Únor 2017

Náš oblíbený Kradousek

27. února 2017 v 12:36 | Zodiak

Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí - to je tedy síla!

Hodnocení uživatelů: / 71
Jmenuji se RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO,RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně. Bývalý disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín)
Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi závažné pro náš stát:

PODVOD V AKCI "ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD" ZA 114 MILIARD KČ
Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal. Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Miroslava Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci ze zkušební jednotky.
Přesto převzal Miroslav Kalousek na základě své smlouvy další padáky za114 milionu Kč. Stát díky němu přišel o 19 mld. Kč. Za tyto machinace se stal ministrem financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v r.2008 půjčila Topolánkova vláda 70 mld. Kč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch. Na scéně se najednou objevily dva případy:
1). Ještě v r.2007 byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím r.2008 klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v r.2009 Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarská firma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 mld. Kč, zůstalo utajeno. Kalousek proto "odškodnil" Nomuru 3,6 mld. Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes,7.5.2009). Po těchto machinacích Miroslav Kalousek při předávání funkce ministra financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vládě oznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld. Kč a v červenci téhož roku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!!! Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.
2). Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil. Kč nemělo pro Mor. naftové doly, a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil. Kč za likvidaci 111 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucí komplexního geologického odboru při MND. V r.1997 postihla střední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premiérovi V. Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po "dohodě" s min. ŽP L. Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M. Kalouska kolem 30-50 mil. Kč! Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně. Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát. O desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro sebe a své známé. Záhy po této události uveřejnil Bohuslav Sobotka 19.3.2009 v Internetu článek "Budou legálně ukradeny miliardy?" Hovoří v něm, že min. financí M. Kalousek (nyní v případě nedodržení ekologických termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu. Na likvidaci neznámých ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen Engineering a min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF. V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.- Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld. Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k "dohodě", že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsou zakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dna vydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min.financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů hledají v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou. Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu.
A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který za tím účelem požádá stát o jejich finanční dotaci. Proti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč. Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo. Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné skvrny ropné být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů, a.s., miliardáře K. Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, protože se otevřela kauza proti min. dopravy V. Bártovi(VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž..

Polská Volyně, jen část......

26. února 2017 v 19:35 | Zodiak

Aby se nezapomnělo, trocha historie - Volyňský masakr, Poláci a Ukrajinci. Ukrajinská povstalecká armáda a Banderovci, vzor dnešních Ukrajinců

Volyňský masakr (polsky Rzez wolynska, rusky Волынская резня), nebo Volyňská tragédie (ukrajinsky Volinska tragedіya, pol. Tragedia Wolynia..) - Etnicko-politický konflikt, doprovázený masivním vražděním (Banderovské) Ukrajinské povstalecké armády (OUN (b)), především etnických polských civilistů a civilistů jiných národností, včetně Ukrajinců, v okrese Volyni-Podolí (německy Generalbezirk Wolhynien-Podolien). Volyně byla až do září 1939 pod kontrolou Polska, Masakr začal v březnu 1943 a dosáhl svého vrcholu v červenci téhož roku.
Na jaře roku 1943 na Volyni, obsazené německými vojsky začaly rozsáhlé etnické čistky. Tyto zločiny neprovedli nacisté, ale militantní ukrajinští nacionalisté, kteří chtěli "očistit" území Volyně od polského obyvatelstva. Ukrajinští nacionalisté obklíčili polské vesnice a kolonie, a vraždili. Zabili každého - ženy, starce, děti, kojence. Oběti zastřelili, ubíjeli holemi, rozsekali sekyrami. Pak mrtvoly zavražděných Poláků pohřbili někde v poli, vyplenili jejich majetek, nakonec domy zapálili. Místo polských vesnic zbyly jen ohořelé ruiny.
Zavraždili i ty Poláky, kteří žili ve stejných vesnicích s Ukrajinci. Bylo to ještě jednodušší - nebylo nutné shromáždit velké skupiny. Malé skupiny OUN napadly spící vesnice, vešli do domů a zabili všechny Poláky. Místní pak pohřbili mrtvé vesničany "špatné" národnosti…
Tak bylo vyvražděno několik desítek tisíc lidí, jejichž jedinou chybou bylo jen to, že se nenarodili jako Ukrajinci a žili na ukrajinské půdě.
Organizace ukrajinských nacionalistů (Banderovské hnutí) / OUN (b), OUN-B / nebo revoluční / OUN (p), OUN-P / také jako (krátkodobě v roce 1943) / OUN (CQ), OUN-SD / (укр. Організація українських націоналістів (бандерівський рух) - jedna z frakcí ukrajinských nacionalistů. V současné době (od roku 1992), se za nástupce OUN (b) označuje Kongres ukrajinských nacionalistů.
vm01
V průběhu výzkumů "Mapa" v Polsku bylo zjištěno, že v důsledku akcí UPA-OUN (B) a SB OUN (b), kterých se zúčastnilo někdy i místní ukrajinské obyvatelstvo a skupiny ukrajinských nacionalistů, zahynulo na Volyni ne méně než 36 543 - 36 750 lidí, u kterých je známo jméno a místo úmrtí. Kromě toho badatelé spočítali 13 500 až 23 000 Poláků, jejichž okolnosti smrti nejsou jasné.
Několik výzkumníků hovoří o tom, že obětí masakru bylo asi 50 až 60.000 Poláků, odborné diskuse o počtu obětí polští odborníci udávali v rozmezí 30-80 tisíc.
Tyto hromadné vraždy byly skutečným masakrem. Představu o děsivé krutosti volyňské genocidy dává úryvek z knihy známého historika Timothy Snydera.
"V prvním vydání novin UPA z července 1943 bylo slíbeno, že "hanebnou smrtí" sejdou všichni Poláci, kteří zůstali na Ukrajině. UPA byl schopen splnit své hrozby. Během následujících dvanácti hodin, od večera11.07.1943 až do rána 12. července UPA zaútočil na 176 obcí….
Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosami a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."
Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem - vypichování očí, rozpárání břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti …
vm02
Genocida začala ve městech. Muži "špatné" národnosti byli okamžitě převezeni do věznice, kde je později zastřelili…
vm03
K násilí páchaném na ženách docházelo za bílého dne na pobavení publika. Mezi Banderovci byla řada těch, kteří chtěli být "vpředu" a aktivně se toho účastnit…

Názor, asi dobrej

26. února 2017 v 18:39 | Zodiak
Praha, Václavské náměstí - demonstrace zahájena.
Někteří politici tvrdí, že podnikatelé a živnostníci parazitují na společnosti. Parazity jsou přitom oni sami. Podnikatelé, živnostníci a jejich zaměstnanci přináší hodnoty a živí stát.
Ve srovnání s živočišnou říší to jsou lvi, kteří si sami svým úsilím obstarávají potravu. Vedle nich ale žijí hyeny, které jim potravu kradou. Hyeny v nedávné minulosti vyznávaly rudou hvězdu; dnes si oblékly různé politické dresy a maskují se přetvářkou, předstírají slušnost a sociální cítění. I nadále ale lžou, kradou a šíří nenávist. Ministr financí je toho dokonalým příkladem.
Pokud je lvů dostatek, hyeny si na ně netroufnou. Pokud jich je ovšem málo, hyeny jim začnou krást potravu čím dál více, až nakonec lvi vyhynou. Hlady pak po nějakém čase pojdou i ty hyeny. Tak to chodí ve všech komunistických a socialistických zřízeních.
Česko je dnes pod tlakem hyen. Doslova omotávají lvy ostnatým drátem represí a byrokracie. On-line monitorují každou jejich činnost prostřednictvím EET a dalších nástrojů. Všude panuje nedůvěra - tak typická vlastnost soudruhů. Zákazy a příkazy nám ubírají tvořivost a berou svobodu. Cílem hyen je centralizace státní moci, široké masy odevzdaných úředníků a co nejvíce chudých, poslušných občanů - pokorných voličů.
Česká republika má ve svém znaku lva. Symbol chrabrosti, odvahy a síly. Nemáme tam hyenu. Nedopusťme tedy, aby rudé hyeny začaly v naší zemi opět řádit!

Dopis sebevraha exekutorům

25. února 2017 v 10:15 | Zodiak
V úterý dvanáctého ledna 2016 jsem přijel domů z noční směny. Dal jsem si sprchu a u půl osmé ráno jsem šel spát. Ze spaní mne probudil zvláštní zvuk.
Přinutilo mne to vstát. V polospánku jsem zajistil západku dveří od pokoje. A v tom jsem uslyšel kroky a hlasy nejméně dvou osob, které se pohybovaly v předsíni mého bytu. Jejich hlasy jsem slyšel, ale v psychickém stavu v jakém jsem se nacházel, tedy vyděšen k smrti, jsem nevnímal smysl či význam jejich slov. Rychle jsem se obléknul a ve strachu o svůj život jsem vytáhnul svou legálně drženou zbraň. Cizí osoby se pohybovaly v mém bytě a pokoušely se násilím dostat ke mně do pokoje. Ve strachu o své zdraví a život jsem natáhnul závěr své téměř 70 let staré pistole Browning ráže 6,35 mm, a připravil se ke střelbě. Zamířil jsem na otevírající se dveře za kterými stáli dva neznámí muži. Oba dva se lekli a utekli mimo byt.
Došel jsem ke dveřím pokoje a rychle jsem je opět zajistil západkou. V tom jsem uslyšel, že se jeden z útočníků vrací. Slyšel jsem jeho hlas stále blíže. Musel stát na chodbě těsně u dveří mého bytu a hlasitě hovořil. Slyšel jsem zvláštní kovové zvuky, které zněly jako nabíjení dlouhé zbraně. To už jsem měl opravdu panický strach o svůj život. Z mého úhlu pohledu to vypadalo jako by se chtěl vrátit do mého bytu a opakovat svůj útok na mou osobu. Rozhodl jsem se pro varovný výstřel. Nejdříve měl směřovat do podlahy. Potom jsem si to rozmyslel a chtěl raději vystřelit do stropu. Zbraň má dvoučinnou spoušť. Spoušť se musí nejdříve stlačit a až při jejím uvolnění dojde k výstřelu. V průběhu pohybu zbraně směrem ze zdola nahoru došlo k uvolnění spoušť a tedy k výstřelu. Střela prošla dveřmi pokoje v jejich levé části z mého pohledu. Přesně 32 cm od levého okraje dveří a 53 cm od jejich pravého okraje. Hlas útočníka zněl zprava. Střela tedy vůbec nemířila jeho směrem. Měla za úkol jej varovat, aby se nepokoušel znovu opakovat svůj násilný vstup do bytu a útok na mou osobu. Došel jsem ke dveřím pokoje. Odemknul jsem zapadku a otevřel dveře do předsíně. Pootevřenými dveřmi jsem uviděl stát v mezipatře cizí osobu. Namířil jsem na ni zbraň a dotyčný se dal na útěk po schodišti dolů. Chtěl jsem zavřít hlavní dveře. Na nich byl přilepený papír, který jsem strhnul a zároveň jsem zabouchnul hlavní dveře. Pravděpodobně jsem si papír přečetl a zjistil jsem, že neznámé osoby, které za použití brutálního násilí vnikly ke mně do bytu, když jsem tvrdě spal po noční směně, jsou zřejmě exekutoři. Stále v polospánku jsem se pohyboval po bytě. Byl jsem i na balkoně. Sednul jsem si na gauč a únavou usínal. Probral mne silný zvuk vrtulníku těsně před mými okny. Vzal jsem si bundu a vyšel na balkón. Mezi domy právě přistával policejní vrtulník a z něj vybíhali ozbrojení policisté. Na balkoně vedlejšího bytu se objevil muž v černé policejní uniformě a představil se jako policejní vyjednavač. Požádal mne zda bych mu nevydal svou zbraň. Mám k uniformám respekt a tak jsem mu vydal svou zbraň a náboje. Potom jsme se dohodli, že na mne počká přede dveřmi mého bytu. Cestou jsem jako zákonů dbalý občan vzal svůj občanský průkaz.
V předsíni jsem zjistil, že se nemůžu dostat ven z bytu. Když jsem zabouchnul hlavní dveře už v nich nebyl zámek ani klika. Takže dveře se zevnitř nedaly otevřít. Klika ležela na chodbě. Museli mi otevřít zvenčí členové zásahové jednotky. Vyšel jsem ven. Prohledali mne a nechal jsem si nasadit pouta. Potom mne odvezli do Zlína na Policii. Tam jsem absolvoval dechový test na alkohol s negativním výsledkem. S policejní hlídkou jsme odjeli do Baťovy nemocnice na odběr krve kvůli přítomnosti alkoholu či omamných látek. Opět s negativním výsledkem.
Poté jsem absolvoval několik výslechů. Parafinový test na přítomnost povýstřelových zplodin. Odevzdal jsem bundu a košili na testy. S policisty, kteří se chovali naprosto profesionálně a korektně jsem plně spolupracoval. Skončil jsem v cele předběžného zadržení. Souhlasil jsem s prohlídkou svého bytu. Asi v půl páté jsme jeli zpět do Napajedel. Policejní technici změřili důležité údaje a odebrali stopy. Například vystřelenou nábojnici. Byt byl opatřen náhradním zámkem a zapečetěn. Vrátili jsme se do Zlína a noc jsem strávil v cele předběžného zadržení. Spát se tam moc nedá. Druhý den odpoledne už jsem kvůli nedostatku spánku byl smrtelně unaven. Odmítl jsem výslech a policisté mne propustili. A šel jsem na autobus a jel domů.
Telefonoval jsem rodině a přátelům. A zjistil, že kvůli jedinému varovnému výstřelu, který rozpoutal doslova válečné manévry, jsem mediálně slavný. Ale budu čelit obvinění z trestného činu vyhrožování zbraní úřední osobě a maření výkonu soudního rozhodnutí. To by mne nenapadlo. V okamžiku, kdy jsem mířil na oba neznáme muže jsem samozřejmě ani náhodou netušil, že se jedná o úřední osoby. Byl jsem probuzen z hlubokého spánku. Protože jsem celou noc pracoval a šel spát až v půl osmé ráno, měl jsem v devět ráno, kdy se dotyční násilím dostali do mého bytu v podstatě hlubokou noc. Asi tak půl druhé ráno. Když vás někdo vzbudí v půl druhé ráno a vnikne k vám do bytu, asi nelze předpokládat, že se budete chovat normálně a racionálně jako přes den a v bdělém stavu.

Stropnický a Němci, armáda je v čudu???

23. února 2017 v 13:21 | Zodiak

Stropnický zveřejnil smlouvu s Bundeswehrem na důkaz toho, že česká brigáda nespadá pod německé velení, jenže celé je to jinak a ještě mnohem horší. Co jsme zjistili?

Úno 23, 2017

Stropnický zveřejnil smlouvu s Bundeswehrem na důkaz toho, že česká brigáda nespadá pod německé velení, jenže celé je to jinak a ještě mnohem horší. Co jsme zjistili?

Redakce AE News před časem přinesla článek [1] o informaci z německého mainstreamového tisku, že jedna česká a jedna rumunská brigáda budou nově spadat pod německé velení. K podpisu dohody, která byla připravována už delší dobu mezi štáby Bundeswehru a AČR, nakonec opravdu došlo, ovšem bez jakéhokoliv zájmu českých MSM médií. Teprve po našem článku se začala i mainstreamová média v ČR zajímat o celou záležitost a ministr obrany Stropnický byl v podstatě donucen předhodit mainstreamovým novinářům znění smlouvy a tím je prý všechno vysvětleno. Česká 4. Brigáda ze Žatce prý zůstane pod českým velením.
Německá ministryně obrany Ursula von der Leyen a český ministr obrany Martin Stropnický.
Toto stanovisko hned převzal mainstream a na serveru iDnes.cz došlo dokonce k tomu, že redaktor Jan Wirnitzer označil Martina Kollera, který o věci psal na Parlamentních listech, za udavače komunistické kontrarozvědky [2]. Tolik jedu, že napsal pravdu? Nevídané. V článku na iDnesu je to prostoupené poznámkami o prokremelských webech, což nemá smysl komentovat. AE News si tuto informaci nevymyslel, převzali jsme ji od německého mainstream serveru Frankfurter Allgemaine Zeitung, viz. zde. Znamená to snad, že tento list s napojením na vládní stranu Merkelové CDU je prokremelský? Pan Wirnitzer by se měl dát na hlavu froté ručník namočený do studené vody, protože plácá nesmysly.

Žádná smlouva! Českým vojákům se bude velet na základě dopisu!

Nicméně to nejzajímavější nás čeká, když se na tu smlouvu české armády s Bundeswehrem [3] podíváme. K velkému úžasu zjistíme, že nejde vůbec o smlouvu, ale o pouhý dopis o záměru, což je naprosto nevídaný skandál. To, co je v tomto dopise napsané, to pouze potvrzuje, že česká 4. Brigáda bude pod velením Bundeswehru, ovšem nikoliv na základě smlouvy, ale pouhého dopisu o záměru, který nemá právní vymahatelnost. Dopis jsme dali k posouzení našemu redakčnímu právníkovi v New Yorku, aby potvrdil naše obavy. A opravdu potvrdil. Podle něho nejde o smlouvu (contract) s náležitými parametry smluvních stran a záruk, ale jde o pouhý dopis o záměru ve smyslu dopisu o porozumění, kterým česká strana dává německé najevo, že souhlasí se začleněním české 4. Brigády do 10. obrněné divize německého Bundeswehru. V dopise se jasně hovoří o začlenění české brigády do obrněné německé 10. divize a na konci se správně uvádí, že podpisem dopisu nevyplývají pro strany žádná práva nebo závazky podle mezinárodního práva. WTF?
28 let po revoluci a Němci sa tu proháňajů jako za války…
Podle našeho právníka tak Bundeswehr získává velení nad brigádou, ale bez jakýchkoliv limitů a právních omezení, což je naprostá katastrofa a diletantismus (anebo "záměr"). To není smlouva, ale jen dopis o záměru, který začleňuje brigádu pod německý Bundeswehr na základě "porozumění". Dopis pouze slouží jako bianco šek na potvrzení toho, že česká strana je srozuměna s tím, že brigáda bude začleněna pod 10. obrněnou divizi Bundeswehru v rámci struktur NATO. Takže pokud to shrneme, situace je nejenom taková, jak jsme o ní psali, ale dokonce je ještě mnohem horší z právního hlediska. Podle názoru našeho amerického právníka je to stejné, jako kdybyste půjčili bez jakýchkoliv záruk cizí osobě svůj dům, aniž byste si pojistili právně vymahatelné mechanismy, pokud by osoba dům poškodila nebo využila k věcem, se kterými nesouhlasíte. Pokud by šlo o dům, nic takového byste nepodepsali, nechtěli byste dopis o záměru, ale poctivou regulérní smlouvu. Je o to hrozivější, že někdo je schopný toto udělat ne s domem, ale rovnou s brigádou a českými vojáky.

Co se v dopise vlastně píše?

 • Through this Letter of Intent which is focused on peacetime training and exercises(within the framework of the affiliation of the 4th (CZE) Rapid Deployment Brigadeto the 10th (DEU) Armoured Division, participants are seeking to lay down their common set of objectives regarding the evolution of both their land forces' interoperability and their ambitions to harmonize capability development.
Tímto dopisem o záměru, který je zaměřen na trénink v míru a cvičení (v rámci začlenění 4. Brigády rychlého nasazení do 10. Obrněné německé divize), se účastníci snaží stanovitspolečný soubor cílů, pokud jde o vývoj interoperability svých pozemních sil a jejich ambici harmonizovat rozvoj schopností.
 • The affiliation of the 4th (CZE) Rapid Deployment Brigade to the 10th (DEU) Armoured Division is to be organized at the tactical level of the division and of the brigade, aiming to quickly set a dynamic with which training and exercise programs already laid out for 2017 can be used as entry points for practical cooperation.
Začlenění 4. české brigády rychlého nasazení do 10. německé obrněné divize má být organizovánona taktické úrovni divize a brigády, jejímž cílem je rychle nastavit dynamiku, se kterou školení acvičební programy, již dříve předložené pro rok 2017, mohou být použity jako vstupní body propraktickou spolupráci.
Tady si všimněte poslední věty o vstupním bodu pro praktickou spolupráci vyplývající z těchto cvičení. Praktickou spoluprací je logicky myšlen ostrý konflikt na bojišti a zahraniční mise, kde česká brigáda bude podle tohoto dopisu o záměru už předem připravena plnit rozkazy velitelů německé 10. obrněné divize.
Německý voják se nejspíš má stát vzorem pro toho českého. Je to tak správně?
Účastníci se shodují, že začlenění 4. české brigády rychlého nasazení do 10. německé obrněné divize v rámci FNC se zaměří na následující oblasti, které nejsou vyčerpávající, a které nejsou uvedeny v pořadí důležitosti:
 • Společné aktivity částí personálu a přidružených jednotek
 • Analýza, zpracování a výměna minulé a současné doktríny
 • Společný výcvik a cvičení
 • Vzdělávání odborníků na důležité záležitosti
 • Vývoj koncepcí, včetně vývoje budoucích společných projektů a jejich začlenění do procesu plánování obrany státu a případné společné vize
 • Spolupráce s ohledem na zadávání veřejných zakázek a logistické podpory při používání materiálů, systémů a zařízení v oblasti ochrany sil (včetně ochrany CBRN), signálního velení a řízení a lékařské pomoci
 • Harmonizace v oblasti vojenských potřeb
 • Testování systémů a zařízení
Účastníci usilují o začlenění 4. české brigády rychlého nasazení do 10. německé obrněné divize, které má být vyhodnoceno na úrovni velení pozemních sil (NATO) v roce 2019.
Tento dopis o záměru nezavádí žádná práva ani povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a vnitrostátních právních předpisů účastníků mezi účastníky. - Tímto končí překlad dokumentu.
Příslušníci německé 10. obrněné divize Bundeswehru.

Frankfurter Allgemaine Zeitung měl pravdu. Je to snad prokremelský list?

Celý dokument nemá smysl překládat, protože se v něm hovoří stále o tom samém, tzn. o začlenění 4. brigády z Žatce do struktur německé 10. obrněné divize. I když nikde není v dopise napsáno, kdo bude nebo nebude velet, každému vojákovi je jasné, že když je brigáda začleněna do většího útvaru, do divize, tak řetěz velení (chain of command) je zkrátka pevně daný a vojáci z Žatce budou pod velením 10. německé obrněné divize tak, jak o tom poprvé informoval německý list Frankfurter Allgemaine Zeitung. Nikdo nám v redakci našeho serveru nemusí vysvětlovat, co je to Letter of Intent a jak funguje vojenské velení. Nejde o smlouvu a z hlediska mezinárodního práva jde o kus papíru, který nic nezaručuje, ovšem naopak dává Německu najevo, že česká armáda nemá problém tady vzít svojí elitní brigádu a támhle ji začlenit pod divizi Bundeswehru. Je smutné, že je to pouze alternativa, která na toto upozorňuje, zatímco lživá fake news media jako iDnes.cz kolem sebe plivou urážky a pomluvy, tuhle na pana Kollera, támhle na servery alternativy označované za prokremelské.
Vy, občané, máte na podzim možnost u voleb vyházet z parlamentu všechny současné strany a provést masivní Czexit ze struktur EU a NATO. Máte možnost odstavit lživá a nečestná mainstreamová média a vymazat je z pozice těch, kdo určují svojí agendu pro celý národ. Už dnes se nestydí vám předkládat dokumenty a tvrdit o nich, že jde o smlouvy, když přitom o žádné smlouvy ani nejde, ale pouze o dopisy o porozumění. Jak dlouho lidé nechají se sebou manipulovat? Jak dlouho budou ještě věřit mainstreamu? Nenechte se tahat za nos a sledujte alternativu. Mainstream vám svoji vylhanou pravdu nevnutí, pokud mu to nedovolíte!


Co na to říct, EXEKUTOR

23. února 2017 v 12:20 | Zodiak

Zpověď ze záhrobí: Než se včera zabil, sepsal muž z Moravy, odsouzený na 12 let za střelbu na exekutora, zlou obžalobu našeho státu

23. 2. 2017 9:25
V příštích dnech měl nastoupit do vězení. Za to, že střílel na exekutory, si měl odpykat dvanáctiletý trest. Místo toho však spáchal sebevraždu skokem ze sedmého patra panelového domu. Řeč je o Jaroslavu Janotovi z Napajedel. Mrazivá je však ta skutečnost, že jen pár hodin před svou smrtí napsal blog na serveru iDnes.cz, v němž spílal na stav české justice.
Zpověď ze záhrobí: Než se včera zabil, sepsal muž z Moravy, odsouzený na 12 let za střelbu na exekutora, zlou obžalobu našeho státu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Takhle vypadají exekuční polepky
"Možná by se měli daňoví poplatníci zamyslet, zda se jim vyplatí platit tak drahý represivní aparát, který místo na jejich zájmy myslí spíše na ty své. Až vám v nemocnici řeknou, že na operaci vašeho dítěte není dost peněz, zamyslete se, proč má tato země více policistů, soudců, příslušníků vězeňské služby a hlavně vězňů v přepočtu na sto tisíc obyvatel než neskonale bohatší země západní či severní Evropy. Možná jsou bohatší zkrátka proto, že neutrácí peníze daňových poplatníků zbytečně. Jako v mém případě.
Samozřejmě jako rozpočtově odpovědný občan vím, jak se legálně vyhnout nástupu do vězení a ušetřit tak českým daňovým poplatníkům náklady za můj pobyt ve věznici s ostrahou. Bohužel tento způsob je opravdu až příliš definitivní. Ale je jediný. Není na vybranou," zní závěrem blogu, v němž Janota popsal celý svůj případ.
I přestože se záchranáři a policisté snažili muže přesvědčit, aby si svůj čin rozmyslel, o půl šesté večer podle policejní mluvčí pro Zlínský kraj Lucie Javoříkové skočil. O činu se přitom rozmýšlel od půl čtvrté, kdy se o muži poprvé dozvěděla policie. Blog byl zveřejněn krátce po druhé hodině.
Janota měl v nejbližší době nastoupit trest vězení za to, že v lednu 2016 střílel na exekutory. Vyšetřovatelé jeho čin vyhodnotili jako pokus o vraždu. On se vždy obhajoval tím, že na exekutory nemířil.
Původní text ZDE.
K oné události došlo v úterý 12. ledna 2016. Tehdy, jak Janota popisuje, přijel domů z noční směny, kdy si dal sprchu a šel spát.
"Ze spaní mne probudil zvláštní zvuk. Přinutilo mne to vstát. V polospánku jsem zajistil západku dveří od pokoje. A v tom jsem uslyšel kroky a hlasy nejméně dvou osob, které se pohybovaly v předsíni mého bytu. Jejich hlasy jsem slyšel, ale v psychickém stavu, v jakém jsem se nacházel, tedy vyděšen k smrti, jsem nevnímal smysl či význam jejich slov. Rychle jsem se obléknul a ve strachu o svůj život jsem vytáhnul svou legálně drženou zbraň. Cizí osoby se pohybovaly v mém bytě a pokoušely se násilím dostat ke mně do pokoje. Ve strachu o své zdraví a život jsem natáhnul závěr své téměř 70 let staré pistole Browning ráže 6,35 mm a připravil se ke střelbě. Zamířil jsem na otevírající se dveře, za kterými stáli dva neznámí muži. Oba dva se lekli a utekli mimo byt," vyprávěl v tomto blogu Janota.
Útočníky pak slyšel se vracet, slyšel dle svých slov i zvláštní kovové zvuky znějící jako nabíjení dlouhé zbraně. "To už jsem měl opravdu panický strach o svůj život. Z mého úhlu pohledu to vypadalo, jako by se chtěl vrátit do mého bytu a opakovat svůj útok na mou osobu. Rozhodl jsem se pro varovný výstřel. Nejdříve měl směřovat do podlahy. Potom jsem si to rozmyslel a chtěl raději vystřelit do stropu. Zbraň má dvoučinnou spoušť. Spoušť se musí nejdříve stlačit a až při jejím uvolnění dojde k výstřelu. V průběhu pohybu zbraně směrem ze zdola nahoru došlo k uvolnění spouště, a tedy k výstřelu. Střela prošla dveřmi pokoje v jejich levé části z mého pohledu. Přesně 32 cm od levého okraje dveří a 53 cm od jejich pravého okraje. Hlas útočníka zněl zprava. Střela tedy vůbec nemířila jeho směrem," popsal s tím, že střela měla pouze útočníka varovat.
Když pak na dveřích objevil přilepený papír, až teprve tehdy prý zjistil, že to byli exekutoři. "Stále v polospánku jsem se pohyboval po bytě. Byl jsem i na balkoně. Sednul jsem si na gauč a únavou usínal. Probral mne silný zvuk vrtulníku těsně před mými okny. Vzal jsem si bundu a vyšel na balkón. Mezi domy právě přistával policejní vrtulník a z něj vybíhali ozbrojení policisté. Na balkoně vedlejšího bytu se objevil muž v černé policejní uniformě a představil se jako policejní vyjednavač. Požádal mne zda bych mu nevydal svou zbraň. Mám k uniformám respekt, a tak jsem mu vydal svou zbraň a náboje. Potom jsme se dohodli, že na mne počká přede dveřmi mého bytu. Cestou jsem jako zákonů dbalý občan vzal svůj občanský průkaz," popisoval dále Janota. Následně jej zadrželi, nasadili pouta a odvezli do Zlína na policii. Po celou dobu prý vždy spolupracoval. Následně pak podle svých slov zjistil, že bude čelit obvinění z trestného činu vyhrožování zbraní úřední osobě a maření výkonu soudního rozhodnutí.
"V okamžiku, kdy jsem mířil na oba neznámé muže, jsem samozřejmě ani náhodou netušil, že se jedná o úřední osoby. Byl jsem probuzen z hlubokého spánku. Protože jsem celou noc pracoval a šel spát až v půl osmé ráno, měl jsem v devět ráno, kdy se dotyční násilím dostali do mého bytu, v podstatě hlubokou noc. Asi tak půl druhé ráno. Když vás někdo vzbudí v půl druhé ráno a vnikne k vám do bytu, asi nelze předpokládat, že se budete chovat normálně a racionálně jako přes den a v bdělém stavu," obhajoval skutek.
"Asi po týdnu jsem se od kolegy z práce dozvěděl, že mne státní zástupce obvinil z vraždy ve stadiu pokusu. To je úmyslný a plánovaný trestný čin se sazbou 15 let nepodmíněně až doživotí. Přečetl si to někde na internetu. Trochu nezvyklé. Takže jako potencionální vrah jsem prakticky celý rok pokračoval ve svém životě," sdělil. Následně byl skutečně za pokus o vraždu odsouzen na 12 let nedpomíněně do vězení.
Stav české justice je podle něj opravdu tristní. Možná právě to je důvodem, že tento stát se tak vzdaluje civilizovaným, demokratickým a právním státům západní Evropy. Jen pár čísel pro národohospodáře amatéry. Za loňský rok, kdy jsem čelil obvinění, jsem pracoval. Byl jsem užitečný. Svou prací jsem vydělal s odvody zaměstnavatele asi 250 tisíc korun superhrubého. Na zdravotním pojištění byl odvod asi 30 tisíc, na sociálním skoro 50 tisíc, na dani z příjmu asi 16 tisíc korun. Čistého jsem vydělal asi 160 tisíc korun. Na splácení svých dluhů jsem z toho použil asi 50 tisíc. Nyní mne čeká nejméně 8 let ve věznici s ostrahou. Denní náklady na jednoho vězně pro daňové poplatníky dělají něco přes 1500 korun. Ročně téměř půl milionu. Můj osmiletý pobyt (po dvou třetinách trestu můžu být propuštěn) bude stát daňové poplatníky nejméně 4 miliony korun," sdělil. Podle jeho slov není divu, že to s touto zemí jde z kopce.
Celý blog najdete ZDE.
Přitom prý stačilo změnit obvinění z plánovaného úmyslného činu vraždy ve stadiu pokusu na zabití ve stadiu pokusu. "Trestní sazba je 3-10 let. A udělit trest na spodní hranici. Tedy vězení na tři roky. Nejlépe s podmíněným odkladem dejme tomu na pět let. Za těch pět let bych daňové poplatníky nestál ani korunu. Naopak," řekl s tím, že jeho společenská nebezpečnost byla naprosto zanedbatelná.Naši Romové

23. února 2017 v 9:40 | Zodiak

Co veřejnosti nechtěně ukázala televize? Rodina bere na dávkách 40 tisíc měsíčně

By úno 19, 2016
Televizní pořad tak nějak nějak "nedopatřením" znovu nastolil otázku srovnání příjmů obyčejného pracujícího člověka a cikánské rodiny, kde nikdo nepracuje a přesto má příjmy vyšší než normální rodina s oběma zaměstnanými rodiči. Romská rodina z Výměny manželek dle vlastního vyjádření bere na všemožných sociálních dávkách bratru 38 500,- Kč měsíčně.

Sedm dětí a dva silné kuřáky k tomu jistě není jednoduché uživit. Irenu a Radka peníze až tak moc nepálí. Díky štědrému sociálnímu systému rodina pobírá bezmála 40 tisíc měsíčně! "My jsme na těch dávkách závislí. Chodí dohromady tři," vypočítává hlava rodiny s tím, že kromě dávek na děti dostávají i příspěvek na bydlení. Dohromady tedy již zmíněných 38 500,- Kč.
Otec sedmi dětí na obrazovce slíbil, že začne pracovat, ale ani dva měsíce po natáčení se nic nezměnilo. Proč? Odpověď podává jeho manželka Irena: "Práce by tu byla, ale než abych ho poslala pracovat za osm tisíc měsíčně, to ať je radši doma." Paní ví o čem mluví, sama je již devatenáct let na mateřské dovolené. Nepracuje ani nejstarší dcera, nevyučená šestnáctiletá Radka.
Co tedy umožňuje náš "sociální systém" čerpat takovéto devítičlenné rodině?
Rodičovský příspěvek (nárok na něj má rodič při celodenní osobní řádné péči o dítě do věku 4 let) je 3800 Kč.
Příspěvek na bydlení (nárok na něj mají domácnosti s nízkým příjmem, které nezvládají platit náklady na bydlení; řídí se normativními náklady a požádat si o něj může kdokoli, kdo má problémy s placením bydlení a žije ve vlastním nebo pronajatém obydlí).
Sociálně slabé rodiny navíc mohou získat i doplatek na bydlení. V tomto konkrétním případě může jít dle kvalifikovaných odhadů o 7000 - 9000 korun.
Přídavky na děti (závisí na příjmu rodiny a věku dětí, pohybují se od 500 Kč do 700 Kč na jedno dítě). Na sedm dětí dostanou 4340 Kč.
Příspěvek na živobytí (peníze z tzv. systému hmotné nouze, stejně jako doplatek na bydlení). Neurčují je tabulky, ale řídí se skutečnou situací rodiny. V tomto případě 10 000 - 15 000 Kč (odhad).
Po natáčení, za které jim byla vyplacena odměna ve výši 50 tisíc Kč, si však ještě rodina postěžovala, že právě tyhle peníze je připraví o dávky, konkrétně o příspěvek na živobytí. Úřad práce jim totiž tenhle nečekaný bonus započítá jako majetek a sníží jim o něj na několik měsíců dávky.
Co dodat? Jistě, nějakou sociální síť pro nemocné a lidi v momentální tísni jistě musíme mít, ale toto? Kdo z každodenně tvrdě pracujících lidí vydělá jako manželský pár dohromady 40 tisíc měsíčně čistého? Troufám si říci, že jich je méně než polovina ze všech zaměstnanců. Socialistický stát nám tedy prostřednictvím i tohoto příkladu cikánské rodiny se sedmi dětmi vzkazuje: Nepracujte, dělejte děti na kšeft a budete se mít lépe! Je to normální?
Zdroj: pp.cz

MLÁDEK A JEHO VYHAZOV

22. února 2017 v 18:48 | Zodiak

Falešné důvody k popravě: Životu nebezpečná inzerce? Jak Patočka velí, tak Sobotka vykoná. Pád ministra jako exemplární výhrůžka každému, kdo netrpí povinnou rusofóbií. Dopadne premiér jako Hillary C.?

21. 2. 2017
RADEK POKORNÝ se zamýšlí nad skutečnými důvody čekaně-nečekaného odvolání ministra průmyslu Jana Mládka a dochází k překvapivému závěru, že za vším je jako obvykle Putin a údajné šíření ruské propagandy alternativními médii
Premiér Bohuslav Sobotka se rozhodl odvolat ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Oficiálním důvodem je údajně postoj ministra k situaci s mobilními operátory. Mládkovi je vyčítáno, že chtěl prosadit do zákona o elektronických komunikacích paragraf, který by spotřebitelům znemožnil vyjednat si u operátora individuální tarif. Ministr argumentoval tím, že v našich podmínkách povede snížení cen roamingu (volání ze zahraničí) ke zvýšení tarifů pro pětadevadesát procent občanů, kteří na zahraniční dovolené nejezdí. Byl za to okamžitě mediálně zlynčován.
pp

Tarify jako záminka k odvolání Mládka

Šlo ale jen o vyvrcholení kampaně, která se před časem proti Janu Mládkovi rozjela. Už předtím se média opřela do jeho náměstka Lubomíra Bokštefla, který lidem vzkázal v internetové diskusi, že pokud chtějí ceny za mobilní služby, jako mají v Polsku, ať tam odjedou. Řekl politicky nekorektně pravdu, což se u nás rovná trestnému činu. To by ovšem samo o sobě pro odvolání Mládka nestačilo. Mnoho ministrů mělo mnohem více "mediálních přešlapů", a zdaleka se proti nim taková kampaň nerozjela.
Všechno až příliš připomíná permanentní kampaň, kterou oficiální média dnem i nocí vedou proti prezidentu Zemanovi, ruskému prezidentu Putinovi a nyní již i proti jeho americkému protějšku. Proč byl ale popraven Mládek, který byl vždycky tak opatrný? K migraci se nevyjadřoval, a ničím, snad kromě rezervovaného postoje k ekologii, nedráždil kavárenskou inkvizici.

Patočkova "předpověď"

Při prosincové vládní rošádě ho Sobotka podržel. Co se tedy od prosince přihodilo, že ho Sobotka obětoval ze dne na den? Vždyť ještě minulý týden tvrdil, že "kauza operátoři" k odvolání ministra nepovede? Zkazku o mobilních tarifech můžeme tedy vyloučit, to je zjevně jen záminka a meč v rukou mediálních popravčích. Skutečným důvodem jeho odvolání zřejmě je, že se Mládek znelíbil Pražské kavárně, která Sobotku drží pod krkem, neboť mu její radikálně levičácká divize kolem neomarxistického křídla Dienstbier, Marksová a Patočka pomohla pouličními akcemi po takzvaném Lánském puči do funkce premiéra.
Právě posledně jmenovaný, šéfredaktor trockistického Deníku referendum Jakub Patočka, dal odpověď na otázku, co mohlo za bleskovým odvoláním skutečně být. Právě on 16. února vyzval dramatickým komentářem k odvolání Jana Mládka. Podle něho se zpronevěřil základním hodnotám humanismu. Co tak strašného Mládek provedl, že jeden z hlavních inkvizitorů kavárny požadoval jeho okamžitý politický skalp?

Profesionální udavači v akci

Jak vyplývá z Patočkova textu, dopustil se zločinu nejhoršího. Nestáhl inzerci z média stojícího na druhé straně barikády, než je jediná Pražskou kavárnou preferovaná strana mainstreamu. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž (kromě jiných médií) zadalo reklamu i na web, který označili profesionální udavači za "proruský a závadný". A to se neodpouští.
Jde o zcela neuvěřitelnou bolševickou praxi, která již probíhá zcela oficiálně: Brusel a vládnoucí establishment po amerických prezidentských volbách chce "vyčistit mediální prostor" od všeho, co by mohlo narušovat mystifikace a manipulace hlavního proudu. Všechny velké firmy, zvláště ty s "matkami" v zahraničí, dostaly jasný befel: Stáhnout inzerci z alternativních webů - a tím je ekonomicky zaškrtit.
A inzerenti, jako třeba Česká spořitelna a další, okamžitě jednali, bez ohledu na to, že je to proti jejich ekonomickým zájmům. Že je to v domněle "demokratickém, svobodném a tržním" prostředí něco nevídaného? V žádném takovém dávno nežijeme. A právě tohle Jan Mládek asi nepochopil - nebo se tomu dokonce vzepřel.
Ministerstvo průmyslu a obchodu si pro svou reklamu vybralo jeden z nejčtenějších serverů v České republice, naše partnerské Parlamentní listy. Když Mládek odmítl reklamu stáhnout, tak stáhli ministra a nahradí ho někým, kdo bude poslouchat. Jde o víc, než jen o princip. Ani hlt vody nepřátelům. Jak by mohly přesvědčovat ostatní firmy, aby "závadné" servery bojkotovaly, když by na nich byla reklama na ministerstvo? Především se však blíží volby - a sílu a vliv alternativních médií nespojených s vládnoucím establishmentem už nelze podcenit. Brexit a Trump soudruhy varují.

Po čtyřech dnech Sobotka poslechl

Patočka proto před čtyřmi dny výhružně napsal: "Nejpádnější důvod, proč by měl Bohuslav Sobotka Jana Mládka okamžitě přimět k podání rezignace, představuje Mládkův plán kupovat svému ministerstvu přízeň v nejnechutnějším, nejprodejnějším a bytostně anti-sociálnědemokratickém komunikačním kanálu jménem Parlamentní listy. ČSSD inzerující v Parlamentní listech je jako židovská obec sponzorující nacistickou osvětu." K tomuto bolševickému slovníku není co dodávat.
Kavárna tak ukazuje svoji nejodpudivější tvář. A Patočka, šedá eminence Dienstbierovy kliky v ČSSD napojená na bývalého premiéra a "bruselského trafikanta" Vladimíra Špidlu, současného šéfa Sobotkových poradců, premiérovi "doporučil" - tedy přikázal: "Nejlepší by bylo, aby Jan Mládek rezignoval sám: aby se se Sobotkou domluvili na dalším pracovním zařazení. Není důvod, aby odcházel beze cti. Ale pokud sám nerezignuje, Sobotka by ho měl odvolat, a to ještě před sjezdem ČSSD."
Stalo se po čtyřech dnech.

Prouza nebo Středula?

Patočka také hned doporučuje kým Mládka nahradit. Podle něho by to mohl být Jiří Paroubek, Jan Birke nebo Josef Středula. Uvidíme, zda se Patočkovými "návrhy" bude i v tomto případě Sobotka řídit. Každopádně se znovu prokázalo, že struktury ovládající předsedu vlády a ČSSD mají totální (a totalitní) moc potrestat každého, kdo by se jen trochu v sociální demokracii odchýlil od bruselského a protiruského diktátu Angely Merkelové.
Byl to ostatně právě Jan Mládek, kdo se v minulém roce několikrát vyjádřil, že sankce proti Rusku by měly být zrušeny, neboť poškozují především české podniky. Bude zajímavé sledovat, zda se Sobotka opravdu odhodlá nahradit Mládka eurobyrokratem Prouzou, o kterém se nejčastěji spekuluje, ač ví o průmyslové politice zhruba tolik, kolik umí Sobotka anglických slovíček. Nebo je to naopak výhoda?

Účtovat budou jiní

Tuto chybu ale zřejmě Sobotka neudělá. Po Mládkovi, který měl docela slušnou odbornost, by byl nástup úplného diletanta, jakým Prouza je, vodou na mlýn prezidentu Zemanovi, který by jeho jmenování mohl právě s ohledem na tuto skutečnost nějaký čas blokovat. A to by v předvolební době asi nebylo Sobotkovi - toho času v totálním chaosu - příjemné. Uvidíme, zda se tento premiér radikálního křídla kavárny bude řídit doporučeními svých "řídích orgánů".
Sobotka se nechal do této pro něj zoufalé situace jako už poněkolikáté ve skutečnosti vmanévrovat. Rozkaz to byl však silný - a jistě nepřišel jen od Patočky. Přesně v tomhle právě žijeme. Snaha za každou cenu zlikvidovat nezávislé zpravodajství a publicistiku má hlavní prioritu. Na obou stranách oceánu.
Zoufalí lidé dělají zoufalé činy a Bohuslav Sobotka je v této disciplíně mistrem.
Účet mu vystavíme my, občané, ve volbách.


Tragédie ČR

22. února 2017 v 9:30 | Zodiak
Přišel mi zajímavý mail, tak předávám.
27. let ČR - TO NEMÁ CHYBU ! !
Co se stalo v ČR za 27 roků?
- z komunisty - premiér,
- z estébáka - demokrat,
- Z ateisty - Katolík,
- z veksláka - podnikatel,
- z podvodníka - developer,
- z vyděrače - pracovník soukromé bezpečnostní agentury,
- ze zloděje - privatizér,
- zdušiček se stal Halloween a z Ježíška Santa


Ve školách jsou učitelé bez autority, po chodbách drogy.
Na ulicích střelba, bezdomovci, v alkoholu metanol, v potravinách jedy a v médiích hnůj...
Je obdivuhodné, že zem, kterou nepustoší tornáda, nesužují zemětřesení, úrodu nežerou kobylky, netrápí sucha, nevybuchují > sopky, téměř 70 roků nezažila válku, dokáže dostat na kolena parta šílenců za krátkých 25 roků.
Otázka: Co je to globalizace?
Odpověď: Smrt lady Diany.
Otázka: Na jakém základě jste tak usoudil?


Odpověď:Anglická princezna se svým egyptským přítelem havarovala ve francouzském tunelu, v německém autě, v kterém bručel holandský motor, řídil ho Belgičan, co chlastal Skotskou whisky, kterého pronásledoval italský paparazzi na japonské motorce. Následně se je snažil zachránit americký doktor indickými léky....A tohle všechno poslali Tobě, Čechovi, oblečeném ve vietnamském oděvu, čumíš do taiwanského monitoru, v ruce máš čínskou myš a zatím ještě si to čteš v češtině. ; ; ; Zatím.

Pablb novotný

21. února 2017 v 17:44 | Zodiak

Pavel Novotný ke Slovence, která pomočila Korán. Raději nečtěte

20. 2. 2017 18:26
Ke kauze mladé Slovenky Adriany Melekové alias Sheily S., jež je ve slovenské vazbě za to, že pomočila a zapálila Korán, se vyjádřil exkluzivně pro ParlamentníListy.cz bulvární novinář Pavel Novotný.
Pavel Novotný ke Slovence, která pomočila Korán. Raději nečtěte
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bulvární lovec Pavel Novotný
"Je smutné, kdo všechno dnes dostává prostor na internetu a vůbec ve sdělovacích prostředcích," posteskl si úvodem Pavel Novotný. Podle něj má 24letá žena z Ružomberoka inteligenční kvocient někde mezi prvokem a nějakým primitvnějším druhem mořské řasy.
"Takoví by skutečně neměli mít různá práva, já nevím, třeba volební, nebo projevovat se na Facebooku. Sice by pak volila jen desetina původně oprávněných a vy byste neměli z čeho žít, ale zase by tu nebyl na Hradě Zeman, Okamura by byl pořád v cestovce a tato bytost by byla tam, kam patří, tedy v kleci...," zkonstatoval jasně Novotný. Ti, kdo to schvalují, jsou podle něj jen stejně postižení orangutani, kteří jen na podobnou akci nemají koule. "Protože jsou to ještě navíc zbabělci a přizdisráči," dodal.
"Tohle je jenom blbka, co se na sebe snaží upozornit. Takové bych mlátil, a uvědomme si, že vyměnit Slovensko tu krávu za tři syrské ekonomické uprchlice, hodně získá...," uzavřel s drastickým návrhem trestu: "Je mi líto, že i u nás jsou podobní lidé volně na svobodě, a nejraději bych pomočil je. Kdyby za každého takového kreténa a islamofoba přišlo pět černoušků, bylo by republice určitě lépe."

Pavel Novotný

 • ODS
 • Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

Pavel Novotný se na sebe nebojí upozornit žádným způsobem, což ostatně ukázal i v minulých dnech, kdy na svůj facebookový profil umístil svůj zpěv - nebo spíše svérázně přednesl duet z opery Lovci perel od George Bizeta.
"Sám doma, a tedy si mohu libovolně pět. Moje paní nesnáší, když pěji, zejména operu, kterou mám rád, a zejména Verdiho si rád zabroukám, a co? Slyšet Bizet, regulérně se z mých Lovců perel posere, a případným sejčkům bych rád vzkázal, že to jsem ještě nachlazený!!! Že nejsem úplně marný?" napsal ke svému videu.
Celé vyjádření Pavla Novotného:
Je smutné, kdo všechno dnes dostává prostor na Internetu a vůbec ve sdělovacích prostředcích. Podívejte, ta Slovenka má nade vši pochybnost inteligenční kvocient někde mezi prvokem a nějakým primitivějším druhem mořské řady a takoví by skutečně neměli mít různá práva, já nevím třeba volební, nebo projevovat se na Facebooku. Sice by pak volila jen desetina původbě oprávněných a vy byste neměli z čeho žít, ale zase by tu nebyl na hradě Zeman, Okamura by byl pořád v cestovce a tato bytost by byla tam, kam patří, tedy v kleci.... Jistě, najdou se i tací, co její čin schvalují, ale to jsou zase jen stejně postižení orangutani, kteří navíc, narozdíl od ní, na podobnou akci nemají koule, protože jsou to ještě navíc zbabělci a přizdisráči. Tohle jej jenom blbka, co se na sebe snaží upozornit. Takové bych mlátil a uvědomme si, že vyměnit SLovensko tu krávu za tři syrskéekonomické uprchlice, hodně získá... Je mi lito, že i u nás jsou podobní lidé volně na svobodě a nejraději bych pomočil je. Kdyby za každého takového kreténa a ismamofoba přišlo pět černoušků, bylo by republice určitě lépe.?

Psali jsme:
BATACLAN ???????????

21. února 2017 v 17:04 | Zodiak
36509F9F00000578-3692359-image-a-9_1468604685859

FRANCIE: ŘEZÁNÍ HLAV I GENITÁLIÍ … ODTAJNĚNÉ POLICEJNÍ ZPRÁVY O HRŮZOSTRAŠNÉM MUČENÍ LIDÍ V KLUBU BATACLAN

RED 20|07|2016
Islám náboženství míru? Multikulturní obohacení Evropy? … Mučení, řezání hlav a genitálií … Po hrozném útoku ve francouzském Nice se do médií dostaly šokující podrobnosti o útoku na pařížský klub Bataclan v listopadu minulého roku, o kterých veřejnost dosud netušila. Odhalení přináší několik světových deníků, jako například DailyMail, či Washington Times. Hrůzostrašné podrobnosti závažně mění charakter teroristického útoku islamistů.
Francouzský vládní výbor vyslýchal svědka tragédie, který přinesl šokující doplňující informace z teroristického útoku na pařížský klub Bataclan. Tyto informace francouzská vláda bezprostředně po útoku tajila a na veřejnost se dostaly až uplynulý týden. Ukázalo se, že teroristé v Bataclane, kteří řádili na druhém patře, své oběti před smrtí krutě mučili.
Hlavní policejní svědek před Parlamentem vypověděl, že během útoků jeden z policejních vyšetřovatelů vyběhl z klubu ven v slzách a začal před ním zvracet. Údajně viděl těla, které měla useknuté hlavy a jiné údy.
Ve svém 14-hodinovém svědectví, se kterým policista vystoupil 21. března tohoto roku, řekl, že islamisté v Bataclane vylupovali obětem oči, odřezávaly nebo mrzačili pohlavní orgány.Odříznutá varlata následně dali úst obětí. Ženské pohlavní orgány byly dobodané a některým obětem vyřízli také vnitřní orgány … Toto mučení prý bylo natočeno pro propagandu Islámského státu.
Francouzští prokurátoři však na výslechu uvedli, že tyto zprávy jsou nepodložené, jelikož prý na scéně nebyly nalezeny ostré nože. A také uvedli, že tato zranění mohly způsobit střepy.
Dotaz vyšetřovací komise:
"Pro informaci vyšetřovací komise … můžete nám říct, jak jste zjistili, že se v Bataclane udály skutky barbarizmu: řezání hlav, kuchání, vylupování očí …?"
Vypovídající policista:
"Po útoku jsme byli s kolegy na ulici Saint-Pierre Amelot. Spatřil jsem, jak jeden z kolegů, který vyšel ven zvracel a pláče. Řekl nám, co viděl. "
Komise: Skutky mučení se udály na druhém patře?
Policista: Myslím, že jen tam. Neboť když jsem vešel do sálu na přízemí, viděl jsem jen oběti zasaženy náboji ze zbraně.
Komise: Mučení mělo být natáčeno pro Daeš?
Policista: Věřím, že ano. Ti, co přežili, tak řekli.
Dále policista řekl, že ženy byly sexuálně mučeny, a jejich genitálie byly dobodané, oči vyloupané a mnoho obětí mělo sťaté hlavy.
Prokurátor údajně tlačil na komisi, aby přesně uvedla, zda oběti byly zmrzačené, nebo zda měly údy oddělené od těla. Šéf komise uvedl, že se k nim od policejních autorit dostali konfliktní informace, které tvrdily, že oběti byly buď zastřeleny nebo zmrzačeny v důsledku výbuchu. Později dodal informaci od otce oběti, který šokující pravdu zjistil až v márnici:
Prezident komise Georges Fenech - otec jedné z obětí mi zaslal dopis, který také poslal vyšetřujícímu soudci, cituji z něj:
"Co se týče smrti mého syna, ve forenzním institutu v Paříži mi řekli, co mě úplně položilo, že mému synovi byla uřezána varlata a že je měl vložené v ústech. Prý měl také vykuchané některé vnitřní orgány … Když jsem ho viděl za sklem, ležící na stole, byl bílou plachtou přikrytý až po krk. Byl při mně psycholog, který mi řekl, "toto je jediná prezentovatelná část ostatků vašeho syna." Všiml jsem si, že mu chybí pravé oko, což jsem také řekl, a na to mi řekli, že oko mu bylo vypíchnuto a také mu uřízli kousek pravého líce, kde bylo vidět velký hematom …"
Když prokurátor uvedl, že však nebyly nalezeny žádné ostré nože na místě činu, a že mrzačení mohly způsobit střepy během výbuchu, na to komise položila otázku: "Mohly způsobit i to, že se varlata chlapce dostala do jeho úst?" Na co prokurátor řekl, že o tom neví … Proč podrobnosti nebo výpovědi svědků dosud francouzská vláda tajila, není známo.

MLÁDEK ODVOLÁN

21. února 2017 v 15:51 | Zodiak
6 hod ·
Premiér Sobotka navrhuje odvolání ministra průmyslu za ČSSD Jana Mládka. Ministr Mládek se "proslavil" svými nevhodnými výroky a nápady.
Co na to říct? Odvolávání ministrů je věc pana premiéra - ale pokud jde o názor mne a našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), tak pan premiér by měl v prvé řadě odvolat sám sebe. Co se týče ministra Mládka, tak samozřejmě mnohé jeho výroky a nápady jdou za hranice zdravého rozumu. V tomto ohledu není ovšem ve vládě sám, jelikož lidé jako třeba premiér Sobotka, ministr Chvojka nebo ministr Pelikán za hnutí ANO ho v nekompetentnosti ještě daleko předčí.
Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte, ať se názory našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dozví co nejvíce lidí.
Mluvte prosím také s našimi staršími spoluobčany, se seniory, vysvětlujte jim názory našeho hnutí SPD, protože starší lidé často nemají internet, a bohužel tak věří prolhaným a zmanipulovaným médiím.
Číslo transparentního účtu SPD: 2900839572/2010, budeme rádi za každý příspěvek na naší činnost. Uveďte prosím vždy v souladu se zákonem do poznámky vaše celé jméno, adresu trvalého bydliště a datum narození. V případě firmy obchodní název a IČ. Nebo uveďte tyto Vaše údaje na náš mail dary@spd.cz . V případě darů přes 1000 Kč je třeba ze zákona darovací smlouva, prosím vytiskněte si dvakrát darovací smlouvu zde http://spd.cz/wp-cont…/uploads/…/06/SPD-darovací-smlouva.pdf , vyplňte Vaše údaje, oba výtisky podepište a zašlete nám na adresu Hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, 118 26. Námi podepsaný výtisk Vám zašleme následně zpět na Vaši adresu. Příjmy i výdaje našeho transparentního účtu může každý kdykoliv sledovat zde https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2900839572
A jestli byste rádi přiložili přímo alespoň malinko ruku k dílu, staňte se našimi členy, je nás více než 10 tisíc a jsme tak jednou z pěti nejpočetnějších stran či hnutí v ČR, elektronický formulář je na http://spd.cz/?lfshow
Musíme se všichni spojit a netříštit síly a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu prosadit naše myšlenky. Náš cíl je jasný - uspět letos v říjnu ve volbách do Poslanecké sněmovny a společně přímo ovlivnit politiku směrem, kterým si my všichni přejeme. Těším se na spolupráci!
A už máme i aplikaci pro mobilní telefony (pro systém Android) - tak do toho, veškerý obsah SPD nyní můžete mít pohodlně po ruce:https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.spd
Jestli souhlasíte s našimi názory nebo je chce jen sledovat, můžete se zaregistrovat na mém YouTube kanálu, kde si lze kdykoliv snadno přehrát všechny moje projevy v Poslanecké sněmovně a také všechny moje aktuální videoblogyhttps://www.youtube.com/channel/UCJjGNjN97BAk85Xb_c7shOQ
Sledujte také můj instagramový účet: https://www.instagram.com/tomio.cz/
A sledujte a registrujte se také na mém účtu na Twitteru https://twitter.com/tomio_cz
A samozřejmě se můžete registrovat i na mém blogu a budu rád, když se také podíváte http://okamura.blog.idnes.cz/
Nebo sledujte také moje webové stránky www.tomio.cz
Vytiskněte si také prosím dostatečné množství našich letáků a rozneste je do schránek ve vašem okolí nebo předejte svým známým, jelikož mnoho občanů naše hnutí ještě nezná, ale moje jméno znají. Leták si jedním kliknutím stáhněte a vytiskněte zde http://spd.cz/…/2015/06/Let%C3%A1k-SPD-1-ks-na-jednom-A4.pdf
Děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se Vám daří.
Foto: blesk.cz

Rath a Babiš ????

21. února 2017 v 15:25 | Zodiak

Chtěl po mně, abych ho nechal zprivatizovat benešovskou školu, říká o Babišovi trestně stíhaný David Rath

21. 2. 2017 12:11 (aktualizováno 14:42) Jiří Pšenička, Jan Štětka
 • Bývalý středočeský hejtman popisuje okolnosti své schůzky s nynějším vicepremiérem, která se měla uskutečnit na Čapím hnízdě.
 • Agrární podnikatel chtěl prý zprivatizovat Střední zemědělskou školu, která patřila "Rathovu" kraji.
 • Snažil se na mě vyvíjet psychologický nátlak, tvrdí Rath.
David Rath u soudu.David Rath u soudu.Foto: HN - Jiří Koťátko
Bývalý středočeský hejtman David Rath, jenž stále čeká na definitivní soudní výrok ve své "korupční" kauze, začal šroubovat svou cenu vzhůru. Jak informoval server Seznam.cz, nabízí se totiž policii jako korunní svědek v případu Čapí hnízdo, která se týká ministra financí Andreje Babiše. V něm jde o spornou padesátimilionovou evropskou dotaci pro rekreační areál na Benešovsku. K tomu se nynější šéf hnutí ANO dlouhá léta nehlásil a hrozí mu trestní stíhání kvůli dotačnímu podvodu, jelikož dotace měla být určena jen pro malé a střední firmy, což Babišův koncern Agrofert nesplňoval.
V rozhovoru pro Hospodářské noviny exhejtman David Rath popsal nové okolnosti své někdejší návštěvy Čapího hnízda, k níž mělo dojít v blíže neupřesněném termínu mezi léty 2009 až 2011.
"Hlavním důvodem, proč mě Andrej Babiš tehdy pozval, byl jeho zájem získat Střední zemědělskou školu v Benešově. Vlastně po mě chtěl, abych mu ji dal, že ji pro Agrofert potřebuje a kraj má škol hodně. Snažil jsem se mu vysvětlit, že mu Středočeský kraj těžko může dát svoji příspěvkovou organizaci, což ho dost rozladilo," tvrdí Rath.
Babiš měl prý mluvit také o tom, že potřebuje zaměstnance pro Agrofert a školu by upravil tak, aby absolventi mohli jít rovnou do praxe v jeho závodech.
"Snažil se vyvíjet na mě i určitý psychologický nátlak, abych mu školu pomohl získat. K tomu mi vyprávěl spoustu příhod o tom, co všechno chtěl po různých politicích v rámci různých procesů, které bych nazval privatizací. Jak se k jeho snahám stavěli a podle toho je hodnotil. Kdo mu vyhověl, toho pomlouval jen málo, kdo mu nevyhověl, toho počastoval velmi vulgárními výrazy," říká doslova bývalý politik ČSSD, jenž už několik let čelí obviněním z přijetí mnohamilionových úplatků.

Je to největší zaměstnavatel

Hospodářské noviny se snažily v této věci získat vyjádření Andreje Babiše. Na otázku ohledně svého údajného zájmu o benešovskou školu ale neodpověděl.
Faktem nicméně je, že skupina Agrofert, kterou Babiš nedávno pod tlakem nového zákona o střetu zájmů nechal převést do svěřenských fondů, s Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou v Benešově řadu let poměrně úzce spolupracuje. Potvrzuje to i ředitelka Ivana Dobešová, která je poslankyní za ANO.
"Ta naše spolupráce se skupinou Agrofert je naprosto přirozená, vždyť je to největší zaměstnavatel v našem regionu. A my jsme byli rádi, že se nám někdo snažil pomáhat i v době, kdy nebyl tak obrovský nedostatek lidí na trhu práce jako je dnes. Ve spolupráci s firmou Agrofert jsme například ve škole vybudovali centrum mechanizace," uvádí Dobešová, která se podle vlastních slov s Babišem zná zhruba od roku 2009.
Střední zemědělská škola v Benešově, rozšířená v roce 2010 o Vyšší odbornou školu, disponuje rozsáhlými pozemky v okolí. V současnosti je zde obhospodařováváno 375 hektarů.
Studenti vykonávají praxi i v podnicích skupiny Agrofert, včetně Čapího hnízda u Olbramovic, kde se například seznamují s chovem koní, péčí o golfové hřiště či vypomáhají se zahradnickými pracemi. "Takto ale mají praxi i v jiných podnicích," dodává Dobešová.

Chtěli jsme školní statek

Ředitelka a poslankyně v jedné osobě ale prý nic neví o tom, že by Andrej Babiš chtěl "její" školu zprivatizovat. "To se musíte zeptat jeho," dodává. Ve školské radě benešovské zemědělky je nyní i nová středočeská hejtmanka za ANO Jaroslava Jermanová.
Úsilí Babišovy někdejší firmy o benešovskou školu potvrzuje mluvčí skupiny Agrofert Karel Hanzelka. "Měli jsme před časem zájem pomoci školnímu statku, existovala úvaha jej koupit, ale nakonec z ní sešlo. Agrofert je dlouhodobým partnerem-sponzorem benešovské školy. Dodáváme do školy například zemědělskou techniku potřebnou pro praktickou výuku," říká Hanzelka a dodává, že takto spolupracují s desítkami dalších škol v ČR, s učilišti, středními i vysokými školami.
Sám Babiš se v květnu 2011, tedy zhruba v době, kdy měl jednat na Čapím hnízdě s Rathem, v rozhovoru pro týdeník Ekonom vyjádřil v tom smyslu, že by chtěl se svou firmou proniknout i do oblasti školství. Tehdy uvažoval jak o vysoké škole pro manažery nebo výzkumníky, tak o středním stupni pro agronomy, zootechniky, mechanizátory či potravináře.
"Pořád přemýšlím o vlastní škole. Nejprve ale odstartujeme spíše podporou studentů a učňů ve školách stávajících," uvedl tehdy. "Od školy nás zatím odrazuje spousta byrokracie, která je se založením i provozem spojená," dodal Babiš v roce 2011.

Více říci zatím nemohu

Rath ve svých vzpomínkách na někdejší návštěvu Čapího hnízda jde ještě dál, přičemž ale jen naznačuje, čeho dalšího se jeho údajné rozhovory s Babišem měly týkat.
"Taky mi říkal, co kdo chtěl po něm, jak vyhověl, jak finančně podpořil různé politické strany a různé politiky a vždy zdůrazňoval, jak to bylo pro něho výhodné," tvrdí trestně stíhaný muž, který dnes v Hostivici u Prahy vykonává lékařskou praxi.
Konkrétní ale být nechce. "Víc informací říci zatím nemohu, protože jsem svědkem a tak by informace měla nejdřív dostat policie, pokud bude mít vůbec zájem. Obávám se, že Babišovy kontakty na vrchní státní zástupkyni paní Bradáčovou mohou vést k zametení pod koberec. I proto nechci dávat záminku ke zpochybňování mého svědectví," uvádí bývalý středočeský hejtman Rath.

Chudí romové

21. února 2017 v 13:37 | Zodiak

Bojují o sociální dávky a jsou prý utlačovaní. Jak jsou chudí, to Romové předvedli na svém mezinárodním plese. Budete zírat

20.02.2017
Bojují o sociální dávky a jsou prý utlačovaní. Jak jsou chudí, to Romové předvedli na svém mezinárodním plese. Budete zírat
Autor: repro/pluska.sk-Emil Vaško
Popisek: Tenhle 'zlatý hoch' prý dorazil na Mezinárodní cikánský ples ze zahraničí. Odkud, to ale neupřesnil.
Angličtina, němčina… zkrátka v úplný Babylon se proměnil jeden z luxusních hotelů na okraji Bratislavy. Sešla se tam romská elita z celé Evropy a jenom ve špercích, které mnozí předvedli, mají uloženy desetitisíce eur. A pak že jsou tito naši spoluobčané chudáci, odkázaní na sociální dávky.
"Moc jsem toužila alespoň jednou sem přijít a vidět, jak to tu vypadá," prozradila serveru Pluska.sk padesátnice Žaneta v šatech, které jí prý doručili pouhý den před plesem. Na velkolepou akci dorazila od Martina v Žilinském kraji a na každém prstu jí zářil obrovský prsten. Za zlato, jímž se na Mezinárodní cikánský ples ověsila, by se podle odhadu redaktora serveru dal koupit možná i automobil. Žádný oficiální výbor účastníky nevítal, hosté přicházeli, jak to stihli. I s krásně oblečenými dětmi, které v tento večer nikdo nebude hnát do hajan. "Dnes můžou tancovat, kolik chtějí. Samy si řeknou, až budou chtít spát," vysvětlila jedna z matek.
Co všechno se vejde na pouhé dvě ruce...
Co všechno se vejde na pouhé dvě ruce...

Karel Gott v sukni

Když v sále zazněly první tóny, nikdo se na parket nehrnul. Všichni seděli za honosnými stoly a sledovali, co se děje na pódiu. "I když jsme potichu a posloucháme, bavíme se. Protože my hudbu milujeme. Nemusíme proto skákat," upřesnila serveru zpěvačka Brigita Szelidová Čikos, která byla jednou z mála slovenských hvězd večera. Mnohem více se hosté těšili na vystoupení maďarské legendy Bangó Margit, které prý evropští Romové přezdívají Karel Gott v sukni.

Drahocenná kniha života

Jakmile muzikanti přepnuli na říznější tempo, parket se okamžitě zaplnil. Mnozí vytáhli z kapes mobily, aby si zdokumentovali nefalšovanou zábavu, která se prý jen tak nevidí. A prezentovali se záplavou zlata. "Zlato nosím jenom někdy, na pohřby, narozeniny nebo tak. Je to naše kultura," nechal se slyšet Boris, který dorazil ze zahraničí a detailně představil své šperky. "Tohle je náramek Versace. Na tomhle prstenu mám své jméno, na další jsem si nechal udělat knihu. Knihu života," dodal významně. Pozdě v noci vysvlékl i košili, a odhalil tak tlustý zlatý řetěz a Pannu Marii s Jezulátkem. Podnikatelka Žaneta zase přiznala, že se ve špercích promítá celý její život. "Dostala jsem je k svátkům. Nejbližší mi je prsten, který mi dal manžel k třicetinám. Další je od maminky, od maminky, od sestry, od maminky…" vypočítávala ozdoby svých rukou a dodala: "Ale kolik to dohromady stálo, to se neříká."
Zlato je pro Romy symbolem bohatství a při významných příležitostech se jím rádi chlubí. Čím více, tím lépe.
Zlato je pro Romy symbolem bohatství a při významných příležitostech se jím rádi chlubí. Čím více, tím lépe.

Majetek ukládají do zlata

Své bohatství prý Romové prokazovali zlatem odjakživa. Když se kdysi začal kočovníkům prohýbat vůz, každý dobře věděl, cože v něm mají uloženo. "Milujeme kýč, zlato a tretky, to je pravda. Nevím, proč to tak je, ale je to asi v nás. To nevymažeme," nechala se slyšet Brigita Szelidová a na adresu Romů dodala: "Když něco vydělají, hned to dávají do zlata. S tím jsme se narodili, ale určitě už je toho méně než kdysi. Kdysi i Cikáni byli bohatší. Vím, že moje maminka měla zlata na kila. Vždycky když otec někam odjel, přivezl jí šperk." Nelze než se zeptat, kolik takových pokladů mají doma v šupleti jejich soukmenovci, stojící ve frontách na sociální dávky.
Válcuje vás život, úřady, politici? Pošlete nám svůj příběh na redakce@krajskelisty.cz

Hééééééééérci proti všem

20. února 2017 v 19:07 | Zodiak
Na stranu národních parků se postavily například zpěvačka Marta Kubišová, herečky Ivana Jirešová, Tereza Kostková, Linda Rybová, Táňa Fischerová, Aňa Geislerová, herci Pavel Nový, Ivan Trojan či zpěváci Dan Bárta a Matěj Ruppert. Podle Ivany Jirešové by například vědomým zničením kořenů byla zničena i šance vyrůst. "Když si zabereme půdu, ztratíme půdu pod nohama už docela," dodala Kostková.
K známým osobnostem se přidávají i občané, kteří chtějí vyjádřit svůj názor zítra u vchodu do Sněmovny. Mezi poslance zavítá i hlava státu. Ta má však opačný názor než umělci a chce prosadit senátní novelu. Zemana v jeho postoji nezviklal ani rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO).
"Dokázal jsem mu argumentovat, proč poslaneckou verzi považuji za zásadní. Senátní verze by byla opravdu velmi komplikující až zničující pro národní parky - zaváděla by výrazný právní chaos," řekl Brabec s tím, že senátní verze by mohla zapříčinit konec národních parků.
I přesto však prezident trvá na svém - rozvoj obcí, jež stojí uvnitř národních parků, je podle něj důležitý. Stejně jako rozšiřování turistického ruchu v oblastech s nedotčenou přírodou. Netají se tím, že v případě, pokud projde sněmovní verze, bude ji vetovat.

Lež Sobotky a její dopad na lidi.

15. února 2017 v 18:53 | Zodiak

Máme se stále lépe a lépe, hlásá Sobotka. On možná. A obchodníci to oceňují - zdražováním. Malý pohled na velké ceny v supermarketech

15.02.2017
Máme se stále lépe a lépe, hlásá Sobotka. On možná. A obchodníci to oceňují – zdražováním. Malý pohled na velké ceny v supermarketech
Autor: Hans Štembera
Popisek: Bohuslav Sobotka, ilustrační foto
Obchodníci dál zkoušejí, co všechno vydržíme. Přinejmenším tedy někteří. Hlavně že premiér Sobotka nadšeně hlásá, jak se české ekonomice daří. Cenová tvorba ale napovídá, že je - slovy klasika - zřejmě cosi shnilého ve státě dánském. O svou čerstvou zkušenost se s KrajskýmiListy.cz podělil čtenář z Holešova.
V pondělí jsem navštívil supermarket Tesco v Holešově a při procházení jednotlivých sekcí jsem se dostal až do sekce "KÁVA, ČAJ...". A letmý pohled na cenovku kávy Jacobs Aroma standard 250 g(čtvrt kilogramu) 89,90 koruny mi zcela vyrazil dech. Než se k této ceně dostanu, musím poznamenat, že už předchozí cena byla kurevsky nadsazená, neboť činila 74,90 korun. Pro upřesnění musím konstatovat, že stejnou cenu dlouhodobě nasazuje i Billa, ale to je jiná věc. Nicméně v Tescu nasazená cena je už skutečně vrcholem drzosti obchodníků - konstatuje Jiří B. a pokračuje:

Rozumíte tomu?

Není tomu dávno, co ve stejném Tescu proběhla akce na tuto kávu, během níž cena činila, pokud se nepletu, 40,90 korun za jedno čtvrtkilové balení. Pochopitelně že se po kávě jen zaprášilo. Má snad dnešní cena vykompenzovat 'ztrátu' (sic) z nedávné akce? Asi ano, ale o nějakém rozumném přístupu k tvorbě přijatelných (srovnatelných) cen nemůže být ani řeč. Zvláště když ve stejném supermarketu jsem našel dnes cenu za mandarinky 54,90 korunza kilogram, přičemž před třemi dny (v pátek) byla jejich cena 19,90 korun. Pravda, jejich kvalita byla nevalná (asi nebyly čerstvé), nicméně kvalita mandarinek za 54,90 korun nebyla o nic lepší. Mohl bych pokračovat v 'lidových cenách' například u hroznů za 90 korun, pistáciových ořechů za 380 korun atd., atd. Po dotazu, proč tomu tak je, prodavačky odpovědí jen pokrčením ramen nebo kroucením hlavy s tím, že tomu sami nerozumějí. No rozumíte tomu?

Doma prodávají levněji

V souvislosti s cenou kávy si dovolím malé srovnání. V Holešově působí také obchodní firma Luko, zabývající se prodejem potravin, ovoce a zeleniny, tedy běžného potravinového sortimentu. V jejím obchodě je dlouhodobě nabízena káva Jacobs Aroma standard 250 g za 49,90 korun, tedy o 40 korun levněji než v Tescu, resp. o 25 korun levněji než v Bille. Přesto na prodeji kávy Luko nějakou korunu vydělá. Možná je to desetikoruna, nevím, ale je vidět, že se nesnaží zákazníka oškubat - "ojebat", jak by řekl premiér Sobotka. A o tom to je. Je zřejmé, že obchodní firmy, resp. obchodní řetězce, si stanovují ceny v duchu liberálního prostředí, ale to by nemělo znamenat naprosto neopodstatněné ceny, které jsou u nás ve srovnání s cenami stejných výrobků v zemích původu firmy a několikanásobně vyšší.

Politiky ceny nepálí

Ostatně o tomto problému se často kriticky a všeobecně píše nebo hovoří v televizi, ale to je tak asi všechno, co se v této věci dělá. Politiky (na všech stupních) to zřejmě s jejich platy zas až tolik nezajímá. Jenže obyčejných občanů se čtvrtinovými platy politiků je podstatně, ale opravdu podstatně víc. Jenže jsme si už jaksi zvykli, že s přibývajícími "lepšími ekonomickými výsledky" v ukazatelích HDP, jak nám s úsměvem na rtech sděluje premiér Sobotka, se také rok co rok úměrně těmto výsledkům zvyšují i spotřebitelské ceny. S tím asi nic my občané nenaděláme. Dejme tomu, že jako občané jsme schopni s jistou dávkou nevole to pochopit. Co ale nelze pochopit a považovat za přirozené, vývojem ekonomiky ovlivněné, je zdražení některého zboží o zhruba 50, resp. až 80 procent.

Logický vývoj, nebo okrádání?

Je to naprosto neúnosné a vymykající se logice. To už není klasická, vývojem či stavem ekonomiky ovlivňovaná tvorba a přizpůsobování cen, ale prachsprosté, trestuhodné a drzé okrádání zákazníků. Chtělo by se říct, že obchodníci na zákaznících zkoušejí, kolik toho vydrží. A nutno přiznat, vydrží toho opravdu hodně. Problém je, že na tyto skutečnosti reagují jen tím, že si budou navzájem přitakávat, jak jsou obchodníci nenažraní, jak zákazníky okrádají, že chudáci prodavači(čky) navzdory vysokým ziskům obchodu sami pracují za 'suché z nosu' apod. Nějaké stížnosti nebo otevřená kritika je stejně zbytečná, jako tento můj článek. Přesto se domnívám, že je důležité nemlčet a tyto nepravosti veřejně kritizovat. Možná se toho někdy místní politici chytnou (nebo ti nahoře) a budou s tím třeba něco pozitivního dělat. Beru to s rezervou, protože pořád je to jenom možná!

Válcuje vás život, úřady, politici? Pošlete nám svůj příběh na redakce@krajskelisty.cz

Mzdy naše ubohé

15. února 2017 v 18:48 | Zodiak

Statisícové odměny vysokých úředníků - kupování loajality, nebo korupce ?

15. 02. 2017 12:26:46
Za půl roku "práce" odměna téměř 250.000 Kč, za rok téměř 400.000 Kč ? Mluvíme o úřednících placených z daní lidí, jejichž roční příjem za tvrdou práci nedosahuje ani výši této "odměny".

Je to skandální a objevuje se to stále dokola a dokola. Vysocí státní úředníci dostávají statisícové odměny a jejich zdůvodnění je naprosto pochybné.

Od roku 1989 se na úřednická místa dosazovali "loajální" lidé té či oné vládnoucí politické "kliky".

O kvalitě a pracovním nasazení těchto osob lze velmi pochybovat. Na čím vyšší post byli tito lidé "instalováni", tím ta kvalita byla horší.

Nešlo přeci o to, aby odváděli práci, ale aby byli naprosto loajální vůči těm, kteří je tam dosadili.

No a pak se tito lidé zneužívali na to, aby státní aparát byl tak "zoufalý". Dlouhá léta šlo doslova o decimaci státních orgánů dosazováním stále dalších a dalších "vybraných kádrů".

Již samotný plat pro tyto lidi je "korupčním bonusem za loajalitu".

Dobře myšlený zákon o státní službě byl bohužel naprosto zneužit na "zakonzervování" tohoto personálně tragického stavu.

Statisícové odměny pro tyto lidi jsou pak výsměchem naprosto celému národu a člověk si prostě musí položit otázku, zda-li je za tím náhodou není něco víc.

Nejhůře to pak vnímají samotní řadoví úředníci, kteří jako jediní skutečně musejí odpracovat agendu jednotlivých úřadů. Takže buď odcházejí, čímž se stále snižuje kvalita úřadů, nebo jsou permanentně naštvaní, takže proto je pro většinu národa návštěva úřadu tak nepříjemným zážitkem.

Pro drtivou většinu národa, který se v 70 % případů ani nepřiblíží hrubé měsíční mzdě kolem 27.000,- Kč jsou podobné zprávy šokem a není divu, že lidé jsou politiky tak strašně znechucení a zhnusení.

A co na to ekonomika z pohledu politiků ?

Tyto peníze jsou v celkovém objemu veřejných peněz maličkostí ...

Takže jenom dobře poslouchejme, kteří politici nám budou říkat, že naše mzdy jsou moc vysoké a musíme sem vozit levnou pracovní sílu z východu, když prý naše mzdy tak brání ekonomickému růstu ...

Autor: Pavel Opl| středa 15.2.2017

Švédsko v prdeli

13. února 2017 v 12:29 | Zodiak

Švédský policista hovoří o imigraci: Penzisté jsou na kolenou, ze školy se stal velký bordel, ze zdravotní péče peklo, policie byla úplně zničena. Podezřelí pachatelé: Ali Mohamad Mahmod, Mohammed...

Autor: odjinud | Publikováno: 9.2.2017 | Rubrika: ShortNews
Vlajka - Švédsko

ŠVÉDSKO - "Během časů všeobecného klamu se říkat pravdu stává revolučním činem."
Policejní vyšetřovatel a bývalý náměstek šéfa divize pro těžké zločiny policie v Örebro Peter Pringare byl policii nahlášen poté, co v příspěvku na Facebooku upřímně promluvil o těch, co jsou za vážnými zločiny. Nahlášení policii přichází poté, co místní noviny Nerike Allehanda zjistily, že tento proslulý policista je rasista, což je v politicky korektní zemi to nejobvyklejší řešení pro umlčení jakékoliv kritiky.
"Už jsem nas*aný. To, co tu níže napíšu, není politicky korektní. Je to ale už jedno. To, co vám řeknu, my stání zaměstnanci daňovým poplatníkům říkat nesmíme. To vede ke zničení kariéry a ztrátě vlastního platu. I když je to pravda. Mně je to ale už jedno. Stejně půjdu už brzy do důchodu, když mám za sebou 47 let v této práci. Budu teď a každý další týden podrobně vypovídat o tom, na čem já jako vyšetřovatel jednotky těžkých zločinů u policie v Örebro pracuji. Nebude to harmonizováno s vnímáním statistického úřadu BRA nebo s jakýmkoliv jiným levičáckým vnímáním kriminologie pouštěným do veřejné debaty."
"Naši penzisté jsou na kolenou, ze školy se stal jeden velký bordel, ze zdravotní péče peklo, policie byla úplně zničena atd., atd. Všichni vědí proč, ale nikdo se neodváží nebo nechce mluvit o důvodu, protože Švédsko vždy žilo v mýtu monumentální nejvrcholnější společnosti, která má neomezené zdroje, která je vepředu, když jde o jedině politicky korektní rozhodnutí v nefunkčním světě, který se hroutí sám pod sebou prostřednictvím zkázonosného chování pod různými náboženskými jmény."
"Až sem jsme to dotáhli. Tímto jsem se tento týden zabýval od pondělka do pátku: Znásilnění, znásilnění, znásilnění s těžkým ublížením, přepadení, znásilnění, vydírání, vybírání výpalného, maření soudního rozhodnutí, vyhrožování, násilí proti policii, vyhrožování policii, obchod s drogami, těžké zločiny spojené s drogami, pokus o vraždu, a zase znásilnění, a zase vydírání a zmlácení."
"Podezřelí pachatelé: Ali Mohamad Mahmod, Mohammed, Mahammed Ali, zase, zase, zase, Christoffer…, có, je to vůbec pravda. Ano, i jedno švédské jméno nám vyskočilo na okraj u drogových přečinů, Mohammed Mahmod Ali, zase a zase."
"Země zastoupené tento týden u všech zločinů: Irák, Irák, Turecko, Sýrie, Afghánistán, Somálsko, Somálsko, zase Sýrie, Somálsko, neznámá země, neznámá země, Švédsko. O polovině podezřelých si tím nemůžeme být jisti, protože nemají platné papíry. Což samo o sobě často znamená, že lžou o národnosti a identitě."
"Teď mluvíme jen o Órebro. A tyto zločiny vytěžují naše vyšetřovací kapacity na 100%."
"Takto to vypadá a vypadalo v posledních 10-15 letech."
"Vrátím se příští pátek s výčtem uplynulého týdne," píše Peter Springare.
To, že Springare odhalil ta jména podezřelých, bylo pro místní noviny tím nejhorším, co nebyli schopni skousnout, takže proti tomuto policistovi podali trestní oznámení, i když neodhalil celá jména. A policie teď potvrzuje, že by z toho mohly vyplynout důsledky.
- Prozkoumáme to z právního hlediska, potvrdil NA policejní náčelník Bo Andersson.
Zdroj: speisa.com

K tématu:

Desatero pro slušné lidi dobré vůle, proč nepomáhat uprchlíkům a migrantům. Oni si naši pomoc, soucit a milosrdenství nezaslouží

Africký přistěhovalec mnohonásobně znásilnil 15 bílých žen. Prý tím bojoval proti rasismu. Otřesné video. Podívejte se


Čtěte také:

reklama

USA

9. února 2017 v 18:29 | Zodiak
A už to vyplouvá na povrch!!!! Moskva se svými "náhlými" dodávkami zbraní Asadovi sama vrátila do "vysoké hry"a neumožnila ISILu prorazit k moři. Čím víc informací přichází o situaci v Sýrii, tím jasnější je, proč jsou USA tak podrážděny ruskými akcemi. USA vypěstovaly v Sýrii oddíly "opozice", které napumpovaly penězi a zbraněmi. V průběhu 4 let občanské války v Sýrii se Asadova armáda značně vyčerpala, ale nevzdala se. A tak byla v USA připravena na letošní podzim nová generální ofenzíva syrské "opozice". Blitzkrieg na Damašek měli podpořit i teroristé ISILu (teroristické skupiny v Rusku zakázané). Až doposud Američané líně dloubali " do oblastí potenciální dislokace" ISIL ze vzduchu. Ale dařilo se to špatně.Vojenský poradce Obamy byl nucen přiznat, že " účinnost leteckých úderů na ISIL směřuje k nule." Ale raketové útoky bylo možné náhle (nebo "omylem") přenést na města pod kontrolou Asada. USA již začaly dávat dohromady koalici evropských zemí k poslednímu útoku na Sýrii, a dokonce k možnému definitivnímu zničení Damašku pěchotou NATO. Ale Evropa zdvořile odmítla. A tehdy se objevil plán Washingtonu, podle něhož bude chtít chamtivá Evropa sama skoncovat se Sýrii a Asadem. Bylo rozhodnuto zaplavit Evropskou unii záplavou uprchlíků. Dobročinné nadace USA začaly financovat přechod migrantů z Blízkého východu do Evropy. Turecko, věrný spojenec USA v NATO a v boji proti Asadovi, náhle otevřelo své příhraniční kordony pro uprchlíky, kteří se hrnou přes jeho území. Koordinovat tok lidí z Turecka do Německa začali na Twitteru aktivisté za lidská práva z USA a Británie. To vše se stalo a děje za výbuchů raket USA, které stále častěji padají nikoliv na vojska ISIL. A také prohlášení amerického ministerstva zahraničí a evropských politiků, že na této humanitární katastrofě nese vinu Asad, s nímž je čas skoncovat. Mohlo by se zdát, že půda je připravena. Zvláštní operace by mohla začít z týdne na týden. A najednou - bác! Na letiště v Sýrii začaly přistávat desítky ruských vojenských dopravních letadel s bojovou technikou, moukou a léky. A po moři začaly připlouvat lodě pod ruskou vlajkou se stejným nákladem. Bylo to pro Washington neočekávané jako blesk z čistého nebe. Analytici CIA a Pentagonu soudili, že Rusko, zabývající se sankcemi a podporou Donbasu, nemá nyní čas ani pomyšlení na Sýrii. Vzhledem k tomu byl také vybrán okamžik pro útok na Asada Ale ne: americká rozvědka neměla ani čas se vzpamatovat a Rusové rychle, ve "stachanovském" tempu, začali opevňovat místa své dislokace v Sýrii. V Tartous (na místě, již dlouho obydleném technickou obsluhou ruského námořnictva) se usadilo vojenské námořnictvo. Na letišti v Latakia zase specialisté letectva a protivzdušné obrany. Rusové začali školit své syrské protějšky na souši, na moři i ve vzduchu. V podstatě dnes můžeme hovořit o kombinovaném námořním a leteckém vojenském předmostí Ruska na pobřeží Sýrie. To se už nevymaže na taktické mapě americkou gumou. Syrské strategické objekty jsou pokryty protiletadlovými raketovými systémy protivzdušné obrany (nejlepšími na světě) S- 300 a"Pancíř". V sestavě syrského letectva se objevily modernizované stíhačky MiG- 29 a MiG-31, v jejichž kabinách sedí v Rusku vyškolení syrští piloti. A co je nejdůležitější - toto rusko-syrské předmostí neumožní ISILu prorazit k moři. Po získání přístavů by ISIL získal druhý dech. Islámští teroristé by začali po moři obchodovat s pašovanou ropou výměnou za zbraně. USA ze svého pohledu "hlídaly" toto pobřeží pro syrskou "opozici". Ale pobřeží je obsazeno. Asadova armáda začala svírat ISIL na všech frontách. Rusko se nepodařilo odstranit z "vysoké syrské hry." Moskva udělala silný tah, který znovu postavil USA do nevýhodné pozice. Bránit Rusům podporovat syrskou armádu v boji proti ISIL by znamenalo postavit se otevřeně na stranu teroristů. Útok amerických F-16 na ruské MiGy nebo bombardování letiště v Latakia by bylo ještě horší. Neboť toto je už válka. Ale ne syrsko-americká, mohla by to již být americko-ruská válka. To Washington docela jistě nepotřebuje. Žádná hlava Asada nestojí za konflikt jaderných mocností. Proto USA a Evropě zůstává jediná možnost - smířit se s přítomností Ruska v Sýrii a spolu s ním bojovat jednotnou frontou proti ISIL. Pro Českou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová Válka v Sýrii trvá již 4 roky a najednou se všichni zvedli a šli do Evropy, to je divné, že? Merkelová, která tyto imigranty ve své zemi vítá, byla odposlouchávána Americkou výzvědnou službou a tak zřejmě na ni mají nějaký trumf a drží jí tím pěkně v šachu... Je potřeba být s pravdou obeznámený, aby člověk měl představu, proč se toto vše děje... Proto se s vámi o tyto informace dělím. PŘEPOSÍLEJTE, V ČT SE TO SVINSTVO CO SE DĚJE NEDOZVÍTE!!!!

Horáček

9. února 2017 v 18:25 | Zodiak

Životopis
Michal Horáček se narodil 23. 7. 1952 v Praze.
Otec Vladimír Horáček byl dramaturgem mnoha pražských divadel včetně Národního a překladatelem z mnoha jazyků. Matka Eva Horáčková Heyrovská pracovala jako psycholožka.
Z manželství s Rut Horáčkovou má syna Filipa (1978) a dceru Ruth (1987), ze současného manželství s Michaelou Horáčkovou Hořejší dceru Julii (2011).
V roce 1970 byl Michal Horáček přijat na Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy.
Jako jeden z mála studentů nikdy nevstoupil do Socialistického svazu mládeže.
Jako jeden z mála studentů nikdy nevstoupil do Socialistického svazu mládeže. V roce 1974 mu fakultní vedení SSM odmítlo dát doporučení pro cestu do USA. V přesvědčení, že dobrovolná organizace, jíž není členem, nemá etický nárok mu v cestě bránit, pak MH na příslušný formulář otiskl razítko Entomologické sekce ČSAV, jejímž předsedou byl jeho dědeček Leopold Heyrovský. Požadovanou výjezdní doložku pak obdržel, do USA vycestoval, ale při návratu byl zatčen Státní tajnou bezpečností, na její zásah vyloučen z fakulty a převezen do vazební věznice v Ruzyni.
Od té doby mu StB věnovala pozornost až do pádu totalitního režimu, v roce 1987 ho dokonce převedla do kategorie "Prověřované osoby" (www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky). Lustrační osvědčení MH je negativní (michalhoracek.cz/download/lustracni_osvedceni.pn).
Po soudním trestu dvou let odnětí osobní svobody s podmíněným odkladem na čtyři roky pracoval MH v různých dělnických profesích, až roku 1976 nastoupil do výrobního podniku Svazu invalidů META. V marginalizované společenské pozici ovšem nerezignoval na to, co později charakterizoval jako "odhodlání vést čestný, autentický život". K ruštině a latině, z níž měl státní zkoušky, přidal vlastním studiem angličtinu. Současně se věnoval dostihům a už od roku 1978 v oboru jejich dějin a chovu anglického plnokrevníka uveřejňoval své studie v prestižních zahraničních publikacích jako Bloodstock Breeders' Annual Review či The British Racehorse. V roce 1982 obdržel za článek v The Thoroughbred Record novinářskou cenu v USA. O rok později debutoval i na domácí scéně: knihou Království za koně. Ta byla záhy rozebrána, a tak k prvnímu nákladu 60 000 výtisků přibylo 30 000 v dalším vydání.
S dostihy se neodmyslitelně pojí sázky. Sázení nebylo v ČSSR nelegální (příslušný zákon byl zrušen už v roce 1964), odehrávalo se však mimo pokladny Státního závodiště Praha mezi těmi, kteří o to měli zájem. Svůj pobyt v tomto herním prostředí MH posléze popsal v několika knihách, zejména pak ve své disertaci s podtitulem Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu, obhájené roku 2011. (is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140007169)
Novinářská cena z USA a pak i skutečnost, že od roku 1976 byla jeho sestra Kateřina legálně provdaná "na Západě" (podle helsinských dohod musel i totalitní režim návštěvy nejbližších příbuzných, pokud neporušili zákon, umožňovat), vyústily v to, že MH mohl přijmout nabízené stipendium v USA. Na Macalester College v Saint Paul pak strávil většinu roku 1984, kde se věnoval oboru American Studies.
MH přijal za podmínky, že ani jako redaktor časopisu vydávaného Socialistickým svazem mládeže do SSM, natož do KSČ nevstoupí.
Na počátku téhož roku, 1984, došlo k významnému setkání s Petrem Hapkou. Spolupráce textaře Horáčka a skladatele Hapky pak trvala 30 let. Přinesla šansonové projekty, které už od prvního společného alba (Potměšilý host s protagonistkou Hanou Hegerovou, 1987) oslovily kritiku i posluchače. V osmdesátých a devadesátých letech 20. století i prvních letech století 21. získaly mnoho nominací na Album roku či Píseň roku a celkem šest trofejí. (Michal Horáček pak jako textař a producent přidal další tři Anděly za vlastní projekty.)
Po nástupu Michaila Gorbačova a jeho politiky "glasnosti" začal MH přispívat do časopisu Mladý svět, jehož šéfredaktorka mu posléze nabídla pozici redaktora kulturní rubriky. MH přijal za podmínky, že ani jako redaktor časopisu vydávaného Socialistickým svazem mládeže do SSM, natož do KSČ nevstoupí. Tato podmínka byla splněna, a tak v roce 1986 vyměnil místo domácího dělníka v META za profesi redaktora v Mladém světě.
Během tří let v Mladém světě na sebe MH upozornil bojem se státní agenturou Pragokoncert, kterou posléze přinutil k organizaci koncertů západních hudebních skupin, především Depeche Mode. Ve spolupráci s Lubošem Beniakem byl také autorem investigativní reportáže OSA Nostra, největší ohlas však sklidil seriál Dopisů z lásky a nenávisti, adresovaných rozličným historickým osobnostem, ale vyjadřujících se k aktuálním politickým tématům.
Tato snaha byla úspěšná a nepochybně přispěla i k tomu, že listopadová protitotalitní revoluce proběhla pokojně a přitom rychle; byla nazvána Sametovou.
Rok 1989 přinesl Michalu Horáčkovi přímé politické angažmá. Spoluzaložil iniciativu MOST, jejímž cílem bylo přivést k jednacímu stolu premiéra tehdejší vlády a zástupce nezávislých občanských iniciativ. Tato snaha byla úspěšná a nepochybně přispěla i k tomu, že listopadová protitotalitní revoluce proběhla pokojně a přitom rychle; byla nazvána sametovou.
O svém angažmá v revoluci si MH psal deníkové poznámky, které krátce po revoluci shrnul do knihy Jak pukaly ledy. Ta se se 180 000 prodanými výtisky stala bestsellerem, což MH jako vydavateli přineslo finance na další podnikatelské projekty. Kniha vyšla v dalším vydání o 20 let později, s předmluvou Václava Havla.
Politice se MH věnoval i později, jako komentátor aktuálních událostí, zejména v Lidových a Hospodářských novinách. Výbor z jeho esejí vyšel v knihách O české krvi otců vlasti a O tajemství královny krav, v obou případech se z nich staly bestsellery. Předmluvy k nim napsali Zdeněk Svěrák a historik Dušan Třeštík.
Na jaře 1990 využil své zkušenosti z herního prostředí a založil spolu se třemi partnery akciovou společnost Fortuna. Ta se stala první sázkovou kanceláří ve východní Evropě. Ze skrovných začátků se pod vedením MH jako předsedy představenstva stala společností podnikající ve třech zemích a postupně získala miliardovou tržní hodnotu.
Ani Fortuna, ani Michal Horáček osobně se nikdy nezúčastnili privatizace, nepodíleli se na státních zakázkách a nežádali o jakékoli české, evropské či jiné dotace.
V roce 2004 MH, věrný svému mottu "vést čestný, autentický život", posoudil své zisky z podnikání jako dostatečné a inicioval prodej 100 % akcií novému nabyvateli.
Ani Fortuna, ani Michal Horáček osobně se nikdy nezúčastnili privatizace, nepodíleli se na státních zakázkách a nežádali o jakékoli české, evropské či jiné dotace.
Tento překvapivý krok pak mnohokrát popsal v rozhovorech pro média a zdůvodnil jej tím, že finance považuje za nástroj, ale nikoli za cíl svého života. Tím pro něj byla umělecká tvorba a zejména vzdělání. Na Fakultě humanitních studií UK byl přijat zprvu do magisterského a posléze doktorandského studia sociální antropologie, které dokončil ziskem titulu PhD v roce 2011.
Debutoval i jako básník: sbírkou villonských balad Český kalendář, která se v oboru poezie zařadila mezi nejžádanější a byla reprezentována v antologii Nejlepší české básně roku a dalších.
Během let od prodeje Fortuny Michal Horáček nejen studoval, ale i přednášel: na Fakultě sociálních věd UK v Praze, na Masarykově univerzitě v Brně a jinde. Také se věnoval mnoha veřejně prospěšným projektům, dotoval a inicioval například Běh pro Paraple, výrazně přispěl na zbudování Pražské křižovatky, byl předsedou poroty v Mental Power Prague Film Festival a angažoval se v benefičních koncertech pro Českou alzheimerovskou společnost, Unii pečujících, Světlušku a další.
Michal Horáček říká, že v roce 1989 cítil, že společnost se musí vyrovnat s velkými historickými výzvami, a proto do politiky aktivně vstoupil. V roce 2016 posoudil situaci podobně.
Michal Horáček říká, že v roce 1989 cítil, že společnost se musí vyrovnat s velkými historickými výzvami, a proto do politiky aktivně vstoupil. V roce 2016 posoudil situaci podobně; zápas mezi poctivou účastí na projektu budování liberálně demokratické společnosti a upevňování vztahů s podobně smýšlejícími spojenci v evropském i euroatlantickém prostoru na jedné straně, a silami, které chtějí české směřování nastolené sametovou revolucí ohrozit na druhé straně, dospěl podle něho do dramatického stadia, vyžadujícího osobní angažovanost těch, kteří v něm mohou sehrát nezanedbatelnou roli.
Na jaře 2016 připustil možnost své kandidatury na úřad prezidenta ČR, na podzim téhož roku ji pak "jednoznačně a nezvratně" ohlásil.
Zpracoval Viktor Janiš