EU Donald Tusk si tak přilepší měsíčně o 699 eur. Oba mají nyní 31 272 eur na měsíc. Nárůst přichází uprostřed nejhorší krize Evropské unie, která má mít podle některých předpovědí fatální následky.
Platy se zvyšují i ​​pro členy Evropské komise a poslance EU. "Sedm místopředsedů Evropské komise se může těšit na zvýšení platu o 633 eur. Jejich měsíční plat pak bude 27 953 eur, "uvádí Tageblatt Letzeburg. Komisaři si také nemohou stěžovat: jejich měsíční plat je 24 945 eur a příjem se jim zvýšil o 570 eur. Diety poslanců také vzrostly o 193 eur na 8 214 eur. Ty jsou každoročně upravovány podle nominálních mezd.
Evropská komise toto číslo zatím nepotvrdila s odkazem na ochranu osobních údajů. Hrubý základní plat evropských lídrů je přibližně 26 165 eur - tato částka byla vypočtena na základě veřejně dostupných informací.
Platy jsou stanoveny pravidly, která stanoví práva EU. Jsou založeny na reálných příjmech státních zaměstnanců v několika zemích EU a na roční míře inflace v Belgii a Lucembursku, kde podle Komise EU žije až 85 procent zaměstnanců EU.
ZDROJ: hlavnespravy.sk

Děti na orgány k prodeji, děsné

17. května 2017 v 19:57 | Zodiak
Píše Editorial Chiladakis Group
Opravdu šokující událost nastane nějaký čas v Turecku. Jak je znázorněno, Turci, aby orgány vyjmutí orgánů z dětí syrských přistěhovalců, zatímco oni jsou ještě naživu.
Podle různých zpráv, armádu v Sýrii, kteří pracují pro zahraniční subjekty, kterých se obchodování s lidskými orgány ve spolupráci se soukromými společnostmi, které mají své základny v Turecku.
Libanonská ad-Diyar noviny uvedl, že turecké úřady nošení malých dětí a zraněných Syřanů vstupu Turecka v nemocnicích v Antalyi a Iskenderun v automobilech, které jsou pod dohledem turecké policie a tajných služeb.
Syrští zraněné po anestézii, orgány těla jsou odstraněny a pak zabil, aby byl pohřben na hranici Turecka nebo jinde.
Generální ředitel syrského soudního kanceláře, Hussein Noufel, ukazuje, že fyzicky státy a tisíce syrských občanů orgánů prodávají na černém trhu za posledních šest let.
S válka v Sýrii dokončí šest let, tam byly všechny druhy zvěrstev a vykořisťování člověka člověkem. To vše válka proti terorismu, který je řízený sionisté udělali za zájmy imperialistické politice USA a Izraele.
Vzhledem k tomu, noviny svědčí, v evropských zemích, bylo dlouho známo, tento obchod. Vskutku, syrští lékaři, kteří přišli z Německa, Francie a Belgie se postarat o raněné, zjistili, že krádež orgánů, ale narazil překážky shromáždit další informace od turecké armády.
Ad-Diyar deník zdůrazňuje, že Federální bezpečnostní služby FSA, Ext způsobit velké destrukci s bombardováním v syrských nemocnicích, ničí lékařské vybavení a zdravotnický materiál. Proto Syřané z Aleppo regionu skončí v turecké nemocnic ignoruje nebezpečí.
To, co nevíme, je, jak se FSA ve spolupráci s některými syrských sanitky nést zraněné do nemocnic v Turecku, kde je odstranění a varhany obchodování. V mnoha těl, které byly nalezeny, chybějící orgánů, jako jsou oči, ledviny atd.
H ad-Diyar, ukazuje, že v jednom z případů, turecké lékaři potvrdili, že 60.000 zraněných civilistů a vojáků přepravované do Turecka, těla byla odstraněna z 15 622, jejichž mrtvoly byly poslány zpět do Sýrie, aby byl pohřben.
OSN údajně tvrdí, že pečlivě sledovat celou tuto situaci v Turecku v posledních třech letech.


Náklady na lidských orgánů na černém trhu je poměrně velká s levnějšími nástroji, jako jsou ruce a paže se začínají na $ 385. Nejdražší orgány patří srdce a kostní dřeně v hodnotě 119.000 a 23.000 $, resp.


Redakce Chiladakis
www.nikosxeiladakis.gr


Prej České firmy

17. května 2017 v 14:16 | Zodiak
České značky skončily v emigraci.
Sedlčanský Pepa z Polska, Jihlavanka z Vídně. Mochovská zelenina se dováží z Rakouska, sýry Želetava ze Slovenska. Tradiční české produkty se vyrábějí v cizině, firmy se to často snaží ututlat. Auta s okřídleným šípem ve znaku se v Mladé Boleslavi přestávají vyrábět, koncern Volkswagen zabezpečí dovoz levných škodovek z Číny. Dovedete si představit, že si takovouto větu přečtete v novinách? Zatím asi ne. Nedává smysl, aby se něco tak typicky českého dováželo ze zahraničí.

»Nic takového se v současné době neplánuje a i v budoucnu to nepovažuji za pravděpodobné,« prozatím vylučuje pro týdeník Ekonom nastíněný scénář i Martin Jahn, někdejší vicepremiér, nyní člen top managementu německého koncernu Volkswagen Group, do něhož patří i firma Škoda Auto.
Ale kategoricky to vyloučit nemůže. Už jen proto, že i v jiných oborech a u jiných tradičních českých značek se tyto hypotézy staly realitou. Jestliže čeští spotřebitelé akceptují importy u potravin či elektrospotřebičů, proč by to nešlo u aut? Žádné tabu už neexistuje.
Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo, odkud k českým hospodyňkám plyne mražená česká zelenina. Pokud dnes do Mochova zavoláte a budete chtít hovořit s někým, kdo má na starost výrobu, neuspějete.
»To musíte volat do Rakouska, veškerá výroba se přesunula tam, tady je už jenom obchod,« říká do telefonu spojovatelka. A skutečně. Výrobky, které jsou dnes v obchodní síti stále prodávány pod značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na obalu připsáno Made in Austria. Nadnárodní koncern Ardo o přesunu výroby obchodní partnery informoval v listopadu loňského roku.
Během letošního roku zcela ukončil v Česku výrobu i koncern Unilever. V Povltavských tukových závodech v Nelahozevsi dostalo výpověď přes šest stovek lidí. Výsledkem je, že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) jsou dnes dováženy z jiných evropských závodů.
Týdeník Ekonom se zajímal, odkud k nám míří například Hera, tradiční surovina pro vánoční cukroví. »Místem výroby jsou polské Katowice,« uvádí mediální zástupce Unileveru Martina Janebová.
Z Polska se na český trh dovážejí i některé cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion, zrozené v roce 1896. Dnes z produkce švýcarského koncernu Nestlé. Konkrétně oplatka Delissa.
U některých firem je cítit, že o tomto tématu se baví jen velmi nerady. Když chtěl týdeník Ekonom od koncernu Tchibo informaci o aktuálním místě výroby kávy Jihlavanka, nejprodávanější kávy na našem trhu (která se kdysi skutečně pražila v Jihlavě, ale v roce 2005 se výroba přestěhovala do Vídně), odpověď nedostal.
»Výrobní závody máme ve více zemích, ale konkrétní místa nesdělujeme,« uvedla PR manažerka české pobočky Tchibo Eva Kadlecová.

Pokus o puč na pana presidenta

16. května 2017 v 16:01 | Zodiak
STOJÍ ZATO SI TO PŘEČÍST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Subject: Fw: Od spolužačky z vysoké,která žiie 40 let Německu.
Tak toto je fakt vzácný postřeh!!!!
Ze začátku jsem taky tvrdila, jak někdo může volit Zemana - ale když se vezme, že ten druhý kandidát byl Schwarzenberg, tak Zeman byl volbou přece jenom šťastnou. Sleduju pol. dění denně a s postupem času vidím, jaké hodnoty v Zemanovi máte a závidím vám ho. A všem, kteří ho zesměšńují a hnusně o něm mluví, bych nakopala, víš kam. Je to přesně tak, jak to ten režiser píše: nafoukanci, egoisti, nevidící si na špičku nosa - považující se za inteligenty. Opravdu neví, co slovo inteligence znamená, bohužel! Zeman je inteligentní člověk, který má svůj národ rád a snaží se pro něj o to nejlepší. Existuje i hodně debilků, kteří ho kritizují za blízkost k Putinovi. Taky jsem byla před mnoha lety proti Putinovi. Ale poznala jsem, že i Putin má zdravé názory a nelze srovnávat tehdejší komunistický Sov. Svaz s dneškem. Doba se změnila , což tito rádoby "intelektuálové" absolutně nepostřehli. Západní svět i s Amerikou všechno rozdrbal, manipuluje všemi možnými způsoby lidi, kteří to většinou žerou, protože jsou zpohodlnělí si udělat své názory - a tím tuto politiku míšení ras podporují. Ale brzy se budou divit, protože takhle nás nic dobrého nečeká!!!!!!
Volte Zemana, nebuďte naivky a blázni a co hůř, sebevrahové, jako už pomalu ale jistě jsou Francouzi, severské státy, Holanďani, Italové a na podzim se k nim přiřadí i Německo.
2017-05-07 18:04 GMT+02:00 helena palickova <helenapalickova@seznam.cz>:
Subject: Re: Názor Davida Martínka, režiséra a producenta ČT Praha....-VELMI VÝSTIŽNÉ-KLOBOUK DOLŮ
Dějí se teď i u nás stále ošklivější věci, proto si prosím přečtěte názor jednoho obyčejného Zemanova oponenta, který ale vidí dál a širší souvislosti, než jen vlastní špičku nosu.
Run (hon) na Zemana.
Je jisté, že run přijít musel, je to stejně nevyhnutelné jako dlouhá a škaredá zima před námi. Je třeba Miloše Zemana dehonestovat, zničit, udělat z něj opici, lháře a podvodníka. Nechutně, drsně, tak jak to bývá. Ok. Ale řekněme si tohle:
Miloše Zemana jsem jako mnoho jiných nevolil. A nevítal. Pro mě byla volba mezi hospodským, lesníkem + knížetem (vlastní slova K.S.) a důchodcem z Vysočiny (také vlastní slova) tristní. Když nastupoval do úřadu, napsal jsem, že bude kontroverzním prezidentem, který lidi rozdělí. Stalo se. Společnost je rozdělená na dva tábory a vzájemná nevraživost začíná přerůstat v nepochopení a napětí.
Ale, Miloš Zeman udělal pro tuhle zemi jednu úžasnou věc. On dal naději lidem, kteří jsou životem odsouzení k práci, spotřebě, přežívání, naději, že by mohlo být lépe. Že se jich někdo zastává, někdo za ně mluví a někdo se jim snaží pomoci.
Jde o sociálně slabší lidi, důchodce, dělníky, proletariát a prekariát, městskou chudinu, nezaměstnané, opuštěné a staré lidi, maminy s dětmi, učitelky, úředníky, prodavačky, živnostníky. Normální lidi. To je hlavní proud příznivců Miloše Zemana. Jsou to ti, kdo nemají v životě to štěstí, že mohou sedět v redakcích, pracovat v divadlech, mít vlastní firmy, řídit korporace, nebo zakládat start-upy. Jsou to lidé, kteří tohle neumí a možná ani nechtějí. Chtějí normální život, normální práci, svůj volný čas, rodinu, děti. A teď pozor! Tihle lidi jsou úžasní! Tihle lidé jsou solí země. Bez nich by žádná společnost nebyla. Pravdou je, že ve skrytu duše si ta druhá část společnosti, česká pseudo vyšší střední třída, pseudo buržousti, pseudo intelektuálové a pseudo tvůrci hodnot a systému, těchto lidí neváží. Normální lidé nejsou cool. Jsou obyčejní. Nejsou jak z lifestylových magazínů. Nemají silné a inspirativní příběhy.
A nejspíš o ně ani nestojí. Jejich hlas nebyl léta slyšet. Byli kolonkami ve výkazech. Jen statistikou. Zaměstnanci. Hmota, určená ke zpracování.
Často dodnes nazývána "lidský zdroj" - ne člověk, ale zdroj ... Je to hnusné. A je to třeba změnit.
Miloš Zeman tohle dělá. Mění optiku společnosti. To je moc dobře. Obyčejní, běžní a normální lidé moc dobře slyší. Mají právo věřit, že jejich život má být dobrý a kvalitní. Oni k tomu dobrému životu všech hodně přispívají tím, že pracují. Dobrý a kvalitní život není určen jen pro vybrané nebo samozvané. Musí být pro všechny, kdo se snaží. Nebo alespoň pro možné maximum lidí.
Protože faktem je, že když budou bohatší, zabezpečenější a svobodnější všichni tito lidé, bude společnost prosperovat o poznání lépe. A vydělají na tom i ti úspěšnější. O tohle jde.
Žijeme v mýtu, že "to nejde". Stát to neutáhne. Ale běžte. To není pravda. Stačí se podívat do Bavorska.
Vidím-li sešikované šiky včele s farářem Halíkem, lidovcem Pithartem a sázkařem Horáčkem tu se mi chce z plna hrdla jen a jen zvracet! Tohle nejsou lidé, kterým by tihle normální lidé věřili. Mají je za šašky a kašpary, tisíckrát profláknuté a naprosto nevěrohodné. Běžte do hospody, mluvte se svými rodiči, mluvte se svými babičkami, mluvte se svými zaměstnanci, dělníky a ptejte se. A nepřemlouvejte bábu. Ale poslouchejte a ptejte se. A budete možná velmi překvapeni, jak pregnantních odpovědi se vám dostane od běžných lidí, z masa, kostí a krve, kteří mají často spoustu životních, nedoceněných zkušeností.
Proč si lidé váží našeho prezidenta.
Čekám opravdový run. Nebudu se Miloše Zemana zastávat. Je to profesionální politik, je včele nejvýznamnějšího úřadu ve státě, má svou práci zvládat a umět. Musí zvládnout každou situaci. Jeho úřad to vyžaduje. Musí si vybrat správné lidi. Musí myslet a jednat správně. Pokud dělá práci špatně, odpovědí budou volby. Rozhodnou lidé, voliči v přímé volbě. Lidé, ne mediální a političtí šíbři a samozvané elity!
Nelíbí se mi ten postdalajlámovský run. Nechci teror. Nechci trvalou dehonestaci a ignoraci názorů člověka, kterého si zvolila nadpoloviční většina národa. To je neúcta, jak k němu samotnému, tak i k samotnému úřadu prezidenta. Je to tak, že když nebude dobrý, lidé ho v příští přímé volbě nezvolí.
A nakonec. Myslím, že tahle trvalá dehonestace a neúcta k jeho osobě symbolizuje strach těch v životě úspěšnějších, těch, kteří rozhodují, jejich strach připustit si, že i jiní mají právo na slušný život. Iracionální strach, že kdybychom dopustili, aby se tihle takzvaně normální lidé měli také dobře, možná by jim pak někde něco chybělo. A možná by se jim hůře vládlo, hůře by se vydělávaly peníze, hůře by šlo lidi obírat daněmi a nízkými platy a lidé by si pak moc vyskakovali. Myslím, že tohle myšlení určité sorty lidí, kteří si myslí, že jsou daleko víc, než ti obyčejní, je velký problém společnosti.
Nejsou. S odpuštěním, dírku do prdelky máme všichni stejnou ... hezký den!

čsssd va čudu

14. května 2017 v 11:40 | Zodiak
Ještě před deseti lety Andreje Babiše znal málokdo. "Jen někteří věděli, že existuje takový velkopodnikatel," upozornil bývalý sociální demokrat, že se mezi známými jmény velkých podnikatelů jako Kellner, Chrenek, Lukačovič, Janeček, Vančura, Bernard veřejně jméno Babiše v médiích příliš neskloňovalo. Objevil se výrazněji až při vyšetřování kauzy Unipetrol, která se stala známou v souvislosti s kauzou "pět na stole v českých", kdy šlo o podezření z korupce při privatizaci Unipetrolu.

Místní zemědělec porazil petrolejářské giganty. Díky přízni mocných

"V privatizaci Unipetrolu sehrál Andrej Babiš velkou hru, a to mezi giganty, jako byly petrolejářské společnosti, byli tam vládní zájemci z Norska, Kazachstánu, všechno to byli vlastníci rafinérií, jediný Babiš tam vstoupil jako místní zemědělec," vzpomíná bývalý sociální demokrat na kuriózní situaci, která je důkazem, že nebýt přízně politiků u moci, tak by Babiš nejspíš zůstal malým podnikatelem. "Využil toho, co mu stát umožnil," dodává.
Andreji Babišovi v jeho podnikání pomáhaly kontakty na politiky v obou dříve nejsilnějších stranách, ODS a ČSSD, které byly v minulosti u moci. "Znám hodně podnikatelů, kteří si politiky 'krmili' napříč stranami, podporovali je i oficiálně," říká bývalý sociální demokrat bez okolků. Potvrzuje, že Andrej Babiš byl v sociální demokracii napojen na bývalého premiéra Stanislava Grosse, ale i někdejšího šéfa antimonopolního úřadu a exministra Zemanovy vlády Martina Pecinu. "Vím, že to tak bylo. Gross samozřejmě Babiše podcenil, takový protřelý člověk ho lehce nahodil na udičku, on se mu nemohl rovnat. Jeho žena mu tehdy kupovala knížky o pozitivním myšlení, četl si rady, jak rychle zbohatnout. Nedostatek vzdělání a rozhledu si Grossovi chtěli rychle dohnat v možnostech, které se jim naskytly," konstatoval někdejší politik.

Anketa

Chcete, aby se v ČR usídlila Sorosova Central European University?
3%
97%
hlasovalo: 12871 lidí

Nejen Stanislav Gross, i Martin Pecina měl blízké kontakty s Babišem

Ale dají se i Pecinovy styky s podnikatelem Babišem vysvětlit nedostatkem vzdělání, když Martin Pecina vystudoval Vysokou školu báňskou a na rozdíl od Grossova studia práv
regulérně, ještě před vstupem do státní správy a politiky? "Ale začínal jako lokální kreslič někde v Hutním projektu Frýdek-Místek. Vloudil se ke Klausovi a pak se dostal na úřad pro hospodářskou soutěž, protože nikde nikdo moc nebyl," popsal zrod kariéry Martina Peciny, který začínal v ODS, pak přešel do sociální demokracie, aby nakonec skončil v Zemanově Straně práv občanů. O napojení Peciny na Andreje Babiše svědčila i informace České televize o setkání tehdejšího šéfa antimonopolního úřadu Peciny s agrochemickým magnátem Andrejem Babišem. Redaktoři zachytili na kameru jejich podivnou schůzku v autocentru na pražském Chodově. Pecinův úřad tehdy prověřoval žádost Babiše o expanzi konglomerátu jeho firem.

Ještě větší vazby měl na modré ptáky, aspoň v regionu

Andrej Babiš ale jednal i s jinými politiky v sociální demokracii, podporoval i expremiéra Jiřího Paroubka. "Dokonce o něm prohlásil, že je to nejlepší premiér všech dob, že ho bude podporovat," uvedl někdejší sociální demokrat. Ale stejně, ne-li více kontaktů měl podle něj Andrej Babiš i v ODS. "Ještě větší vazby měl na modré ptáky, minimálně regionálně. Jeho pravá ruka, tehdy ještě sociální demokrat Faltýnek byl v Prostějově vždycky šedá eminence v radě, vládli tam s modráky, proto i Miloslav Vlček byl s ODS zadobře. Proto ho podpořili do čela Sněmovny, což nikdo nechápal, jako náhradníka za Paroubka, který byl zhrzen tím, jak dopadly volby v roce 2006," připomněl dalšího sociálního demokrata, Miloslava Vlčka, který se z naprosto neviditelného poslance ČSSD stal ze dne na den šéfem dolní komory Parlamentu, i když nezvládal ani řízení schůzí, jak mohli vidět i diváci televize v přímém televizním přenosu druhé volby prezidenta Václava Klause. Podle našeho informátora to bylo díky podpoře podnikatelů z okresu Prostějov. "Byl to jejich místní poslanec," potvrdil. Miloslav Vlček, který měl být provizorním šéfem Sněmovny, ale nakonec v jejím čele zůstal čtyři roky. Skončil ve velké politice nepříliš slavně, funkce předsedy i poslaneckého mandátu se vzdal kvůli řadě kauz, porušení zákona o praní špinavých peněz nebo podávání lobbistických pozměňovacích návrhů pro státní dotace pro jeho známého.

Politici mysleli, že ho zvládnou, ale Babiš s nimi dnes mává

Bývalý sociální demokrat je přesvědčen, že se dalo Andreji Babišovi zabránit v tom, aby privatizoval Českou republiku. "Stvořila ho sociální demokracie, když ho vzala do vlády. Mysleli si, že to bude v pohodě, ale pak ti šmudlové kolem něj jen poskakovali, nezvládá ho ani premiér," kritizuje chování strany, ve které byl léta. Ještě v roce 2013 tomu mohli zabránit, ale všem dnes vytřel zrak. "I těm, kteří nechtěli vidět nebo neviděli, o co mu jde. Buď se jim to hodilo do krámu, nebo prostě před tím zavírali oči a dělali, že to nevidí, když s ním vstoupili do koalice. Dnes jeho chování považují za podraz. A ti, kteří to nevěděli, jsou hlupáci, tak si to zaslouží. On vydělá na všem právě díky hlouposti a malosti politiků, kteří si věřili, že s ním zamávají, protože jsou politici a on "jen" podnikatel," říká. Ale je to k jejich překvapení naopak. Babiš dnes mává s nimi. A sociální demokrat přiznává, že ministru financí dneska fandí. "Právě proto, že jim vytřel zrak, oni si to zasloužili, malost politiků je nekonečná, mají, co chtěli," vysvětlil důvod.
Ale bývalý sociální demokrat současně uvádí, že jeho sympatie k Babišovi neznamenají automaticky podporu hnutí ANO. "O straně jako takové nemluvím, protože devadesát procent jejích členů jsou přicmrdávači, deset procent je těch, kteří si vážně mysleli, že nastane nějaká změna poměrů. Jsou tam kariéristé jako v každé straně, bývalý neúspěšní odeesáci, socialisté i lidé z lokálních stran, kteří v ANO ucítili příležitost," konstatoval.

Sociální demokracie je skleněná koule a la Severní Korea

V zavedených stranách není totiž pro nového člena tak snadné dostat se do Parlamentu, Senátu nebo čela kraje či města, jak se to stalo poslancům, senátorům, hejtmanům a radním za hnutí ANO. "Třeba v sociální demokracii je to úplná katastrofa, tam je skleněná koule a la Severní Korea, tam si nevidí na špičku nosu, jede se podle hesla účel světí prostředky," kritizuje situaci v ČSSD. A dodává, že se nemůže dívat na to, jakým způsobem je sociální demokracie ničená, pošlapaná, ukradená. "Je to tak amatérský soubor, který zkazili jednotlivci, to jsou s prominutím pitomci. Ale odpovědnost za to padá na vedení strany."
Problém sociální demokracie vidí v ideové vyprázdněnosti. "Nejsou jednotící ideály, jediným ideálem je boj o koryto, o moc, ale to je v každé straně," stěžuje si. Hnutí ANO netrpí ideovou vyprázdněností, protože žádné ideje od začátku nemá. "Babiš žádnou zvláštní ideu nepotřebuje, ten má jednoduchou ideu: Co je dobré pro mě, je dobré pro Českou republiku. To je dobrá idea, na tom se dá stavět," říká s nadsázkou. Budoucnost sociální demokracie příliš růžově nevidí, protože ji Babiš podle něj "spláchne". "O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdybych udělal analýzu, myslím, že situace ČSSD je na ručník. Jenže lidé nevědí o tom, v jaké je to stavu," míní.

Před Milošem Zemanem jsou sociální demokraté jako malomocní

Problém strany vidí i v jejím postoji k bývalému předsedovi sociální demokracie a současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. "Jsou jako malomocní, neumí se od něj oprostit, část k němu vzhlíží jako k nějakému svatému grálu, leze mu do zadku, druzí jako by mu vzdorovali, ale neumí si říci, jestli se Zemanem, nebo ne." A dodává, že Zeman je pro něj člověk, který ničí sociální demokracii i společnost. "Měl by už zmizet," říká nekompromisně.
Bude triumfální cesta Babiše k moci na podzim lemovaná politickými mrtvolami sociálních demokratů, nebo ho mohou dohnat některé jeho podnikatelské kauzy z minulosti či současnosti? Bývalý politik říká, že jediné, co svazuje Babišovi ruce, je jeho obrovský majetek. Ale nemyslí, že by kauzy kolem Čapího hnízda, korunových dluhopisů nebo podezřelého odkupu Agrofertu odradily Babišovy voliče. "Podle mých zkušeností z místa, kde žiju, těch, kteří ho budou volit, přibývá," tvrdí. Připustil, že v případě kontroverzního podnikatele Berlusconiho nakonec obrovská přízeň voličů po skandálech zmizela jako pára nad hrncem. "Překlopilo se to v Itálii i jinde, ale to jsou země přece jen jiného charakteru, místní to neumějí překlopit. Jedině, že by se naštval ten někdo ještě bohatší. Ale proč by se tam s ním mydlil, má jiné zájmy," odmítá i tuto možnost, kterou považuje za jedinou cestu, jak omezit Babiše v jeho rozpínavosti, bývalý politik sociální demokracie.

Vládnutí sobotky

13. května 2017 v 9:44 | Zodiak
Soukromá korespondence premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) se stala předmětem zájmu hackerů z White Media. Neměli to těžké, politici totiž nesmyslně používali běžné mailové schránky na seznam.cz. Maily ukazují takovou míru vládního cynismu a vlivy pochybných lidí v pozadí na řízení celé země, že je zveřejnila i některá média. Z celé té sbírky čiší naprosté pohrdání nejen veřejností, ale i voliči ČSSD a dokonce velkou částí spolustraníků, servilita k EU a snahy o bezskrupulózní manipulaci veřejným míněním.
Aféru přesně vystihl Jan Zahradil (ODS): "Prolomení soukromé mailové stránky je samozřejmě skandální a nepřijatelné, nicméně uniklé skutečnosti jsou možná ještě děsivější. Ukazuje se, že evropskou politiku české vlády má zcela v rukou státní tajemník Prouza, který si pro instrukce jezdí do Berlína, a další nevolení úředníci. Není proto divu, že česká vláda ve všem kopíruje berlínsko-bruselský federalistický kurz, včetně přijetí eura nebo povinného přerozdělování migrantů. Nesamostatnost, servilita a submisivita této vlády jí znemožňuje stanovit si jakékoliv zahraničně-politické cíle a vede k slepému následování cizích koncepcí. To přímo ohrožuje české národní zájmy.
Potvrdilo se také, že premiér Sobotka věděl minimálně týden dopředu, že o povinných kvótách se na zářijovém summitu v Bruselu bude hlasovat a že toto hlasování Česká republika prohraje. Veškeré jeho silácké řeči o odmítnutí kvót byly tedy jen divadlem pro veřejnost, ve skutečnosti jel Sobotka na summit poslušně prohrát."

Na facebookové stránce IVČRN přinášíme seriál komentářů k uniklým informacím, které potvrzují to, co už dávno tušíme:

a) Názory na imigraci rozdělují ČSSD. Lidé kolem Sobotky pohrdají voliči i spolustraníky:

Pokud nesdílíte vládní proimigrační názor, jste pro tyto pány jen sociálně frustrovaní, xenofobní a nacionalističtí primitivové. Co z toho plyne? Vedení ČSSD cynicky pohrdá voliči i členy strany, potřebuje je pouze jako poslušný nástroj svojí politiky. V ostatních vládních stranách to ale nejspíš nebude jiné. Z dopisu hlavního Sobotkova ideologa O. Novotného (přítel Dienstbiera, nadstandardní vztahy s extrémní levicí):
… tvůj postoj k imigrační krizi neměl chybu, i ta reakce na schválené kvóty, to, že jsi se nepustil do zbytečného boje je v pořádku, bohužel tento populistický a pohodlný národ to neocení, nemá na to, aspoň ze značné části ani mentálně ani vzděláním, absolutně nechápe současnou historickou realitu a její kontexty…
… To co nám z voličského potenciálu zbylo, sociálně frustrovaná xenofobní a nacionalistická konzervativní levice, kterou si zakrátko začnou rozebírat komunisti a fašouni, to je na udržení socdem jako progresivní mainstreamové strany opravdu málo…

b) Ovlivňuje ČSSD volební průzkumy?

Pane řediteli, váš předvolební průzkum nedopadl tak, jak bychom si představovali, a jestli s námi ještě chcete do budoucna spolupracovat, budeme si muset vážně promluvit. Jste profesionál, takže víte, co je potřeba dělat… E-mail Sobotkova poradce Novotného řediteli agentury STEM budí závažné podezření, že dochází k ovlivňování nezávislých volebních průzkumů, podle kterých se pak často lidé rozhodují, koho volit.. Odvolávání se na technický problém v podobě ovlivněného vzorku respondentů může i nemusí být jen záminka, aby ten nátlak nevypadal tak blbě…

c) Migrační krize? Zpracujeme ty pitomce u obrazovek nějakým večerníčkem, aby pořád nedělali problémy, "nezávislá veřejnoprávní" televize nám udělá propagandu podle zadání:

Ředitel jednoho z odborů Úřadu vlády Jan Král navrhuje Sobotkovu poradci, aby "nějaká vlídná tvář v krátkých spotech něco málo před zprávami vysvětlila národu" o imigrantech. Lucie (zřejmě Šestáková, zástupkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti) to prý "ráda probere" s někým kompetentním v ČT.
Pověst České televize už nezachrání nikdo. Nezávislé veřejnoprávní médium, které povinně platíme, nemůže a nesmí dělat hlásnou troubu propagandě podle politického zadání. Po loňském úniku informace, že "úhel pohledu" ČT stanovuje Evropská komise http://www.ivcrn.cz/evropska-komise-velin-nasi-nove-totali…/, je zjištění o přímém politickém úkolování ČT se záměrem ovlivnit a manipulovat postoje občanů ke konkrétní vládní politice poslední kapkou.

d) Nesamostatnost, servilita a submisivita této vlády vůči vůdcům EU přímo ohrožuje české národní zájmy.

Než vystoupí premiér Sobotka s nějakým zásadním projevem, tak se jeho lidé zajedou přeptat do Berlína, co si Frau Bundeskanzler přeje slyšet. 131 684 jihomoraváků volilo Sobotku do sněmovny. Opravdu čekali tohle?
… začátkem března budu v Berlíně, tak proberu s poradcem kancléřky pro EU, jestli je něco, co by chtěla slyšet…

e) Kvóty EU - pletichaření, kupčení a servilita:

Víte, proč tak dlouho trvalo schválení pomoci křesťanům v Erbílu? Nadace Generace 21 přes své kontakty vybrala v Iráku 152 křesťanů ohrožených islámskou genocidou, které by dokázala na vlastní náklady dostat k nám. Ale na tyhle uprchlíky by nebyla dotace od EU, jako na islámské imigranty, přijaté přes kvóty. Takhle naše panstvo rozhoduje. A vlastně… pokud už by tedy uprchlíky přijali, proč je nevyužít jako důkaz, že vládě integrace imigrantů, na rozdíl od zbytku světa, FUNGUJE?
… jde pouze o interně vysídlené osoby a jako takové "se nepočítají do kvót", tedy mezi těch 400 lidí, které jsme se rozhodli dobrovolně přesídlit v létě (a nedostaneme na ně příspěvek od Evropské komise). I jako vnitřní vysídlenci ale mají nárok požádat o azyl… Otázka je tedy jednoduchá - chceme tu věc zabít jen proto, že se nezapočítají mezi těch 400? A nebo tady máme šanci … ukázat, že nám (integrační, pozn.) systém funguje? …

f) Vládní strategie k otázce imigrace jde nepokrytě a vědomě proti vůli občanů

s cílem jejich názory cíleně zmanipulovat propagandou a vymýváním mozků. Jak píše L. Vylíčil, jde o tři hlavní postupy: návrhy nových strategií ke změně (jak dokumenty přiznávají) většinového, protiimigračního názoru národa pomocí citové manipulace a mediální propagandy, návrhy nových (dobře zabezpečených) proimigračních orgánů do oficiálních struktur státu tak, aby je nešlo zrušit, návrhy jak šikovně vymanévrovat špatně spolupracující a hlasu lidu příliš naslouchající politiky co nejdále od řešení uprchlické krize. Dokumenty jsou dostupné na internetu, zkuste zadat:
"Imigrační politika ČSSD - tajné dokumenty k migraci" nebo "Komunikační strategie vlády k imigraci - tajné dokumenty"

g) A CO JE NEJVÍC ALARMUJÍCÍ - proimigrační strategii prosazují extremistické mafie v pozadí nejvyšších politiků.

Premiér přímo spolupracuje s opravdu podivnými lidmi extrémních názorů, kteří mu diktují zahraniční politiku nebo dohazují do různých funkcí svoje pověřence. Jeden z nich mu dokonce dělá poradce a fakticky nejspíš rozhoduje o čemkoliv, co Sobotka říká a dělá. Ultralevicoví aktivisté, podporovatel islámských teroristických organizací, anarchističtí fanatici kolem Deníku Referendum, ti všichni mají pevné vazby na nejbližší Sobotkovy poradce a pochopitelně i na Dienstbiera a Šabatovou. Proimigrační a lidskoprávní mafie si toto označení skutečně zaslouží. Jejímu rozkrytí se budeme věnovat v samostatném článku. Jestli tito lidé neznamenají přímé ohrožení bezpečnosti státu, tak už můžeme nechat vládnout rovnou KGB a americkou rozvědku.
Qui bono? Komu na politické scéně únik informací poslouží? Kauza nahrává největšímu rivalovi ČSSD, Babišovu ANO. Milovníci konspiračních teorií tvrdí, že až nápadně moc… Jak se obává Klára Samková, "vykradení" emailových schránek pana Sobotky může být prvním krokem k instalaci A. Babiše novým premiérem, a to samozřjmě bez voleb… Doufejme, že ale poslouží i občanům, kterým otevře oči, aby příště nevolili tak bezpáteřní politiky, co jimi pohrdají a své záměry hodlají prosadit i proti jejich vůli, pomocí manipulací a podvodů…


Chcete vědět víc?


Ta o sobotkovi

9. května 2017 v 19:04 | Zodiak

,,Obávám se, že informace, které se dostávají do éteru, nejsou pravdivé," uvedl na samý začátek šéf hnutí ANO. "Kmotři řídili přes milenku premiéra celou zemi a to byla ODS; a dnes jsou jiní kmotři na ČSSD, kteří řídí tuto zemi, oni jsou ta oligarchie. V roce 2013 jsme skončili jako druzí a ten den byl lánský puč. Prý je to tak normální v politice, prý se to tak dělá. Je to neskutečná špína a prý jsem s tím měl počítat. Já jsem nepočítal a je to symbolika, že jsem v Plzni. Tady jeden pán, ministr vnitra, podle některých informací - já na to nemám důkazy - údajně si najal nějakou agenturu, která mě delší čas sleduje a odposlouchává. To se neřeší. A jen se řeší ten obsah schůze, který je sestříhaný, je to zmanipulováno… to načasování je velice podivné. Mně se vyčítají nějaké věci, ale ty se vůbec netýkají mého působení v politice."
Danit nebo nedanit?
"Česká republika skončila v loňském roce na druhém místě, co se týká rozpočtu a zadlužení," pochvaloval si Babiš. "Vybrali jsme stovky miliard daní. Daří se nám, investujeme, máme se dobře. V zahraničí jsou zděšeni, co se tady děje. Proč premiér naší vlády, o které tvrdí, že je úspěšná, likviduje práci ministrů. My jsme šli do vlády s ČSSD, protože tak to vyšlo. Dnes pan premiér odvolává mne. Proč neodvolá ministryni školství, kde zasahovala policie a blízký přítel Karel Březina byl jejím poradcem? Je tam údajně korupce. To se neřeší, protože to nevyhov"Musím v zásadě odmítnout všechny ty lži. K těm korunovým dluhopisům. Já chápu, že ten, který nikdy nepracoval nebo neměl firmu, nechápe, co je to daňová optimalizace. Na to máme daňové poradce a všichni máme platit podle zákona. Nikdo nechce platit vyšší daně, než je zákon. Vždyť ty korunové dluhopisy, na to byl zákon už v roce 1993. Když pan Kalousek neuměl sehnat peníze na financování našeho státu, tak pozval lidi a investory, aby si koupili korunové dluhopisy. A aby je motivoval, tak je dával bez daně. 74 000 lidí si ty jednokorunové dluhopisy nakoupilo. Proč stokorunové dluhopisy se nedaní a proč jeden stokorunový dluhopis se daní? Jasně měl od svých podřízených pan Kalousek doporučení, že je to problém. Když 530 firem emitovalo, tak to chtěl změnit. A v Poslanecké sněmovně se o tom hlasovalo. A pan Kalousek nehlasoval pro zdanění dluhopisů, ani pan Sobotka. Sama ČSSD byla proti zdanění dluhopisů," uvedl Andrej Babiš.

Daním! Nevytahuji peníze ven jako velcí kluci…
"Já jsem jediný politik, který tady od revoluce ukázal dvacet let daňové přiznání," pochválil se předseda hnutí ANO. "Ale co vám vymývají politici mozek před nástupem do Sněmovny. Oni přijdou do Sněmovny, jako my jsme přišli v listopadu 2013, a první daňové přiznání dělají za rok 2013 a 2014. A ne před tím. Já jsem jediný, který v kuse ukázal dvacet let daňová přiznání. Zaplatil jsem jako fyzická osoba 350 milionů. Moje firmy tady zaplatily 23 miliard. Já jsem vyzval pana Sobotku, Chovance, Kalouska, ať ukáží, odkud mají své byty, nemovitosti. Odkud si ministr vnitra koupil ty byty od dodavatele aut na vnitro. Je nesmysl, pokud někdo říká, že jsem si chtěl vyplatit dividendu, že jsem obcházel to zdanění. Já jsem měl plat, který se daní. Já jsem danil 30 procent. Ani jsem nemusel být zaměstnanec v té firmě, mohl jsem být někde na Kypru a ušetřil bych z daní. Jsou to nesmysly, pokrytectví, korunové dluhopisy se emitovaly do konce roku 2012," vysvětloval v úvodním obsáhlém monologu Babiš.


"Já píši dopisy, odpovídám. Odmítám, že bych někoho šidil. Je skandální, že se na to odvolává a je to absurdní divadlo. Že to vyšetřuje Finanční správa, ano, prověřuje to. Samozřejmě, anonymních trestních oznámení na mne bylo několik. Všichni řeší Babiše. Já jsem založil firmu, která sídlí v České republice. Kolik odešlo dividend z České republiky za posledních deset let mimo? Dva tisíce miliard! Kolik přišlo do ČR s dividendami? 83 miliard. Z toho 23 miliardy moje firmy z Německa a Slovenska. Já dávám peníze, které vydělám ze zahraničí do Čech. Velcí kluci to tahají ven. Celý plat posílám samoživitelkám. Létám do Bruselu v economy class. Nekradu," přesvědčoval několik desítek přítomných, především studentů, ale také důchodců Andrej Babiš. "Oni dělají kšefty na poště. Pamatujete si, jak pan Chovanec svolal bezpečnostní radu státu, protože bylo potvrzení korupce na České poště? Kdo mně může něco vyčítat? A je to všechno o mém podnikání. V říjnu 2013 jsme měli 18,9 procenta a byli jsme v šoku. Nevěděli jsme, co dělat. Já jsem podnikatel. A podnikatel bojuje za svoji firmu. Vy si myslíte, že nějak ovlivňuji Finanční správu? Tam je 15 000 lidí. To je absolutně vyloučeno. Moje bývalé tři firmy mají soud s Finanční správou. Jde jen o to, aby mne zlikvidovali, protože vadím."
Emigranti v rodině a fosfáty ze Sýrie
A Andrej Babiš chrlil dál: "Nikdo se nezabývá tím, že je tady nějaká agentura blízká rozvědce. Udělejte si monitoring mých médií. Marek Benda, který je ve Sněmovně asi dvacet let a který se tady snad narodil," glosoval za smíchu přítomných, "mluví o Čapím hnízdě v mých vlastních bývalých novinách a že jsem Hitler. Čtěte ty noviny. Já nejsem Bakala, Economia. Jak byly ty aféry? STB? V mé rodině byli tři emigranti. Brácha mé matky emigroval 21. srpna 1968. Můj bratranec se dostal do Kanady, to byl všechno kádrový problém. A když mi můj šéf říkal, budou tě vyslýchat, proč nekupuješ fosfáty z bratrské Sýrie, kam jsme prodávali tanky. Asad neměl prachy a místo toho dával fosfáty, tak jsem tam šel. Nikdy jsem nic nepodepisoval. Dělal jsem jen protokoly, proč nekupujeme hnusné fosfáty ze Sýrie. Protože jsme je kupovali přes rakouskou firmu z Izraele." Ty podle Babiše byly mnohem kvalitnější. "Vyhrál jsem soud. Pak přišla biopaliva. To v Bruselu přišli s tím, že ropa bude stát 200 dolarů za barel. Goldman Sachs. Nestojí, je to padesát. Podle zákona "lex Babiš" jsem se zbavil firem. A teď jsou dluhopisy, odposlechy a stále něco. Ohrožení demokracie. Proč nemáme jednací řád Sněmovny jako v Německu? Budete si na mne pamatovat na celý život jako EET. Jako ministra financí, který je zavedl. A daňová Kobra a prokazování původu majetku. A snížení dluhu," zdůraznil Babiš své činy, na které se bude vzpomínat.
Sobotkovi kostlivci
"Mohl bych se ptát pana Sobotky, proč privatizoval OKD za 4 miliardy, proč dal Bakalovi byty téměř zdarma. Je tam soud. Čeká se. Nevím na co. 15. května 2002 přistálo na účtu Fondu národního majetku asi 134 miliard. To byla vláda premiéra Miloše Zemana. Ty peníze měly jít na státní důchodový fond pro důchodce, který chtěl Grégr založit, ale o dva měsíce později už byl nový premiér, pan Špidla, a přišel nový ministr financí, nejhorší v naší zemi, Sobotka. Kde je těch 134 miliard? Nezaložili ten fond. Zašantročili to," vytkl předsedovi ČSSD Babiš.


"OKD zdevastoval celý region. Důchodci platí nájem 7000 měsíčně a Bakala jim to měl prodat za 40 000. Mostecká uhelná, prodej na přímo, žádná soutěž. Sokolovská. 11 miliard do Škody Plzeň ekologické zátěže. Prohraná arbitráž s CME, Hušák, 400 miliard dluhů. Samé škody. Pan premiér mi něco vyčítá? Nemluvím o tom, že už v roce 1996 podváděl při své první kandidátce do Sněmovny. Zeptejte se jeho organizace. Ve Vyškově jej chtěli vyloučit. Manipuloval, černé duše," rozpálil se šéf ANO a pak se pustil do šéfa odborů, který navštívil jihočeskou drůbež: "Pan Středula se snažil ve Vodňanech organizovat nějakou akci, že tam dávají nízké mzdy. Ti odboráři jej vyhnali ven! Tak to je. Takže manipulace, dezinformace, a je potřeba popravit Babiše. Jsem v šoku, co se děje, protože nejdříve je demise, potom není demise. Teď že mám zase odejít. Já tomu nerozumím. Já jsem vám to tady chtěl vysvětlit, protože v rámci médií je to těžké. Na mne samozřejmě jsou permanentně negativní reportáže, hlavně z pera bývalých redaktorů MAFRA," posteskl si dále. "Můžete se samozřejmě bavit o Čapím hnízdě. Za chvilku tam bude nainvestována miliarda korun. Jeďte se tam podívat. Když tam bude miliarda, tak asi napíší do Bruselu a řeknou, ukažte nám v Evropě jeden projekt, kde někdo dával vlastních 950 milionů a 50 milionů byla dotace přidělená podle pravidel v roce 2008. Kontrolovali to všichni. A zas jenom desinformace. Vyšetřují to. A zase na anonym. Kdo to přiděloval? Jedna státní zástupkyně nějakému policistovi, který byl v nějaké aféře. Takto to u nás funguje. Já to odmítám. Zásadně."
Makám. Co bude, když nebude?
"Já si samozřejmě počkám na rozhodnutí pana prezidenta, co na to řekne. Udělat takovouto mezinárodní ostudu, pan Sobotka, protože vypadáme jak banánová republika. Teď mám za úkol do 1. 7. najít asi 800 milionů na navýšení platů policie, hasičů, vězeňské služby a celníků. Pro kulturu 1,1 miliardy. Mám sestavit rozpočet a to bude velký problém. Chceme navyšovat důchodcům důchod v příštím roce o 500 korun. To je 23 miliard. Příští rok jsou důchody 437 miliard, to je třetina rozpočtu. Chceme navyšovat platy státním zaměstnanců, učitelé mají stále nízké platy. Sociální služby, tam jsou nízké platy. Já to mám dávat dohromady. A teď přijde pan premiér a totálně destabilizuje vládu. Způsob? Nikomu to neřekl, nikdo to nevěděl. To nechápu. Nejsem to já, který dělá ten problém. Přece tu existuje nějaká presumpce neviny," pokračoval dále Babiš. " Co má mě Sněmovna co zkoušet? Na to je policie a soudy. Takže se jen vytváří atmosféra, že Babiš je něco strašného, zlo, které tady něco ohrožuje. Ano, ohrožuje. Jejich zkorumpovaný systém, který si tu vybudovaly ČSSD a ODS a Kalousek, samozřejmě. Teď zase máme problém s Diag Human, je tu zas nějaká arbitráž."
"Uvidím, jak se vyjádří pan prezident a co nastane, ale mohu vám říci, že v životě jsem toto nezažil. Lidi mi píší, dostávám desítky mailů a dopisů, lidé mi píší, abych neodcházel. Jestli tady budete mít Kalouska se Sobotkou na věčné časy, tak já u toho nebudu a vrátím se zpět a budu někde ležet," poukázal na svůj možný odchod ministr financí.
Selfíčka i chlast…

Zazněl dotaz na jeho hlavní motivaci: "…máte napršílenépracovní tempo." "Nebyl jsem žádný prominent, jak líčí novináři. Můj táta nemohl mít kariéru, když jsme měli tři emigračky. To se dá všechno dohledat. Byl jsem v Maroku a ani jsem se nechtěl vracet. Tam bylo skvěle. V roce 1991 jsem se vrátil," odpověděl Babiš a pokračoval. "Někdy přemýšlím, jestli to není sabotáž, když dělají, aby to nefungovalo. Kdybychom měli většinový systém jako v Americe, žádná koalice, žádné komise. Stát by měl fungovat jako rodinná firma, která má vizi, cíl. Jsem o tom přesvědčen. Centrální nákup, majetek na hromadě, IT systém! Stálo nás to 124 miliard. Každá firma si obsadila jedno ministerstvo. Kdyby byla centrální autorita, to by byla synergie. Chtěl jsem něco změnit a udělat hnutí, aby do něj mohli přijít noví lidé. Jsme jiní. Já nemusím uplácet krajské organizace jako pan premiér. Ministerstvo zdravotnictví má Moravskoslezský kraj, průmyslu Jihočeský, Mládek, Středočeský Chládek. Jasně, že takoví lidé, jako jsem já, by asi neměli být v politice, ale firmu jsem dal pryč... a média. Jsem nejvíc sledovaná osoba. I neoficiálně. Motivace je ve volbách, myslím, že dokončíme teď ten mandát. Jsme sami proti všem a to mne mrzí. V každé straně jsou slušní lidé a gauneři. I v ČSSD i v ODS a je to všechno o lidské chemii, emoční inteligenci. Se Zaorálkem i s Marksovou i s Ludvíkem. Je to o lidech. Když to takhle řeknu, tak jim dám polibek smrti," prohlásil Andrej Babiš.

"Byl jsem ve Škodě Kvasiny. Super závod. Když jedou lidi z práce, je tam 30 minut zácpa. Není tam infrastruktura, ani kultura, ani sportoviště. Ti tradiční politici přijdou přestřihnout pásku, a tím to skončilo. Kolik energie a úsilí jsem musel vynaložit na to, abych prosadil EET. Já to ministerstvo řídím, ještě asi chvilku, jako firmu, nikdo z Ministerstva financí nebyl v žádné firmě, kterou řídím. Neměl jsem za poradce, jak měla paní Valachová, pana Březinu, kámoše pana Sobotky, který je teď stíhán. Bůh ví, co tam dělal." Vše, co přijde na Ministerstvo financí, jde podle Babiše do podatelny. "Nikdy mne nemůžou na nic nachytat. Nikdy. Nikdy jsem neletěl speciálem, nikdy jsem s sebou nebral hordu úředníků. Na co?"
"Motivace je samozřejmě přežít zdravý, já makám od rána do večera, sedm dní v týdnu. Byl jsem na YouTube festivalu, udělal jsem 500 selfíček. Pak jsem šel na koncert, kde jsem chlastal se studenty," pochlubil se za smíchu přítomných šéf ANO. "Chodím mezi lidmi stále. Já potřebuji mít zpětnou vazbu. Nálada proti mně je šílená. Prý polarizuji společnost. Protože jsem naštval spoustu lidí. Zákon o hazardu. Několik vražd bylo na mne objednáno," povzdychl si. "My jsme slavnostně otevřeli dálnici. Draho, v prosinci 1996, 32 let jsme ji stavěli. Já bych ten beton vozil asi po kolečkách," přešel na humornou notu za smíchu přítomných Babiš. "Kdy si lidé vzpomenou na nás, na politiky? Když jsou naštvaní. Když stojí na D1, obchvat Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod nebo Břeclav. Měli bychom dělat zákony, které jsou v zájmu lidí. Obchvat Třince. Skvělá stavba, ale deset let to děláme. Nějaký advokát tam má pozemek 200 metrů čtverečních a chce dva a půl milionu," svěřil se přítomným ministr financí.
…lži a lži a…
"Proč vám trvalo tak dlouho se vyjádřit k těm nahrávkám?" ptal se mladý muž. "Já jsem řešil to, že asi někomu nevadí, že mne někdo asi sledoval a odposlouchával. Je to páchání trestného činu," odpověděl Andrej Babiš. Další dívka vznesla dotaz: "Jedna z vašich firem má na Kypru sídlo…" "Není to pravda," opáčil Babiš. "To jsou ty lži, kterými se zabývala šéfredaktorka Mladé fronty. Ta firma na Kypru mně nikdy nepatřila. Zachránil jsem Kostelecké uzeniny, Olmu…" Dívenka se ale nedala: "…já se nedivím, že ty firmy jsou před bankrotem, když například zemědělcům ničíte úrodu…" "Slečno, teď mluvíte o panu Radovi, který nelegálně podnikal na pozemcích mé firmy," reagoval Babiš. "Chápu, když jste viděla ty filmy," připomněl dokumenty České televize. "Pan Rada, který byl trestně stíhán, který nadělal dluh 800 milionů; museli jsme to všechno koupit. Pan Rada dovezl z Egypta nilské krokodýly. Bez povolení. Když zbankrotoval a my jsme převzali tu firmu, tak ti krokodýli měli tři metry. Pan Rada je podvodník a lhář, stíhaný; a zkuste si nastudovat všechno, co má za sebou. Že to pole mí kolegové poprášili, to asi byla chyba, ale už tam neměl co dělat. Nerespektoval ani rozhodnutí soudu. To mne sice mrzí, ale není to pravda."


Mladý muž, příznivec ODS, sáhodlouze pokládal otázku: "Loni proběhla diskutovaná návštěva čínského prezidenta v ČR a kolem ní bylo mnoho diskuse vrcholných představitelů parlamentních stran, například TOP 09. Předseda vlády se hájil tím, že tato návštěva přinese ČR obrovské investice v řádech miliard korun. Jako náměstek předsedy vlády pro ekonomii, jako ministr financí a jako předseda momentálně nejsilnějšího politického subjektu u nás můžete mi říci, jak se tyto investice projevily? Protože já jakožto obyčejný občan nevidím, že by se nějak projevovaly v každodenním životě. Dokonce byla plánována výstavba nějakého aquaparku nedaleko Chebu, a dodnes nezačaly žádné přípravy. Přijde vám správné podporovat politiku vůči zemi, která nemá řádné demokratické principy, kde demokracie a člověk nic neznamená? Kde ta země je založena na komunistických principech a vy jakožto podnikatel a prakticky průkopník kapitalismu u nás. Jaký máte názor na tu pročínskou, provýchodní politiku? "Ono se to pozitivně projevilo na vstupu do Travel servisu, kde s Čínou byly otevřeny tři nebo čtyři linky. Takže počet čínských turistů narostl na 300 000, což je pozitivní. A jsou ještě nějaké projekty. My bychom se měli snažit vyrovnat naši bilanci s Čínou. My dovážíme desetkrát víc, než vyvážíme," odpověděl mimo jiné Babiš.
Když do zahraničí neposíláme "áčka"
Starší dáma si pak veřejně posteskla: "Já jsem přišla na tuto besedu kvůli avizovanému tématu zahraniční politika. Kdybyste byl tak laskav a více se k tomu vyjádřil…" a podpořil ji bouřlivý potlesk sálu. "Já se omlouvám…," na to Babiš. "My jsme členy EU a NATO. Pan premiér se ještě nenaučil anglicky," rýpl si hned Babiš. "Nemělo by se změnit NATO z obranného na útočný pakt? Kdy NATO zasáhlo proti někomu? Pamatujete si to? Proti somálským pirátům. Ale to, že se ve Středomoří utopilo 20 000 lidí, to nikoho nezajímá. My jsme tu EU vlastně podcenili. Byl tam Kužvart, na první tiskovce se zjistilo, že neumí anglicky, tak šel domů. Poslali Teličku. My jsme tam posílali "céčka" nebo "déčka". Ale my bysme tam měli chránit naše zájmy. Měli bychom říkat náš názor na Evropu. Říkám, že Evropa ještě nedosáhla na svobodu. Je třeba spolupráce tajných služeb, protože náš problém je terorismus a migrace. Evropská komise stále vyrábí nějaké zákony, teď na zbraně. Proč je Komise tak dominantní, a ne šéfové vlád a prezidenti? Ti by měli rozhodovat, a ne pan Juncker, který vymyslel migrační kvóty a ani se nás nezeptal. A teď zase nějaké rychlosti Evropy… Potřebujeme její reformu. EU je skvělý projekt, díky tomu máme mír, ale ta opatření dospěla k tomu, že lidé mají na to negativní názor. Bylo by třeba, aby tam byli nějací politici typu Winstona Churchilla, Charlese de Gaulla. Ve Francii je to totálně extrémní. Le Penová chce všechno rozvrátit a Macron mluví o ministru financí eurozóny, což je podle mne nesmysl, o další integraci, je promigrační," odpověděl poněkud obsáhleji Andrej Babiš.
Junior z ODS v akci
"Chtěl jsem vám také pogratulovat, protože existují jisté nesrovnalosti ve vašem daňovém přiznání a dnešním dnem jsou promlčené," podotkl poněkud jízlivě student. "Vy si myslíte, že jsem to majetkové přiznání četl? Já jsem ho jen podepsal. Já to mám kontrolovat? To nemyslíte vážně," naštval se Babiš. "Tak sorry jako…," na to student a sál vyprskl smíchem a ještě tleskal. K svému údajnému sledování šéf ANO ještě poznamenal: "Slyšel jsem o tom, že tady nějaká agentura z Rokycan má za úkol mne sledovat a nahrávat…"
Pak vstal student a hrdě prohlásil: "Jsem člen Občanské demokratické strany!" "Jéžiš…" bylo slyšet