Září 2016

O zrzavém parchantovi

29. září 2016 v 12:20 | Zodiak

Nejde o dedukce ale o zcela jasná fakta, i když selektovaná z určitého hlediska - z hlediska morálky, na níž se Havel neustále odvolával. Jde o typickou Kafkovsko-Haškovsko-Cimrmanovskou situaci: člověk, který psal o životě v pravdě, žil v polopravdě. Doložená fakta demonstrují Havlovu nemorálnost, jež má původ v jeho rodině a provází ho od raného mládí. Následující článek, který je upravenou verzí mého předchozího textu, byl publikován dnes 20. září 2016 na internetových novinách Neviditelný pes, ale po několika hodinách byl stažen a mně byl sdělen důvod, že "článek je zbytečný, jelikož Havel není pro současnou politiku už významný a řada informací o něm i jeho rodině je už beztak dávno známá".
Rodiče Havla byli vždy v kontaktu se slavnými a důležitými lidmi. Byli oddáni primátorem Prahy advokátem Baxou (Eda, s. 34), který se v roce 1899 proslavil jako vehementní žalobce v procesu proti Hilsnerovi obviněnému z rituální vraždy, za jehož nevinu se postavil Masaryk. Za první republiky získala Havlova rodina pomocí politického oportunismu a i vyložené korupce významné postavení ve výrobě filmů a faktický monopol na promítání cizích filmů (Dan, s. 21). Členové Havlovy rodiny se za druhé světové války přátelili s nejvyššími nacisty, členy tajné služby, gestapa a protektorátní vlády (Luk, s. 212). Strýc Miloš Havel nejen pasívně kolaboroval, ale dokonce žádal své nacistické přátele, aby použili násilí proti jemu nepohodlným lidem (Dan, s. 18). Firma Lucernafilm natočila v době okupace a holocaustu mnoho idylických a veselých filmů (Luk, s. 138). Malý Václav za války obdivoval německé uniformy a běhal na ulici za vojáky, jak láskyplně poznamenala ve svém deníku Václavova maminka (Eda, s. 79). Po válce byla rodina získána pro spolupráci s novým režimem. Speciální vztahy rodiny s komunistickým režimem se ukázaly, když si Havlův otec přes policejní vyšetřování udržel vedoucí místo (Eda, s. 57-58; Dan, s. 24, 27), když byl Havlův dědeček z matčiny strany souzen za otevřenou kolaboraci s Němci a osvobozen (Eda, s. 57), a když Havlova strýce Miloše tribunál národní očisty osvobodil (Dan, s. 21) a StB ho v roce 1952 nechala utéci za hranice. Strýc získal kapitál (Dan, s. 28) a v Mnichově otevřel proslulou restauraci Zlatá Praha nedaleko komunisty ostře sledované stanice Svobodná Evropa. Milošův útěk na západ v době, kdy byl vyšetřován StB, je do očí bijící, ale rodina mlžila a o útěku šířila pohádková líčení (Dan, s. 27). Podle jednoho mýtu se prý podařilo podplatit StB, aby při převozu z jedné věznice do druhé nechala Miloše utéci do Mnichova (Jož, s. 50). Archiv Ministerstva vnitra jasně dosvědčuje, že Miloš podepsal spolupráci s StB (Luk, s. 219) a všichni členové rodiny včetně synovce Václava si toho jistě byli vědomi. Rodinné konexe pomáhaly i Václavovi Havlovi, například když byl přijat za kulisáka v divadle ABC na přímluvu otce u ředitele divadla (Eda, s. 29), což znamenalo začátek jeho divadelní dráhy.

kup-zde
Havlův otec se vyznačoval, vedle smyslu pro správné konexe, též sympatiemi k socialismu, za války i po ní (Dan, s. 24). Tyto sympatie přešly i na syna Václava, který již v roce 1949 vstoupil do ČSM a po ulici chodil v modré svazácké košili (Dan, s. 32). V době stalinských procesů v roce 1952 byl vášnivým stoupencem socialismu a odpůrcem kapitalismu (Dan, s. 38). Tyto názory si Havel udržel až do nejzralejšího věku, a sebe označoval nejen za pouhého socialistu, ale za "socialistu mravního" (Dál, s. 13), protože slovo mravní bylo jeho nejoblíbenějším přívlastkem. Havlův idealismus zahrnoval nejen horování pro socialismus, ale též snahu "vymanit se z nadvlády techniky" a "provést existenciální revoluci" (Dan, s. 157). Havlův odpor k technice a k exaktnímu myšlení byl určitě upřímný, ale na opravdového revolucionáře byl příliš měkký. Podle Miloše Formana byl Havel při jednání s úřady odjakživa "to nejslušnější a nejzdvořilejší dítě" (Eda, s. 15), podle Ivana Vyskočila byl "snaživej a nehádal se" (Eda, s. 36), a podle Petra Uhla byly jeho slušnost a zdvořilost na hranici servility a zbabělosti (Dan, s. 206). Sám Havel se snažil vydávat svou ochotu přátelsky jednat s autoritami za "rozpačitou zdvořilost" (Dál 130). StB kontaktovala Havla již kolem roku 1954 (Dan, s. 60) a udržovala s ním kontakt po celé trvání socialismu v Čechách (Dan, s. 60). Ve svých životopisech Havel tvrdil, že kvůli svému buržoaznímu původu byl odveden na vojnu a nemohl studovat (Eda, s. 19), ale faktem je, že byl Havel, na rozdíl od mnoha nadaných lidí, přijat na ČVUT, a školu pro nezájem opustil (Dan, s. 44). Na vojnu šel v termínu, který si kupodivu též zvolil sám (Eda, s. 23), a nakonec byl přijat i na vytouženou AMU (Eda, s. 36). Havlova hra Zahradní slavnost, komunistům nevadila, asi proto, že její styl neumožňoval přímou kritiku režimu, a Rudé Právo ji dokonce vysoce vyzdvihlo (Dan, s. 54). Havel intensivně cestoval do západních zemí již v roce 1965 (Eda, s. 60), kdy pro řadové občany byla hranice zavřena. Havel sice před přáteli dělal dojem, že švejkuje, ale příslušníci StB s ním byli spokojeni. Například v roce 1965 sám udal, že našel protistátní leták, a spolu s StB uvažoval, kdo mohl být jeho pisatelem (Dan, s. 61). Z archívů StB se ztratil hlavní Havlův svazek, ale zachovaly se záznamy rozhovorů s StB, vyšetřovací spisy a záznamy odposlechů (Dan, s. 8), a z těchto dokumentů vyplývá, že Havel policii předával jména svých známých již v šedesátých letech (Dan, s. 61). Když jej v roce 1977 policie postrašila delším uvězněním, Havel prozradil své blízké spolupracovníky (Dan, s. 131-132). Z vazby byl uvolňován a byly mu umožňovány schůzky s manželkou (Dan, s. 198). V kriminále se zapojil do soutěže o titul Vzorný pracovník (Dan, s. 171). StB umožňovala Havlovi užívat si opulentních financí zasílaných mu ze západu jeho nakladatelem a finančním agentem Klausem Junckerem (Dan, s. 188-189). Juncker byl za války pobočníkem nacistického generála Erwina Rommela (Dan, s. 55), pro svou minulost byl snadnou kořistí pro naverbování ke spolupráci s východoněmeckou tajnou službou Stasi a jeho kontakty s StB se zdají vysoce pravděpodobné (Dan, s. 173). Charakteristické pro Havla je, že s tímto bývalým nacistou navázal celoživotní přátelství (Dan, s. 55). Dokumenty Havla usvědčují, že ve vztahu s StB kapituloval (Dan, s. 135). Pro dohodu Havla s StB existují jasné indicie a Havlův životopisec Daniel Kaiser nazývá Havlovo jednání v roce 1977 "pakt s ďáblem" (Dan, s. 131). Havel o okolnostech svého propouštění z vazby v roce 1977 a ani o pozdějším věznění příliš nemluvil (Dan, s. 136-137) a tato doba v jeho životě zůstává nejméně probádaná (Dan, s. 161).
Po propuštění z vězení měl Havel klid, a bylo mu postupně umožněno stát se neoficiální hlavou opozice, za níž se stále více cítil oprávněn monopolně jednat (Dan, s. 206). Jak probíhala v Rusku perestrojka, komunisté se již několik let chystali na nenásilné předání moci, i když nekompromisní opozičníky drželi stále v šachu (Dan, s. 210). Havel později přiznal, že již několik let před sametovou revolucí ho komunisté kontaktovali (Dan, s. 210). Přes zatýkání různých disidentů, projevovala během sametové revoluce StB o Havla až ostentativní nezájem (Dan, s. 214). 17. listopadu 1989 policie tvrdě potlačila studentskou demonstraci, ale Havlovi bylo již dva dny na to umožněno založit Občanské fórum, a v následujících dnech dostal volnou ruku při formování nového politického systému. StB měla situaci pod kontrolou a Havlovi, na rozdíl od jiných (Ref, s. 58), zajistila vstup na tribunu při všech důležitých demonstracích. Havel a jeho kamarádi vyjednávali s komunisty o charakteru budoucí vlády, přičemž se kupodivu třásli strachy před svými komunistickými partnery a před StB ještě v listopadu a prosinci (Eda, s. 154), přestože v Polsku již od června vládla Solidarita a v Maďarsku v červnu vyhlásili skončení s komunismem, a přestože 9. listopadu padla Berlínská zeď. Ještě 2. prosince si mohlo Rudé Právo dovolit pokládat Havlovi agresivní otázky a on na ně poslušně odpovídal, přičemž slíbil, že půjde "láskyplnou cestou" a že "počítá se všemi komunisty, mezi kterými je bezpočet chytrých a nadaných lidí" (RP, 2. 12. 1989, s. 2). Havel též údajně slíbil sovětským emisarům, že nepřipustí "hon na čarodějnice" (Dan, s. 224), tzn. že nedovolí potrestání komunistů, a tak ho pozvala komunistická vláda na konečná jednání 15. prosince 1989 (Dan, s. 226). Za pár dnů již v televizi doporučuje do vlády komunisty, bere pod svou ochranu příslušníky policie a zároveň sebe navrhuje jako jediného kandidáta na prezidenta se slovy: "Je-li v obecném zájmu, abych přijal prezidentský úřad, přijmu ho" (RP, 18. 12. 1989, s. 3). Zanedlouho již Rudé Právo oslavuje nového prezidenta, přičemž jen na první straně používá čtyřikrát slovo "mravnost" a jednou dokonce slova "mravní velikost" (RP, 30. 12. 1989, s. 1). Není pochyby, že komunisté odevzdali moc výměnou za beztrestnost a možnost dále legálně působit (Dan, s. 228). Podle pisatelky Havlova životopisu bylo předání moci provázeno, kromě neustálého strachu z StB, také "smíchem, radostí, láskou a zpěvem" (Eda, s. 154). Havlovy průpovídky, včetně hesla "nebudeme jako oni", otupily snahy o pravdivé a spravedlivé vyrovnání s minulostí, takže falešná láska zvítězila nad pravdou a oprávněnou nenávistí.
Václav Havel - Pravda o zrůdě

V předmluvě k jeho životopisu od Edy Kriseové prozrazuje Havel, že se vidí jako český Ludvík XIV (Eda, s. 5), když říká: "Mohu jen doufat, že [životopis] čtenářům přiblíží nejen mne, ale i naši zemi". Zřetelně slyšíme: "Česko - to jsem já". Skromnost patří k oblíbených vlastnostem, kterými chtěl Havel vybavit svou podobu, ale všechna svědectví potvrzují, že Havel nepromeškal jedinou příležitost na sebe upozornit či se prosadit, i když to bylo na škodu společné věci (Dan, s. str. 69-70). Když je v Dálkovém výslechu tázán na svůj dopis Dubčekovi, odpovídá: "Já jsem kopii toho svého dávno zapomenutého dopisu náhodou nedávno našel a nejvíc mne při jeho četbě po sedmnácti letech zaujala jedna věc…" (Dál 103). V jedné větě Havel předstírá, že starý dopis objevil náhodou, a zároveň podává připravenou analýzu morálky a jasnozřivosti jeho pisatele - náhodou sebe samého. Podobných příkladů zamýšlené skromnosti s prosakující samolibostí lze najít v Havlových textech mnoho. Havel se snažil režírovat svou image, a jestliže běhání za německými vojáky nevyškrtl ze své biografie, znamená to, že v tom ani v dospělosti nic špatného neviděl. Stejně odhalující jsou jeho "Dopisy Olze", protože méně sebestředný člověk by tyto dopisy utajil. Nešlo o vyznání lásky muže v době izolace, ale o podrobné instrukce, jaké potraviny mu má poslat manželka, které byl před vězněním i po něm systematicky nevěrný (Dan, s. 183).
Ačkoliv o morálce Havel rád psal, vždy trpěl "rozvolněnými mravy", jak sám nazýval užívání drog a volnější sex (Dan, s. 50). Beze studu chodil s manželkou svého nepřítomného kamaráda (Dan, s. 154) a neloajalitu své manželce žertovně nazýval "citovou odstředivostí" (Dál, s. 137). Neloajalitou však trpěl i jeho vztah ke kolegům. Na Havlově nejúspěšnější hře Zahradní slavnost se autorsky podíleli šéf divadla Jan Grossman (Eda, str. 41) a mentor Ivan Vyskočil (Dan, s. 53), ale Havel se vzpíral přiznat jim spoluautorství, i když Vyskočil předtím Havla uvedl jako spoluautora svého pásma Autostop, a tím mu umožnil povýšit v divadle z kulisáka na autora (Dan, s. 52). K premiéře Zahradní slavnosti vytvořil průkopnickou skleněnou dekoraci Josef Svoboda, ale protože se Havlovi nelíbila, rozbil ji v noci před premiérou kladivem a zločin svedl na neznámého pachatele (Dan, s. 53). Propagoval odpouštění, ale kritiku své osobnosti neprominul nikomu, ani Karlu Krylovi. Havlovy texty se slovemmravnost hemží, ale ve skutečném životě to Havel s mravností nepřeháněl - ani když v roce 1990 nesplnil slib prezidentovat jen půl roku, ani když neoprávněně restituoval majetek, a ani když slíbil restituovaný majetek předat národu. V některých situacích se Havel zdá být machiavelistickým, či spíše mefistofelským manipulátorem. Příkladem je fakt, že jeho známá Daňa Horáková, jejíž jméno udal policii při svém zadržení v březnu 1977, získala pak v chartě neoprávněně pověst agentky StB (Dan, s. 131, 154). Neodporuje mefistofelskému obrazu, že Havel ze svých poklesků těží jejich uměleckým ztvárněním. Hra Pokoušení, inspirovaná jeho selháním při vyšetřování (Eda, s. 130), relativizuje rozdíly mezi Mefistem a Faustem. Ještě více Havel své špatné svědomí potlačil a sám před sebou se rehabilitoval v roce 1978, kdy v eseji "Moc bezmocných" označil svůj život termínem "život v pravdě" (Ide, s. 72). Přivlastnil si tak nenápadně heslo španělského filosofa Miguela Unamuna. Svůj arzenálmravnosti a pravdy dovršil později tím, že Gándhího heslo "pravda a láska zvítězí" polopatisticky doplnil o dovětek "nad lží a nenávistí". Když se později, již jako president České Republiky a vrchní velitel ozbrojených sil, aktivně zúčastnil bombardování Jugoslávie na straně albánských muslimských teroristů, nemusel se stydět, že se zpronevěřuje heslu svých milovaných hippiesMake Love Not War, neboť milovníkem hippies byl i velitel evropských ozbrojených sil Solana, i americký president Clinton, který se válkou snažil odvést pozornost od svých četných skandálů. Ale jen Václav Havel dovedl tuto nespravedlivou válku zdůvodnit morálkou. Ve svém projevu v kanadské Ottawě prohlásil 29. dubna 1999: "Jestliže je možné o nějaké válce říci, že jemorální nebo že je vedena z etických důvodů, je to pravda o této válce."
Havel psal a filosofoval. V jeho psaní je západní technologie stejně škodlivá jako komunistický teror (Ide, s. 125), a socialistická společnost je srovnávána s konzumní společností západu, i když každý věděl, že v socialistické společnosti neměli průměrní lidé co konzumovat, a v době hladomoru na Ukrajině se dokonce vyskytoval kanibalismus (Ale, s. 92). Havel se poučil z Orwellovy knihy "1984", v níž ministerstvo policie bylo nazýváno "ministerstvem lásky" a ministerstvo propagandy "ministerstvem pravdy". StB musela mít radost, když v době komunistické normalizace Havel označoval západní blahobyt jako "diktát konzumu" a západní svobodu jako "ničivou záplavou informací" (Ide s. 128). V Moci bezmocných zařadil Havel na nejvyšší příčku ve společnosti lidi, kteří se "rozhodli žít v pravdě" a kteří jsou "psaví" jako on sám (Ide, s. 91). Otázka je, kam zařadit lidi, kteří se s takovým životem, třebas i v pravdě, nesmířili. Bratři Mašínové, s kterými Havel chodil do školy (Dan, s. 32), proti diktatuře nepsali ale bojovali. Oni se ovšem vždy chovali opačně než Havel - oni nezačali po únorové revoluci nosit svazáckou košili jako Havel (Dan, s. 32) a vůči StB nereagovali s rozpačitou zdvořilostí, a stejně tak neobdivovali nacisty, kteří jejich tátu popravili. Zatímco Mašínové zlo rozpoznávali bezpečně, Havel v Moci bezmocných nevidí rozdíl mezi vražedným systémem a západní demokracií (Ide, s. 128). Proto se příliš nedivíme, že vrchní tajemník pražského gestapa Willi Abendschön, který vedl vyšetřování a mučení otce Mašínů (Ota 28), býval hostem ve vile Havlovy rodiny na Barrandově (Luk 212). V červnu 1942, kdy otec Mašínů pronesl před popravou slova "Ať žije Československá republika" (Ota, s. 38), organizovala Havlova rodina setkání českých umělců v Národním Divadle na podporu německé říše (Luk, s. 173). Československo, za které otec Mašínů s mnoha dalšími zemřel, bylo později rozpuštěno za prezidentování Václava Havla.
Havlův život v pravdě se zdá absurdnější než všechny jeho absurdní hry dohromady. Bylo absurdní žít v pravdě a ignorovat hrdiny z padesátých let - jejich starostí nebylo dostat do vězení čokoládu z tuzexu, ale překonat zranění způsobená mučením a dojít na popravu vzpřímeni, jak dosvědčila Dagmar Šimková, která byla zavřena 14 let (Dag, s. 36). Absurdním jevem byl filosof, který údajně prochází krizí své identity a přitom se portrétuje při zkoušení nového trička či džín, jak bylo Havla na fotkách často vidět (LN, s. 68, 98). Bylo absurdní být filosofem a zároveň veřejně prosit o majetek po své rodině, která kolaborovala s nacisty, a pak vést finanční transakce s firmou Chemapol a bývalými agenty StB. Zcela absurdním byl obdivovatel hippies, který vedl válku proti civilním obyvatelům spřáteleného státu. Nejabsurdnější však je, že se tomuto filosofovi podařilo častým opakováním slov "mravnost" a "pravda" stát se hrdinou a morálním vzorem nejen pro Rudé Právo, ale i pro mnoho důvěřivých lidí.
Morálním vzorem se stal člověk, který ignoroval kolaboraci své rodiny s nacisty i komunisty a který se handrkoval o peníze. Hrdinou se stal člověk s temnou minulostí, který sice couvnul, ale své couvnutí umělecky zpracoval. Nad rozumný čin byla povýšena slova, a to dokonce zmatená a škobrtavá. On říkal, že nebudeme jako oni, ale oni ho poslali, a tak falešná láska a lež zvítězily nad nenávistí ke zlu a pravdou.

26.9. 2016

26. září 2016 v 14:14 | Zodiak

Islamizace ČR běží na plné obrátky

Odpůrcům islámu a nelegálních migrantů se často vyčítá, že brojí proti něčemu, co ve skutečnosti neexistuje. "Vždyť tady žádní migranti a žádný islám není, tak proti čemu bojujete?" vyčítají média i lidé, kteří se neumí dívat okolo sebe nebo zaměňují realitu se svým přáním.
V České republice však probíhá islamizace na plné obrátky. Projevuje se to takto:
 1. Vznik a aktivity tzv. multikulturních (tedy proislámských) "neziskovek", jejich zdroje financování z podivných norských, islandských apod. fondů, ve kterých jsou široce zastoupeny muslimské země, vzbuzují otázky, komu vlastně slouží.
 2. Obhajoba islámu v masmédiích, kdy je citován tzv. "Mekkánský korán" o víře bez ohledu na to, že pozdější zjevení "Medínského koránu" o džihádu jej přebíjejí a dřívější "soft" verzi Koránu zneplatňují.
 3. Hysterické reakce masmédií, politiků i neziskovek proti komukoliv, kdo se jasně postaví proti islamizaci ČR
 4. Výstavba mešit, "Islámských kulturních center", islámských knihoven, islámských madras, zřizování a provoz polosoukromých islámských modliteben: prostě všechno místa, kde se mohou scházet a kde může docházet k radikalizaci mírumilovných, tedy dle samotného islámu špatných muslimů. K výstavbě takových center dochází často bez stavebních povolení nebo s falešnými stavebními povoleními. Vždyť co na tom, že rodinný dům má 150m2 velký "obývák". Obcházení stavebních zákonů.
 5. Podivné financování výstavby a provozu těchto zařízení.
 6. Tlak na umožnění průniku islámu do škol a tím i indoktrinace našich dětí. O křesťanskou výchovu dětí se Ministerstvo školství nestará, o islámskou ano! Ministerstvo školství tak zcela vědomě ignoruje fakt, že ČR je sekulární stát. Děje se tak prostřednictvím následujících nástrojů:
  1. Podivný projekt zavlečení islámu do škol: Islám očima školáka, zaštítěný mj. i ambasádou USA. To, že ambasáda USA svou činností porušuje Vídeňskou úmluvu o diplomatických vztazích, protože zasahuje do vnitrostátního vývoje a činnosti hostitelské země, je českým Ministerstvem zahraničních věcí zcela ignorováno.
  2. Vytvoření funkce "Multikulturního poradce: na základních školách
  3. Nabídka islámských nadací o přednášení o islámu na základních a středních školách, což je ze strany MŠMT podporováno!
  4. Spor o šátky ve školách, do kterého zasáhla ombudsmanka Šabatová na straně islámu, proti pravomocem českých ředitelů škol.
 7. Výstavba muslimské enklávy v Modlanech
 8. Výjimka ze zákona povolením halal porážek.
 9. Vymáhání povolení používat šaríja zákon pro rodinné spory muslimů
 10. Požadavek muslimů na zavedení imámů do armády a věznic
 11. Tlak tureckého velvyslance na zahájení stíhání JUDr. Samkové za výroky přirovnávající islám k fašismu
 12. Cenzura medií na informace o zločinnosti migrantů
 13. Zdlouhavý proces ohledně šíření knihy Základy Towhídu, obsahující návod, jak obelstít hostitelský stát a jak bojovat s nevěřícími, plný v demokracii zcela neakceptovatelných "doporučení". Jednoznačně jeho obsah splňuje šíření nenávisti k jiným skupinám na základě náboženství.
 14. Beztrestnost muslimských předáků ohledně výroků, propagující šaríju (obhajující např. kamenování žen)
 15. Podivné, ustrašené mlčení všech feministických a "genderových" organizací k tomu, jak islám zachází s ženami a k postavení žen.
 16. Podivné, ustrašené mlčení obránců práv dětí k tzv. dětským sňatkům .
 17. Zpochybňování toho, že za zmasakrování asi 200 Evropanů včetně žen a malých dětí v uplynulém roce došlo na základě náboženské nenávisti, "ve jménu Alláha" a omlouvání těchto útoků psychickými problémy pachatelů.
OPROTI TOMU SE MUSLIMSKÉ ZEMĚ BRÁNÍ PROTIISLÁMSKÉMU ŽIVOTU TAKTO:
 1. Brání návštěvám občanů z demokratických zemí. Kdo chce navštívit muslimské země, dostane vízum na omezenou dobu a pak se musí vrátit domů.
 2. Každý návštěvník musí mít svého "sponzora" místního občana nebo firmu, který za něj ručí a který může jeho vízum nechat zrušit obratem ruky.
 3. Pokud chce někdo v muslimských zemi podnikat, musí mít místního partnera, který bude vlastnit nejméně 51% podniku. Neexistuje majoritní vlastník nemuslimský cizinec.
 4. V některých zemích musí návštěvníci dokazovat, že vlastní dostatečné prostředky na dobu pobytu.
 5. Šíření jiných náboženství je hrdelní zločin.
 6. Výstavba nových kostelů je zakázána, staré jsou tak nenápadně zavírány či bourány.
 7. Návštěvníci musí plně respektovat místní zákony (šaríja) včetně zahalování žen
NENÍ PRAVDA, ŽE SE NIC NEDĚJE! INDOKTRINACE JE V PLNÉM PROUDU!

Severová má oravdu

23. září 2016 v 15:13 | Zodiak

Čím a kým se rozbíjí 27 let český stát ?
Je to desatero ale nikoliv "Božích přikázání"
1) Nejprve se zesměšní celý národ. Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák yaků bakalářem. Tak se založí v každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný synek čilého podnikatele měli Bc.Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické university opustí svou tradici Alma mater a zaplevelí se obory o kterých uvažoval kdysi v Haliči Jára da Cimrman. Názory a práce univerzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně nejrůznější buzno exhibicionisté.
2) Ze státních základních škol se inkluzivními a jinými věčnými experimenty vytvářejí budoucí školy pomocné, na nichž hlavní slovo budou mít nejrůznější metodičky z oborů inkluze, integrace, imigrace, a vypravěčky korektních pohádek o princi Bajajovi z Ugandy a jeho registrované partnerce Popelce z Damašku.
3) Pak je třeba zničit národní ekonomiku, hlavně průmysl.Nic neumíte, všechno, co jste kdy vymysleli a vyrobili, byl neprodejný šunt.Nikdo ve světe nestojí o vaše nákladní tatrovky, motorky,sigma pumpy, letadla, obráběcí a textilní stroje, sklo a bižuterii. Zavřete vaše továrny a místo nich otevřete montovny. Aby se neřeklo, na chvíli necháme zazářit pár vašich slovutných " kapitánů průmyslu". Ti se nakonec za pár let se svými Titaniky propadnou do septiku, protože nevěděli, že správný kurz určuje kompas a ne teploměr.
4) Vy jste tak neschopní, že si ani neumíte načerpat minerálku z vaší země, vy si dokonce neumíte ani nahnat pitnou vodu do vodovodních trubek. Ještě, že jsme tu my a za mírný bakšiš to pro vás uděláme sami. Rozinky vyzobeme, ze zbytku uděláme sklady ojetých pneumatik, a co by nám mohlo jó konkurovat odkoupíme, utlumíme a zavřeme.
5) A pokud se to českému " proletariátu " nelíbí, tak bacha. Stačí jeden letecký most z Ulánbátaru a můžete se pakovat.Za devět měsíců se nám počet budoucích zaměstnanců ze země olgoje chorchoje zdvojnásobí.
6) Zvláště důležité je zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost. Začne se žvaněním, že celá desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny.A s námi se trávili autobusy plné Rakušáků luxujících cukrárny ve Znojmě a dalších jihomoravských městech. A kolony Němců, kteří se v Karlových Varech či
Mariánkách cpali kachnou se zelím a vzdychali Mein Gott, ta kachna voní po kachně.
7) K čemu vlastně potřebujete zemědělství. V Maroku je brambor a jahod, že vám je levně dovezeme a draze prodáme. K čemu sady. V Chile a Jihoafrické republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě prohýbají. Na Novém Zélandu je jablek jak euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat a skotu a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a jogurt dnes dokážeme udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte naftořepku, a budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepříny jsou přece nejlepší skleník pro pěstování bylinek typu Hanojská majoránka.
8) Ta nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa. Zformuje se banda speciálních věrozvěstů, kteří nám začnou vyčítat, jak jsme nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své spolubližní. K nim se připojí i saudskoarabský komisař a prohlásí " u vousu Prorokova, u nás se mají ženské líp,než ta vaševykořisťovaná etnoskupina". Neúspěch desítky let trvajících snah o integraci se vysvětlí tím, že při integrování byla pošlapána jejich práva na zachování specifických rysů jejich obohacujcí odlišnosti "A tak posilujeme zachování odlišnosti zvětšením průměru penězovodů a zvyšov& ;aacu te;ní počtu jejich aktivistických údržbářů.
9) Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký přežitek staré Evropy.
10) Pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se zakáže jako vyvolávání třídní nenávisti proti pavím pérům v rektu. Poslední etapou, je vstup do celoevropské organizace, protože v jednotě blbosti je síla. Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii. Současný příliv obžerných uprchlíků je jen poslední sloka unijní hymny "Óda na radost". Jmenuje se "Rekviem za zbabělost".
Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se degradaci Evropy, která se žene do zkázy a ještě jí k tomu hraje orchestr z
Titaniku.
Možná že opravdu existuje Bůh, který si říká: Dal jsem vám Evropané svobodu volby.A takhle to dopadlo. Tak víte co ? Jděte mi k šípku !

Pravda pravdoucí

22. září 2016 v 17:50 | Zodiak
Michaela Holubková
JÁ, OBČAN
Já, občan
Sebevědomé prohlášení občana České republiky, který je si vědom svých práv a své zodpovědnosti.
Já, občan považuji situaci v Českém státě za neústavní, za výsměch demokracii a lidským právům.
Já, občan, který platí daně, ať už jako zaměstnanec nebo podnikatel, se cítím být zodpovědný za tento stát, a proto prohlašuji, že už mám dost stálého zvyšování výdajů státu, které mi nic nepřinášejí, stálého placení prohraných kauz, stálých rozmařilých výdajů, na které nemám, stálého rozdávání státního majetku, který je také můj, stálého zneužívání pravomoci s cílem se obohatit.
Já, občan, prohlašuji, že už mám dost toho, jak se nemohu účastnit řízení tohoto státu, ale ani své obce nebo městské části. Už mám dost toho, jak si politické strany hrají na demokracii a stále více mne z rozhodování vyřazují. Už mám dost z neustálého ustupování mezinárodním institucím, které jsem nevolil a které vládnou místo zvolených orgánů nebo jimi manipulují.
Já, občan, se cítím být ponížen tím, že pravomoci nejsou vyváženy zodpovědností, nejsou vyvozovány osobní zodpovědnosti za pochybení, a to i u volených orgánů, že nemám pravomoc takovou zodpovědnost vyvodit. Připomínám, že je tím porušována ústava ČR, kde je psáno, že všechna moc vychází z lidu.
Nevím, proč bych měl platit soudce, na jejichž ustanovení nemám vliv (co na to ústava?) a jejichž odvolání je nemožné, a kteří potom za vysoké platy z mé kapsy rozhodují nejenom nekvalitně a pomalu, propouští z procesních důvodů zločince, kteří mne dále ohrožují, nadržují cizincům, kteří chtějí nezákonně nabýt státní majetek, dávají nízké tresty zločincům a ve většině případů rozhodují proti mým zájmům.
Nevím, proč bych měl platit poslance, kteří si tiše odhlasují vysoké platy a výhody. Kam se poděla zásada, že o platu rozhoduje ten, který jej platí, a to podle vykonané práce. Nemyslím, že by to mělo platit pro všechny poslance, ale podstatná část z nich by si za mizerné a stále se měnící zákony, na základě kterých jen proděláváme a ztrácíme, které nehájí zájmy občana, nezasloužila více než je plat ukrajinského dělníka. Co je to za stát, kde si někdo může sám rozhodovat o svém platě, který platí někdo jiný (co na to ústava?). Představme si, že by si dělník rozhodoval, jaký dostane plat, potom pracoval nekvalitně a zaměstnavatel jej musel zaplatit a nesměl propustit. Něco podobného bylo v komunizmu a dosud to platí v Parlamentu.
Nevím, proč musím platit daně, ale zahraniční subjekt je neplatí, obrovské zisky vyváží, ale využívá našich komunikací, našeho životního prostředí, které znečišťuje, účetními převody převádí zisky do jiných států a uniká zdanění v našem státě. K tomu ještě má daňové prázdniny a ochranu investic, výhody, které pro mne neplatí. Kam se poděla rovnoprávnost daná ústavou!
Nevím proč bych měl platit policii, která přednostně dává botičky na auta a hledá zatoulaná domácí zvířata, ale zločinci jim unikají. Nebylo by lépe, aby se takovým zbytečnostem věnovali, až budou mít opravdu všechny zločince pod zámkem!
Protože jsem občan, státní majetek je také můj. Ať mi prominou ti, kteří se ke státnímu majetku staví, jako k něčemu, na čem jim nezáleží, protože se za občany tohoto státu asi nepovažují, potom by měli odejít do státu, jehož občany se cítí. K tomu mají svobodu zaručenou ústavou. Vím, že privatizace státního majetku do jisté míry byla nutná, aby se vytvořilo konkurenční prostředí a mohl fungovat trh, jehož blahodárné působení cítím především jako zákazník. Ovšem s podezřením hledím na privatizaci, které už přesáhla rozumnou mez. Jakákoliv privatizace je prováděna nevýhodně pro stát, jakékoliv smlouvy státních a mnohdy i obecních orgánů se soukromými subjekty jsou nevýhodné pro stát. Privatizace majetku, který je také můj, proti mé vůli, je zločin. Nevím, proč by se měly privatizovat výnosné státní podniky, vždyť jiné státy je úspěšně provozují. Vůbec nerozumím tomu, proč by se měla prodávat státní půda. Jednou ji bude stát z mých daní draze vykupovat, aby se mohly stavět dálnice, plynovody, vodovody, kanalizace, vodní nádrže a zavlažovací systémy. Mnoho států půdu pouze pronajímá. O dalších prodejích bych se měl vyslovit v referendu.
Restituce původním majitelům byly sice vykonáním spravedlnosti, ti kteří si jeho vrácení zasloužili, již potřebné žádosti dávno podali, ale nyní již existují restituční zákony jen jako nástroj bezpráví na mně, občanovi. Jiné státy už nic takového nedělají. Většina států již vydala zákony ohledně zastavení veškerých restitucí a náhrad z období druhé světové války. Je k tomu konečně čas. Konečně je možno s majetkem hospodařit a na půdě postavit nové budovy. Konečně skončí nejistota, že někdo někoho vyžene z majetku, který již považuje dávno za svůj. Občané, a mezi nimi i já, se státní a obecní majetek naučili využívat, stal se naším majetkem, naším vydrženým právem. Nevím, proč bych měl po šedesáti letech někomu něco vracet, cítím to jako nové bezpráví na sobě i na spoluobčanech. To je proti ústavě. Podle toho se hodlám k takové restituci stavět (doufám, že mne ostatní občané podpoří). Poslance, kteří k tomu nedovedou vytvořit vhodné zákony, považuji za diverzanty, kteří škodí státu a chtějí rozvrátit hospodářství.
Já, ani moji vrstevníci jsme nikomu nic neukradli, nikoho nezabili ani neutlačovali. Proč bychom měli stále platit nějaké náhrady lidem v minulosti pronásledovaným, a to ať už z období fašizmu nebo komunizmu. Ať je zaplatí ti, kteří tyto zločiny dělali nebo se na nich podíleli. Já jsem ochoten se podílet pouze na nějaké charitě, pokud je potřebná.
Jsem si vědom toho, že starobní důchodci si důchod zaslouží, protože to byli oni a nejen moji rodiče, kteří mi platili školu, když jsem byl ještě malý, vychovávali mne, učili dovednostem a živili a navíc vytvořili velkou část oné civilizace, kterou využívám. Také jsem si vědom toho, že je nutná určitá starostlivost k lidem, kteří nemohou pracovat, aby měli důstojný život. Nevím, proč bych měl ovšem platit sociální podporu někomu, kdo může pracovat. Všude okolo sebe vidím nepořádek, veřejná prostranství postrádají potřebnou upravenost, silnice jsou děravé, některé veřejné budovy chátrají. Proč by si nemohl občan beroucí podporu tuto podporu odpracovat podle běžných pravidel placení podobných prací. Nevím, proč bych měl platit vězňům fešácké kriminály, když tito lidé pro mne nic dobrého nevykonali, naopak mám obavy, že jsem měl jen štěstí, že jsem se jim nedostal do rukou, když byli na svobodě. Proč by si nemohli vydělávat na své skromné živobytí prací, pokud už to nejde jinak, tedy alespoň na obživu přímo prací na nějakém státním statku. Také se domnívám, že by si klidně mohli postavit další kriminály a jiné státní budovy.
Nevím, proč bych měl platit vysokoškolské vzdělání studentům, když toto právo není kompenzováno povinností absolventa prostředky státu vrátit, který mnohdy vzdělání nevyužije nebo se odstěhuje ze státu a potom platí daně někde jinde.
Nevím, proč musím snášet přesvědčování a ponižování v tisku vlastněném cizími vlastníky prosazujícími svoji doktrínu, že jsem xenofobní blb, že český národ byl vždy jen podřízen cizí moci a neumí si vládnout, že zavinil utrpení Němců a spolupracoval na genocidě Židů. Proč v českém tisku musím snášet hanobení vlastního národa. To se netýká jen jednotlivých článků, ale celého zaměření a stálé vlezlé znevažování státní a národní doktríny. Na co si platím orgány, které něco takového dovolují? Co na to ústava?
Nepociťuji stát jako nějakého svého nepřítele, je to můj zaměstnanec, kterého si platím. Nebudu přece zaměstnávat nepřítele nebo diverzanta. Ale napřed musím mít pravomoci, abych mohl stát a jeho jednotlivé subjekty volat k zodpovědnosti. Abych jej platil podle vykonané práce a kvality služeb, které mi poskytuje. Pokud by se snad můj zaměstnanec vzpíral a domníval se, že může ze mne vytáhnout libovolné peníze a dělat si, co se mu zlíbí, případně nedělal nic nebo sloužil někomu jinému ještě proti mým zájmům, potom jej mohu také ze svých služeb propustit. Propustit mohu ze svých služeb také Evropské společenství, pokud mi nebude sloužit. Propuštění je ten mírnější trest.
Pokud by se chtěl stát vzpírat a domníval se, že je mým nadřízeným, nebo si dokonce myslel, že mne nějak podvede, potom je to otevřená vzpoura proti moci lidu této země, tak jak praví ústava. Vzbouření je podle všech zákonů trestný čin. Všichni, kdo takový stát představují jsou potom zločinc

Jak se udržet u moci

13. září 2016 v 17:02 | Zodiak
Jde o novelu Zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a novelu zákonů volebních. Zmíním v bodech jen to základní, což zdaleka není vše:

1) Byl zřízen nový úřad se sídlem v Brně, který bude kontrolovat všechny politické strany v ČR, a který má obrovské pravomoci. V jeho čele bude pět lidí s šestiletým mandátem, přičemž tito lidé budou jmenováni stranami v parlamentu. V takovém případě si můžeme o nezávislosti, zejména před volbami a při ohrožení jejich výměnou ve Sněmovně či Senátu, nechat jen zdát. Rozhodovat budou například o správnosti účetnictví, nebo dle vlastního zvážení o oprávněnosti výdajů. Úřad povede správní řízení, přičemž řada nových termínů, použitých zejména v zákoně o politických stranách, nemá svůj ustálený výklad. Kontrolované subjekty, dost možná na zakázku či na základě účelové provokace, tak budou vystaveny výkladu právě úřadu, obsazeném parlamentními stranami, přičemž po dobu řízení bude mít úřad právo rozhodnout například o pozdržení příspěvků od státu na činnost stran.

2) Nově mají politické strany možnost založit si vlastní politický institut jako neziskovou organizaci. Tyto neziskovky mají právo na automatický příjem peněz ze státního rozpočtu a to každý rok ve výši 10 % z celkových příjmů strany za mandáty, tedy nad rámec dosavadních peněz pro strany ze státní kasy. Aby však politici nenechali nic náhodě a peníze občanů skončily jen u těch, kteří jsou tam teď, mají na tento automatický příspěvek nárok jen ty politické strany, které měly v parlamentu své zvolené zástupce alespoň dvě volební období. Pokud tedy příští rok uspěje nějaký subjekt ve sněmovních volbách poprvé, nebude mít, na rozdíl od současných parlamentních stran, na tuto podporu svého politického institutu nárok dalších osm let.

3) Skrytě zvýšili náklady ostatním, kteří už teď nemají tolik peněz na svou činnost. Zavedli povinnost mít minimálně čtyři bankovní účty na jakékoli úrovni autonomie strany. Pokud má tedy politická strana kromě centrály i například krajské pobočky, jedná se o 60 ze zákona povinných bankovních účtů. Pokud má strana samostatně hospodařící sdružení například ve městech, pak vždy po dalších čtyřech kusech účtů. Jedná se vždy o účet pro dary, operace související se zaměstnanci, ostatní výdaje a samostatný účet na základní kampaň. Na každou volební kampaň pak bude muset mít strana samostatný nový bankovní účet. U účtů na volební kampaň budou muset být ze zákona zmrazeny zůstatky peněz 180 dnů po volbách, teprve pak na ně bude moci strana sáhnout a případně převést jinam. Pro parlamentní strany je to jistě v pohodě, ty peníze mají. Pro ty neparlamentní je to likvidační, neboť nevyužité peníze na kampaň nebudou moct minimálně 180 dnů použít například na svůj provoz, čerpané služby, nebo mzdy zaměstnancům.

4) U platebních příkazů ve prospěch či k tíži všech účtů strany musí být vždy uveden účel. Pokud například dárce fyzická osoba neuvede do platebního příkazu, třeba jen na 5000,- Kč, slovo "dar", nejenže mu musí příjemce peníze vrátit, ale ještě mohou být obě strany transakce pokutovány až do výše 2 milionů korun. Pošlete dar a ještě dostanete flastr. Přijmete dar, nejste schopni ovlivnit, zda dárce napíše účel do platebního příkazu, a dostanete flastr.

5) Dary nad 1000,- Kč musí mít písemnou smlouvu. Všechny. Například dárci z řad vlastních členů, kteří svoji stranu podporují každý měsíc stokorunou, musí nově uzavřít písemnou smlouvu. Jsou omezeny dary na jednoho dárce a rok na maximální výši 3 miliony. Může se vám to zdát i tak hodně, nicméně i u neparlamentních stran platí, že kampaň stojí peníze (parlamentní strany dávaly doposud desítky či stovky milionů), a zatímco parlamentní strany na ni dostanou z veřejných peněz v rámci příspěvků za mandát, neparlamentní strany jsou v tomto souboji odkázány výhradně na své členy, příznivce a soukromé dárce. Pokud by se například někdo bohatý rozhodl věnovat kus svého majetku pro subjekt hájící svobodu proti současnému socialismu protože chce, aby jeho děti po jeho odchodu žily v podstatně svobodnější společnosti, než je teď, má smůlu on i neparlamentní politický subjekt.

6) Kromě opakovaných pokut až do výše 2 milionů korun, přičemž o tom, co je, nebo není správně, budou rozhodovat současnými parlamentními stranami jmenovaní byrokraté, zavedli také nejen propadnutí, ale i pokuty ve dvojnásobku přijatého či poskytnutého daru.

7) Pouze účet na přijaté dary musí být transparentní. Současné parlamentní strany chtějí zjevně vědět, kdo z firem či občanů poskytl dary někomu jinému, než právě jim. Zajímavé je, že nákladové účty ani účty na kampaně transparentní být nemusí. To by totiž mohly své karty, tedy od koho dostávají služby a komu poskytovatelé patří, odkrýt právě strany parlamentní, které novelu odhlasovaly.

8.) Politické strany si sice mohou dál půjčovat na svoji činnost nebo volební kampaně, ovšem nově výhradně od bank a finančních ústavů, registrovaných u ČNB. Nikdo jiný nově nesmí politické straně půjčit peníze. Také v tomto případě se jedná o likvidaci neparlamentních stran v politické soutěži, neboť bez peněz se prostě kampaně dělat nedají a banky půjčí své peníze samozřejmě jen těm, u kterých je jistota či šance jistotě se blížící, že úvěr následně ze státních příspěvků za získané mandáty splatí. Jinými slovy současné v parlamentu etablované strany mohou mít v podstatě jistotu, že jim peníze na kampaň banky půjčí, zatímco jejich mimoparlamentní konkurenci nikoli.

Jak kdo hlasoval pro výše uvedené se můžete podívat v případě volebního zákonazdeazde, v případě zákona o politických stranách pakzde. Není bez zajímavosti, že tyto změny přišly potichu a bez zájmu médií zrovna v době, kdy je stále více lidí nespokojeno s dosavadní politikou a hledá změnu. Pro zabetonování pozic současných parlamentních stran a likvidaci možné konkurence udělali současní zákonodárci maximum. Že jde o bezprecedentní zásah do svobodné soutěže politických stran? Jistě. Jenže kdo by to řešil, když na pořadu mediálních dnů hlídacích psů demokracie byli Babiš, tábor v Letech, nebo migrační krize. Máme jen kousek k tomu, aby padaly věty typu "my bysme rádi věděli, kde je Mlíkař a kde je Profesor filosofie...". Snad s jediným rozdílem. Společně se snahou o likvidaci mimoparlamentní politické konkurence všemi nástroji zatím nemizí lidé.

Autor: František Matějka

OKAMURA

13. září 2016 v 9:28 | Zodiak

Tomio Okamura - SPD
Je potřeba šířit pravdu, jelikož stejně jako všechna demokratická hnutí po Evropě hlásající vlastenectví, je naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) od počátku řízeně cenzurováno, blokováno v médiích a vytrvale dehonestováno hlavním proudem té jediné a správné propagandy, kterou vede Evropská komise v čele s Junckerem a Merkelouvou za souhlasu Sobotkovy vlády se všemi těmi ministry Dienstbiery (ČSSD), Pelikány (hnutí ANO) a dalšími.
Objektivní pravda o tom, co se doopravdy děje u nás i za našimi hranicemi je vytrvale blokována partou samozvaných cenzorů, samozvaných mudrců v čele s totálně zmanipulovanou Českou televizí a Českým rozhlasem, kterou řídí přes mediální Rady politici Sobotkovy a Babišovy vlády. Tito neodvolatelní a hmotně neodpovědní samozvaní bohové vedou ve svém blouznivém opojení náš svět a naši zemi do zkázy!
My v SPD se snažíme, navzdory vší špíně, tuto objektivní pravdu o migrační katastrofě od samého počátku šířit, ale stále je nás málo slyšet. Já proto vyzývám všechny české vlastence, všechny ty, kterým je drahý odkaz našich předků, kteří mají v úctě krev, kterou naši otcové prolili za naši vlast, aby nám pomohli v šíření objektivní pravdy!
Volám těch pár zbylých čestných novinářů, aby se rozpomněli na bývalou zavazující noblesu svého řemesla.
Volám obyčejné lidi, kteří v neúprosném boji o každodenní přežití už bohužel často zapomínají, že může být ještě hůř.
Volám všechny záložáky, i kdyby šlo o ročníky dávných dob, kteří ve svém vojenském rozumu chápou nebezpečí, které se na nás valí.
Pomozte nám v boji proti Goeblsovské propagandě imigrační zkázy! Předávejte dál pravdivé informace.
Proč má být tajeno veřejné tajemství, že Sobotkouva a Babišova vláda prosazuje vyčlenit z našeho státního rozpočtu během následujících tří let přes půl miliardy korun, jelikož počítají s přijetím 6000 migrantů?
Proč má být tajeno, že tato Sobotkova a Babišova vláda již vloni rozhodla, odsouhlasila a začala již přijímat NATRVALO do České republiky téměř 3 000 (tři tisíce) afrických a arabských imigrantů z islámských zemí?
Proč je tak usilovně tajeno, že naše bezpečnostní orgány jsou bezmocné proti statisícům nadržených, hladových a agresivních islámských nájezdníků, kteří přijeli vysávat náš sociální systém a šířit islám?
Pomozte nám zachránit tuto zem! Pomozte nám šířit pravdu. Vysvětlujte ji svým přátelům, sousedům, kolegům, rodině. Omamný jed, šířený mainstreamovými politiky, médii v čele s Českou televizí a Českým rozhlasem, je mocný, ale není všemocný. Jako ve všech pohádkách i zde může láska a odvaha zvítězit! Je to láska k vlasti a odvaha prostých lidí nepoddat se!
Přijďte k říjnovým krajským volbám a podpořte naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Musíme se všichni spojit a netříštit síly a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu prosadit naše myšlenky. Náš cíl je jasný - uspět v říjnových krajských volbách a ve volbách do Poslanecké sněmovny a společně přímo ovlivnit politiku směrem, kterým si my všichni přejeme. Těším se na spolupráci!
Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů.
A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte, ať se názory našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dozví co nejvíce lidí.
Mluvte prosím také s našimi staršími spoluobčany, se seniory, vysvětlujte jim názory našeho hnutí SPD, protože starší lidé často nemají internet, a bohužel tak věří prolhaným a zmanipulovaným médiím.
Vytiskněte si také prosím dostatečné množství našich letáků a rozneste je do schránek ve vašem okolí nebo předejte svým známým a vysvětlete jim, že to je hnutí Tomia Okamury, jelikož mnoho občanů naše hnutí ještě nezná, ale moje jméno znají. Leták si jedním kliknutím stáhněte a vytiskněte zde http://spd.cz/…/2015/06/Let%C3%A1k-SPD-1-ks-na-jednom-A4.pdf
Číslo transparentního účtu SPD: 2900839572/2010, budeme rádi za každý příspěvek na naší činnost (uveďte prosím vždy v souladu se zákonem do poznámky vaši adresu trvalého bydliště a datum narození nebo uveďte tyto Vaše údaje na náš mail dary@spd.cz ). Příjmy i výdaje tohoto účtu může každý kdykoliv sledovat zdehttps://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2900839572
A jestli byste rádi přiložili přímo alespoň malinko ruku k dílu, staňte se našimi členy, je nás již téměř 10 tisíc a jsme tak jednou z pěti nejpočetnějších stran či hnutí v ČR, elektronický formulář je na www.spd.cz
A už máme i aplikaci pro mobilní telefony (pro systém Android) - tak do toho, veškerý obsah SPD nyní můžete mít pohodlně po ruce:https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.spd
Jestli souhlasíte s našimi názory nebo je chce jen sledovat, můžete se zaregistrovat na mém YouTube kanálu, kde si lze kdykoliv snadno přehrát všechny moje projevy v Poslanecké sněmovně a také všechny moje aktuální videoblogyhttps://www.youtube.com/channel/UCJjGNjN97BAk85Xb_c7shOQ
Sledujte a registrujte se také na mém účtu na Twitteru https://twitter.com/tomio_cz
A samozřejmě se můžete registrovat i na mém blogu a budu rád, když se také podíváte http://okamura.blog.idnes.cz/
Nebo sledujte také moje webové stránky www.tomio.cz
Děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se Vám daří.
Zdroj fotografie: ČTK

Vybrané příspěvky

NEDÁVNÁ AKTIVITA
T A JÍT DO VÁLKY NE NA OBRANU SVÉ VLASTI A SVÝCH RODIN, ALE ZA ZÁJMY JINÉ ZEMĚ, TEDY USA A TO DESETITISÍCE KILOMETRŮ KAMKOLIV SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE - TEDY VELENÍ NATO PŘIKÁŽE !!!
JÁ VÁM ŘÍKÁM !!! JE KONEC !!! POKUD SE ČESKÝ NÁROD NESJEDNOTÍ A NEVYJDE DO ULIC JE KONEC!!! VŠEM OBČANŮM ŘÍKÁM ZAPOMEŇ TE NA VŠECHNY POLITICKÉ STRANY A POLITIKY V NICH !!! A POKUD SE NEPROBUDÍ ÚSVIT A MAREK ČERNOCH, POKUD SE NEPROBUDÍ SPD A PAN OKAMURA A PAN FIALA TAK I NA NĚ !!! A TO MYSLÍM SMRTELNĚ VÁŽNĚ !!! PROTOŽE POKUD TITO TŘI JMENOVANÍ , PAN OKAMURA, PAN FIALA, PAN ČERNOCH NEODLOŽÍ TEĎ SVÉ SPORY A NEPODPOŘÍ NÁS OBČANY A NEVYZVOU VŠECHNY SVÉ PŘÍZNIVCE, ABY JSME SE SJEDNOTILI A VYŠLI DO ULIC TAK JSOU K NIČEMU !!!
PANE OKAMURO, PANE FIALO, PANE ČERNOCHU... JSTE TO VY CO MÁTE NAPROSTO REÁLNOU MOŽNOST SJEDNOTIT NÁS OBČANY !!! MÁTE MOŽNOSTI JAKO JSOU MÉDIA , MÁTE SVÉ STRANICKÉ ORGANIZACE VE MĚSTECH , MÁTE PROSTĚ DALEKO VĚTŠÍ MOŽNOSTI NEŽ MY OBČANÉ !!!
JÁ VÁZ OTEVŘENĚ VYZÝVÁM SJEDNOTĚ SE A SJEDNOŤTE NÁS OBČANY !!!
JDE NÁM VŠEM SPOLEČNĚ O KRK !!! JEN V JEDNOTĚ JE SÍLA A JEN SPOLEČNĚ TO MŮŽEME ZASTAVIT !!!
POKUD TO NEUDĚLÁTE JSTE NÁM VŠEM ABSOLUTNĚ NEPOTŘEBNÍ !!!
JEDEN ZA VŠECHNY VŠICHNI ZA JEDNOHO !!!!

Pravda o Kalouskovi.

9. září 2016 v 14:47 | Zodiak

Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí - to je tedy síla!

Hodnocení uživatelů: / 65
Jmenuji se RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO,RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně. Bývalý disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín)
Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi závažné pro náš stát:

PODVOD V AKCI "ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD" ZA 114 MILIARD KČ
Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal. Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Miroslava Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci ze zkušební jednotky.
Přesto převzal Miroslav Kalousek na základě své smlouvy další padáky za114 milionu Kč. Stát díky němu přišel o 19 mld. Kč. Za tyto machinace se stal ministrem financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v r.2008 půjčila Topolánkova vláda 70 mld. Kč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch. Na scéně se najednou objevily dva případy:
1). Ještě v r.2007 byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím r.2008 klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v r.2009 Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarská firma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 mld. Kč, zůstalo utajeno. Kalousek proto "odškodnil" Nomuru 3,6 mld. Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes,7.5.2009). Po těchto machinacích Miroslav Kalousek při předávání funkce ministra financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vládě oznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld. Kč a v červenci téhož roku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!!! Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.
2). Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil. Kč nemělo pro Mor. naftové doly, a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil. Kč za likvidaci 111 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucí komplexního geologického odboru při MND. V r.1997 postihla střední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premiérovi V. Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po "dohodě" s min. ŽP L. Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M. Kalouska kolem 30-50 mil. Kč! Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně. Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát. O desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro sebe a své známé. Záhy po této události uveřejnil Bohuslav Sobotka 19.3.2009 v Internetu článek "Budou legálně ukradeny miliardy?" Hovoří v něm, že min. financí M. Kalousek (nyní v případě nedodržení ekologických termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu. Na likvidaci neznámých ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen Engineering a min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF. V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.- Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld. Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k "dohodě", že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsou zakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dna vydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min.financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů hledají v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou. Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu.
A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který za tím účelem požádá stát o jejich finanční dotaci. Proti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč. Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo. Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné skvrny ropné být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů, a.s., miliardáře K. Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, protože se otevřela kauza proti min. dopravy V. Bártovi(VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž..
( Mgr. Čestmír Barták )...
Pošli to prosím dále ... ať občané vidí, koho máme ve vládě !

Babiš

7. září 2016 v 15:10 | Zodiak

Babiš v akci
Čekal jsem, že se každý poslanec, který z řečniště poslanecké sněmovny tak zásadově odsuzoval A. Babiše, na úvod omluví občanům České republiky za sebe a za stranu, kterou reprezentuje. Za to, že Poslanecká sněmovna PČR po více, než dvě desetiletí pokrývala bez zaváhání mlčením kauzy, které A.Babiš vyjmenoval ve svém projevu, které občany ČR stály stovky miliard korun? Výňatky z vystoupení A Babiše: >> (…)>> "Takže, pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, vy tady sedíte 24let, tak já se ptám, co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země (...) >> (…)>> Vy jste tady řešili kupónovou privatizaci,Harvardské fondy Koženého? Ty nás stály 100 miliard. (…) Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli po druhé. >> (…)>> A co lehké topné oleje. A konkurs Chemapolu. A Agrobanka za 50 miliard. A Bohemia za 20 miliard.. A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku. Proč jste nevysvětlili tento tunel vašim členům ODS! >> (…)>> ČKA nás stála 230 (236?) miliard. IPB měla 270 miliard špatných úvěrů. >> (…)>> A co naše předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro. Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda. Ne, vy jste udělali největší ostudu. Vy jste řešili kauzu ProMoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí koně v hotovosti. >> (…)>> A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním spekulantům? >> Celkem Češi - daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regulačního úřadu. A navíc pět z dvaceti největších solárních elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak
asi byl jejich vlastníkem? MartinRoman? Nebo Háva od Kalouska? Kmotři? Nebo dokonce někteří poslanci? >> Když náklady na solární elektrárny začaly prudce klesat, ale podpora ceny garantované státem ne, očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka nějak zareaguje. K ničemu nedošlo. Důsledky - jedno z největších tunelů na veřejné prostředky se tak potýkáme dodnes. Za rok 2016 vydá český státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů téměř 44 miliard, z toho je dotace ze státního rozpočtu 22 miliard a zbytek zaplatí občané. >> (…)>> Dotační podvody. Já se ptám, prostřednictvím paní předsedající, paní Němcové, ta tu sedí 18 let. Svolali jste mimořádnou schůzi třeba kvůli největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad, kde byl tehdejší šéf Petr Kušnierz už odsouzen na pět let za to, že si říkal o úplatky? Právě dnes ho soud poslal do vězení na sedm let za ovlivňování dotačních projektů v hodnotě 1,4 miliardy korun. Zajímalo by vás, kdo ho do funkce dosadil? No přece ODS. Konkrétně tehdejší předseda regionální rady Jiří Šulc. A pan Kušnierz začal u soudu mluvit - o tom, jak ho ovládala chobotnice vedená lidmi napojenými na ODS. A vysvětloval to tady někdo? >> (…)>> A proč jste ve Sněmovně neřešili privatizaci karlovarské Becherovky? Nebo asi tady všichni trpíte ztrátou paměti. Tak já vám to připomenu. O privatizaci karlovarské Becherovky pravděpodobně rozhodlo to, že vítězná firma měla ve vlastnické struktuře Karla Schwarzenberga přítele finančníka Zdeňka Bakaly,
který o několik let později brutálně ovlivnil privatizace OKD a z firmy vytuneloval
110 miliard korun. >> Vše kolem privatizace Becherovky se odehrálo ve středu 3. září 1997. O přestávce jednání Poslanecké sněmovny. Tehdy se pro strach z parlamentu narychlo sešla Klausova vláda a většinou hlasů upřednostnila nabídku pana Bakaly a Schwarzenberga. (...) Pro tento projekt zvedli ruce všichni ministři za Občanskou demokratickou alianci. Je zvláštní, že členem ODA byl tentokrát taky pan Schwarzenberg. Byť většina Klausovy partaje podle pamětníků upřednostňovala firmu Stock. Nicméně vyhrál tedy pan Schwarzenberg a s panem Bakalou, a to přesto, že jejich podnikatelský záměr byl
meziresortní komisí vlády označen za nejhorší. Proč jste tedy ve Sněmovně nikdy neřešili podivné okolnosti této privatizace, kterou prokazatelně ovlivnila vysoká politika, nikoliv ekonomické zájmy českého státu? >> (…)>> Privatizace OKD. (…) Proč policie nezasáhla, když bývalý šéf Fondu národního majetku Češka podal trestní oznámení a pokusil se tento proces zastavit? Případ OKD je případ bezprecedentního bezcitného vytunelování firmy, kde jeho finančník Bakala a jeho kumpáni díky privatizaci získali a vytáhli z firmy OKD přibližně 110 mld. korun. Ano, vážení horníci, 110 mld.korun. > (…)>> A co je dneska výsledkem? OKD hrozí kolaps. Hrozí uzavírání dolů a propouštění horníků. Ptám se. Proč nehovoříme o této kauze a jejich důsledcích, která se významnou měrou dotýká státu? Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Jasné, že není. Pan Bakala byl přece sponzorem politických stran. Přece ODS a TOP 09. Jen v roce 2010 dal 15 mil. ODS a TOP 09 7,5 mil. A Věcem veřejným 6 mil. Já vás tedy žádám, abyste ty peníze vrátili firmě OKD. Vraťte to horníkům, abychom platili méně pro jejich předčasné důchody, které jsme jim slíbili… atd."

Perverze mocných v Evropě

7. září 2016 v 9:51 | Zodiak
To, co chci dnes vyprávět, zní neuvěřitelně. Mohu každému jen doporučit, aby se tím hlouběji nezabýval ani tehdy, pokud má zaměstnání státního zástupce nebo policisty. Hrozila by mu totiž okamžitá profesní smrt (v lepším případě).
V tomto příběhu jde totiž o smrt dětí, jejich mučení, zneužívání a úmyslné vraždění. Zatímco Evropou před pár měsíci otřásaly obrazy utopeného dítěte jednoho uprchlíka, fotografie těchto dětí nikdy neuvidíte. A pokud náhodou ano, utíkejte velmi rychle, protože se nacházíte v akutním ohrožení života. Setkáte se s mocí, se kterou nic nesvede ani policie.
Občas jsem o tomto problému již psal. Využiji svou svobodu, abych nebyl závislý na nějaké straně, vydavateli, úřadu nebo orgánu. Mohu zde pouze vyprávět příběhy, protože náš nezávislý magazín, který v překladu znamená "zpravodajské zrcadlo (Der Nachrichtenspiegel), nemá žádné právní oddělení a ani nemá k dispozici nekonečné zdroje, které by nám umožnily cestování a dobrodružné vyšetřování.
Máme k dispozici jen hledání stop na internetu a klasický způsob, který kombinuje fakta a střípky z různých zdrojů, abychom se přiblížili pravdě. Podobně jako královští šašci si můžeme dovolit svobodu, která je jiným zpravodajským médiím zakázaná.
Občas tak narazíme na příběhy - vskutku neobyčejné příběhy, které se odehrávají v okolí Belgie. Tedy mimo jiné země, která zplodila velmi podivného prznitele dětí. Další příběhy pocházejí od jiných lidí, kteří mi občas zkřížili cestu. Například příběh malé dívky, která byla rodiči speciálně vychována k tomu, aby byla nabídnuta jako ,,zboží", jež jim umožní vstoupit do ,,nejvyšších kruhů." Takhle se na to ale nedívejte. Zamyslete se nad tím, co všechno lidé udělají pro peníze. Přemýšlejte o tom velmi pečlivě, co všechno pro peníze již děláte vy.
Ne, nebudu vám prozrazovat, odkud tyto příběhy mám. ,,Vítr mi pošeptal jednu píseň," řekl jednou Franz Josef Strauss, když chtěl ochránit svoje zdroje. Vítr občas šeptá i mně do ucha.
Kromě toho, co byste dělali se zdroji? Aby oběť znovu podstoupila trapný výslech? Má se přinutit, aby svědčila v záři reflektorů před veřejností? K čemu? Nenajdete žádného soudce, který by se věcí zabýval, žádného státního zástupce, žádného policistu. Ano, tohle všechno se děje. Jen o tom nikdo neví.
Eyes Wide Shut byl posledním snímkem Stanleyho Kubricka. Odkryl zde temné orgie (ne)mocných. Kubrick se nedožil ani uvedení snímku do kin.Eyes Wide Shut byl posledním snímkem Stanleyho Kubricka. Odkryl zde temné orgie (ne)mocných. Kubrick se nedožil ani uvedení snímku do kin.
Ano, Belgie. Existuje tam takový noblesní dům, který je ukrytý za vysokými zdmi a je obklopen prázdnými staveními. Nikdo tam nechce žít, protože žít tam je extrémně nebezpečné. Pověst domu vyzařuje daleko do okolí. Víte, že nemůžete jít na procházku, protože jinak vás okamžitě odklidí silní, dobře vyzbrojení muži. Muži, kteří pronášejí jasná varování, jaká známe jinak jen z filmů. Ví se tady, že se děti na ulici nenechávají samotné bez dozoru. Nejlepší je nepouštět je na ulici vůbec a odstěhovat se hodně, hodně daleko. To je také důvod, proč v bezprostřední blízkosti takového domu nikdo nežije.
Důvodem pro takové varování je, že v noci někdy přijede mnoho velkých, těžkých limuzín. Scény jako z filmu Stanleyho Kubricka "Eyes Wide Shut", kde se hlavní hrdina náhodně ocitnul na tajných orgiích, jsou realitou. (Po dokončení filmu, který podrobně odkrývá zvrácenosti mocných tohoto světa, jen těsně před jeho uvedením do kin, Stanley Kubrick "nečekaně" zemřel - poznámka Šifry.)
V tomto domě hrůzy se setkává mocná elita, která si dopřává velmi zvláštní potěšení. Potěšení, při kterých hrají hlavní roli malé děti. Ano, samozřejmě, existují naivní a obětaví lidé, které případ nejznámějšího pedofila Marka Dutrouxe probudil a kteří takovouto stopu sledují. Skončí přesně tam, kde normálně skončit mají, totiž na policii. Tam všichni zažijí stejnou zkušenost. Mezi "čtyřma očima" je policisté varují, aby celé záležitosti nevěnovali další pozornost. Sami si zahrají na "čerta", aby ostatní odradili, a drželi je tak od této věci stranou. Tady nehrozí jen pár úderů, tady hrozí okamžitá smrt.
Strašné, že? Ve středu Evropy, v blízkosti belgicko-německé hranice, je nedotknutelný dům, ve kterém se dějí nepochopitelné věci. Dům, od kterého se odvrací i státní moc. A má strach. V takovém domě se můžete setkat se skutečnými pány Evropy. Jak jinak nazvat postavy, které mají moc zastrašit exekutivu celého státu?
Existence takového domu a mnoha jiných podobných v podstatě není žádné velké tajemství. Takže můj malý příběh vám neřekne nic nového. Ne, doopravdy, podívejte se na "média hlavního proudu". Časopis Spiegel již v roce 1996 napsal o "Růžovém baletu".
"Do hledáčku vyšetřovatelů z Neufchâteau se nyní opět dostaly tzv. Růžové balety. To jsou sexuální party vyšších tříd, na kterých si užívají doktoři, advokáti, politici, ochránci státu a vysocí úředníci justice, s luxusními prostitutkami nebo dámami volnějších mravů. Orgie se počátkem osmdesátých let dostaly před soud poté, co jedna žena byla záhadným způsobem zabita. Na jedné party totiž vyhrožovala tím, že odhalí účast nezletilých na takových akcích."
Přečtěte si článek úplně v klidu. Narazíte totiž i na Marka Dutrouxe. ,,Růžové balety" byly známé již od sedmdesátých let a šest svědků, kteří o nich chtěli vypovídat, byli zabiti ,,Vražednou bandou z Brabantska". Ta mimo jiné poslala na smrt dalších 20 lidí a nikdy nebyla dopadena. To je opravdová moc.
Také tato moc zasáhla, když vyšetřovatelé narazili na Dutrouxe. Zemřelo 27 svědků (dnes je to už 30 lidí), mezi nimi také policisté a státní zástupci, aby nebyla ohrožena teorie o osamělém pachateli. Já říkám ano, tady se setkáváme se skutečnou mocí, která ovládá Západ. Budu znovu citovat z výše uvedeného "média hlavního proudu":
,,Vždy, když v posledních letech v Belgii zmizely děti, přistály na účtu M. Dutrouxe částky ve výši 40 000 - 60 000 marek. Stále není známo, od koho peníze přišly. Tomuto příjemci sociálních dávek patřilo víc než půl tuctu domů, vlastní akcie, má byt v daňovém ráji v Panamě a má přibližně 200 000 marek úspor, jak zjistili vyšetřovatelé."
Odkud tyto částky pocházejí? To nezajímá nikoho, alespoň nikoho, komu je život milý. Vidíme, že zneužívání dětí není levné. On stmelil nejvyšší kruhy do pevného společenství. "Ochrana úplně shora" je přirozený následek takových aliancí k získávání potěšení (viz časopis Spiegel).
Jde ještě o jiné věci než "jenom" o sex. Časopis Zeit o tom v roce 2004 napsal: "Regina Loufová vylíčila detaily vražd, nástroje k mučení z kovu a pouta z napájecích kabelů. Některé její popisy se později potvrdily během vyšetřování."
Samozřejmě že její výroky byly justicí označeny jako nepravdivé. Justicí, kterou nevyvede z klidu ani masivní úmrtí svědků. Všichni v případě Dutroux zaznamenali stejnou zkušenost jako lidé, kteří se chtěli věnovat našemu "Domu hrůzy".
Setkali se s absolutní mocí, s mocí, která by v demokracii neměla ani existovat. A přesto mučí a vraždí děti před našima očima bez jakýchkoliv následků. Pár jich ještě existuje. Tady, kde žiji, což je přímo na hranici s Belgií, se na výsledky vyšetřování, které nebude nikdy uzavřené, nečeká. Tady se už chápe, co to znamená, když expert uvedl, že Dutroux je sice brutální psychopat, ale není to žádný pedofil (viz Wikipedia).
Tady už všichni pochopili, odkud tyto peníze pocházejí. Tady na místě údajně existují sítě rodičů, kteří si telefonují, když okolo školy nebo školky projede auto s belgickou poznávací značkou. Příležitostně se také dají nalézt reklamní letáky s poznámkami, kdy a kde takové auto okolo školky projelo. Strach lidí, kteří se toho zlověstného domu v Belgii obávají, je cítit i tady. 30 000 eur za dítě. Z toho je některým lidem špatně.
To jsme rádi, že si můžeme v klidu sednout a říct, že u nás v Německu takové věci neexistují. Pokud se to vůbec děje, tak je to čistě belgický problém a stalo se to už dávno. Ale tak to není. Také tady v Německu se sociální pracovníci, kteří se starají o děti na ulici, setkávají každou chvíli s ubohými dušemi, které byly distribuovány na večírky bohatých. Oficiálně o tom ale nechce mluvit nikdo, což jsem si nedávno mohl znovu ověřit. Proč znovu opakovat zážitky, které se už odehrály v Belgii? Proč se konfrontovat s mocí, která je i pro policii nepřemožitelná?
V Německu to ale někdo už zažít musel. Třeba Mandy Koppová, která byla v 16 letech přinucena k prostituci a potom pachatele poznala v soudní síni - byl to soudce. Následky? To zachytil Spiegel: "Jako nezletilá byla přinucena k prostituci, vězněna a týrána. O dvacet let později vyšla Mandy Koppová se svým příběhem na veřejnost. Podklady dokazují, že určitá část soudnictví pro ni nebyla vůbec žádná pomoc, právě naopak. Byla totiž ocejchována jako prostitutka."
V této souvislosti dokonce padla tato závažná slova: ,,Zacházení předsedy SPD Karla Nolleho se svědky, to je skutečná bažina. ,Saská bažina je ve skutečnosti právnímu státu hodně vzdálená. Nedemokraticky zachází se svědky, novináři, poslanci a zaměstnanci Státního úřadu na ochranu ústavy, jehož součástí je justice a vláda státu. To vše je dnes důležitější než kdy jindy."
A znovu. I tady je setkání s mocí, které stát nevzdoruje, protože ho infiltrovala a ovládla. To neplatí jen pro Německo.
Dokonce i ve Velké Británii existuje krytí pro zneužívání dětí úplně shora. Ministerský předseda a ,,261 vlivných osobností veřejného života, včetně 76 politiků" jsou v podezření. Mimo jiné se uvádí, že každé 20. dítě ve Velké Británii bylo zneužíváno. Prostě šílenost. Počet případů zneužívání v této zemi se blíží k milionu!
Zneužívání dětí probíhá jako masový sport nejen v Rotherhamu. Rotherham? Ano, psal o tom deník Die Zeit: ,,Návštěva anglického Rotherhamu: 1400 dívek zde bylo zneužíváno pákistánskými gangy. Místní labouristická vláda to zamlčuje celé roky."
Zjistíme vůbec někdy, proč jsou pákistánské bandy chráněné? Dá se tušit, že mají podobnou funkci v systému v Rotherhamu (a v celé Anglii) jako Marc Detroux v Belgii? Pákistánci jako distributoři (dětí) pro orgie mučení vyšší třídy? Tato zcela nové aliance je reálně myslitelná.
V Londýně se policie již v sedmdesátých letech setkala s pedofilními kruhy (viz Augsburger Allgemeine). Takže vidíme, že problém zapletení státní moci do zneužívání dětí je velmi starý problém.
Nakonec přirozeně nesmí chybět Portugalsko (viz Zeit): ,,V Lisabonu bylo obviněno šest mužů a jedna žena, kteří po léta zneužívali sirotky. Mezi pachateli byl televizní moderátor a politik." TV moderátor a politik. Elita, která je schopná platit takové ceny.
Vždy nás odbydou stejným vysvětlením. Jsou to pedofilové a konec. V oblasti pedofilie se příliš dobře nevyznám, poznám ale jazykový kořen slova, které obsahuje slovo ,,láska". Tagesspiegel tvrdí, že pedofil má být ,,empatický", ale nemá ,,žádnou kontrolu nad podněty". O tom ale vůbec nemluvíme. Mluvíme o demonstraci moci, únosu, mučení, znásilňování a vraždách. Nemluvíme o lidech, kteří nedopatřením vnímají tělesný vzhled dítěte jako klíčový stimul pro svoji sexualitu.
My mluvíme o zločincích nejhoršího druhu, jejichž moc sahá tak daleko, že stát je proti nim zcela bezmocný.
Nemluvíme jen o pedofilech, kteří jsou sami za hranou. To je samo o sobě už tak dost hrozné. Mluvíme o psychopatech, kteří cíleně a záměrně po celé Evropě vyrobili tento likvidační průmysl na děti, kde se kvůli "potěšení" pro vyšší kruhy "ztratí" statisíce dětí.
To je úplně jiná kvalita šílenství. Od té doby, co mi vítr zazpíval písničku o podivném domě v Belgii, ji mohu zpívat dál jen pod přísahou, že raději obětuji svůj život, než abych odhalit informátora, jenž byl jen krátce hostem v sousedství a měl strach, že ho zabijí, pokud by prozradil příliš mnoho detailů.
Proč vlastně vyprávím tento příběh navzdory skutečnosti, že na světě není síla, která by tyhle prznitele dětí mohla zastavit?
Protože musí být vyprávěn, abyste konečně pochopili, že svět není ,,karneval", i když vám to celý den říkají v televizi. Věřit takovému příběhu byste neměli. Snadno se může stát, že budete mít smrtelnou nehodu nebo se u vás objeví sebevražedné sklony.
Zůstává ještě jedna otázka. Proč něco takového dělá člověk, který vlastně není pedofil? Ale to už je téma na jiný příběh.
Autor: Eifelphilosoph

Dobytek v anglii

1. září 2016 v 14:15 | Zodiak
littlegirlrunningas_si

SNADNÉ MASO ANEB MUSLIMSKÉ GANGY SEXUÁLNÍCH NÁSILNÍKŮ VE VELKÉ BRITÁNII

PATRIK JUDA
Některé skandály jsou tak děsivé, že jim lze jen stěží uvěřit. Televize CBN odvysílala reportáž z Londýna, kterou nazvala Snadné maso (Easy meat), a která pojednává o smutném a otřesném problému s gangy mladých muslimů, kteří páchajících sexuální násilí na bílých ženách a dětech, a to již dlouhé roky. Bylo to ale tabu.

"Až milión bílých dětí se může stát v Anglii obětí znásilnění od muslimských znásilňujících gangů, které jsou ve Velké Británii od shora až dolů." Podle policejního analytika George Iglera je setkání s tímto problémem neuvěřitelné a mimo rámec chápaní. Bezprostřední reakcí prý je, že tomu člověk ani nechce uvěřit. "Je stále těžší tomu uvěřit. Britská vláda stále tuto kriminalitu nezastavila."
Reportér Dale Hurd uvádí reportáž tím, že Velká Británie má mimořádný problém, který zahrnuje dědictví pákistánských mužů, kteří cílí na mladé bílé anglické dívky s tím, že to nejsou pouze jeho slova, ale že to jsou slova bývalého ministra vnitra a člena britského parlamentu Jacka Strawa, který řekl také, že součástí tohoto dědictví Pákistánců je i jejich pohled na bílé Angličanky jakožto na "snadné maso".
Stále se jen mluví o rasismu, ale zde jsou fakta. Jedná se o výpočet, který vychází z počtu již odsouzených pachatelů sexuálního násilí a výsledkem je, že britští muslimští muži jsou 170 krát častěji členy gangů sexuálních násilníků něž nemuslimové a to prý dokonce nejsou zaznamenány případy, že by nemuslimové dělali takové věci muslimským dívkám. V jedné britské jurisdikci bylo odhadnuto, že šest ze sedmi muslimů o těchto ohavných činech ví, a nebo jsou přímo členy těchto gangů. Ve Velké Briránii je to problém již dlouhá léta, ale tyto problémy řeší bohužel poslední roky i jiné země, které byly tolik vstřícné k muslimským imigrantům a multikulturalismu.
Policejní analytik George Igler dále řekl, že případ, který nemá je, že by se nemuslimští muži zaměřovali na muslimské dívky touto formou organizovaného znásilňování. "Argument, že kriminalita tohoto typu existuje všude není pouze falešná, ale stává se úmyslně podporována médii. To, čemu musíme porozumět ohledně znásilňování dětí není pouze o sexuálním zneužívání. Jedná se o nepopsatelnou úroveň násilí. Oběti jsou znásilňovány i noži, oběti jsou znásilňovány lahvemi a oběti mají přitlučené jazyky ke stolům". Ohavné odpornosti, ale tato kriminalita naštěstí není všude. Je jen tam, kde to dopustili. Tam, kde se zatajovala realita.
V reportáži jsou popsány i případy dívek, které v pátek odešly z dětského domova a v pondělí se vracely pod vlivem drog s krvácejícími třísly po stovkách znásilnění od muslimských mužů.
Britská žena Christine z organizace Ženy proti mladým násilníkům poukazuje na problém britských úřadů, které prý často poukazují na pochybení znásilněných dívek, a nebo vidí chybu u rodičů, protože si nehlídají své děti. Stephen Luthen, známý též jako Tommy Robinson, který je bývalým lídrem uskupení English Defence League popisuje, že už když byl malý kluk v Lutonu, tak mu rodiče říkali, že jeden člověk z jeho rodiny byl pronásledován takovým gangem.
"Moje sestřenice byla nalezena nahá, znásilněná a utíkající z komunity muslimů, když jí bylo 13 let. Stala se z ní prostitutka. Policie nepomohla, ale pouze konstatovala, že je narkomankou. Ona byla narkomankou. Předtím, než ji znásilnili, tak ji dali drogy."
Někdo říká, že tyto gangy mladých sexuálních násilníků pocházejí z konkrétní části Pákistánu, ale vlastně je to Korán, který podporuje muslimy v tom, míti ženy za nepřátele a sexuální otrokyně, a také to, že Mohamed měl sex s 9 letou manželkou. Islámský stát veřejně obhajuje sexuální otroctví a říkají: "Zotročte rodiny nevěřících a berte jim ženy jako konkubíny", což je pevně stanoveno v právu Šaría, nebo v Islámském právu. Znásilněné ženy a děti jsou oběťmi multikulturalistické revoluce, zazní také v reportáži. Důvody této kriminality byly zakrývány a v tom se pokračuje i dnes politickou korektností.
Když Peter McLoughin dopsal svou knihu Snadné maso, tak mu z bezpečnostních důvodů nebylo umožněno vystoupit ani před kamerou k rozhovoru. "Nikdo nechce být za rasistu. Novináři o tom nemluví, protože pachatelé jsou většinou tmavší pleti a muslimové. Lidé z oboru péče o dítě používají politickou korektnost jako Omertu (část kodexu mafie) a kód k mlčení ohledně toho, co má veřejnost vědět."
Policejní analytik poukazuje na signály, že ta obvinění z rasismu jsou nejmocnější známou zbraní. "Toto je také příklad, co se může stát v 60 milionové zemi, kde tisk odmítl informovat, kde všechny agentury selhaly, selhaly v diskuzi a v jednání o tom, co se ve skutečnosti děje. To zakrytí bylo konečně odhaleno, ale gangy mladých násilníků pokračují a fungují dál."
"Nemám krev na rukou, ale mnoho krve bude prolito v této zemi a ta krev bude na rukou našich lídrů", říká Stephen Luthen. "A jednou přijde čas, kdy si uvědomí, co provedli a lidé naší země si to uvědomí také. Prodali nás. Zničili náš národ. Zničili naši kulturu."
Závěrem se ještě vyjádřil policejní analytik: "Pokud jste mladá anglická dívka, které je mezi devíti až čtrnácti lety a pokud se stanete předmětem zvráceností od muslimských mužů, tak budete existovat v zemi, ve které síla zákonů a pořádek prostě nefunguje."
Nikdy bych nechtěl fungovat v takové zemi a věřím, že evropští voliči porazí multikulturalisty i tu smrtící politickou korektnost. Kód mlčení k veřejnosti je zhouba.


USA varuje , hahaha

1. září 2016 v 14:10 | Zodiak
Americký viceprezident Joe Biden varuje Evropskou unii před výstavbou další větve plynovodu Nord Stream, přivádějící plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře.
Obama varuje před propagandou Ruska.
Pentagon varuje před zbraněmi Ruska,
USA varují. U.S. army varuje.
Americký velvyslanec varuje!
Proamerický mainstream varuje.
Všichni, kdo mají občanství USA nás varují.
Varujeme, varujeme, varujeme je ústřední heslo USA!
A co na to český občan?
Posílá je stále více a více tam, kam chodil i císař pán pěšky!
Americká teroristická okupační armáda už zuří a připravila strategii, jak nás donutit, abychom byli povolní, protože na ty jejich kecy prostě už většina národa nevěří. Nevěří stejně tak, jako od roku 1968 na bolševické kecy o zářné budoucnosti!
Proto se Pentagon snaží naše generály vystrčit do popředí (i když jsou to pouze loutky), aby ukázal, jak jsou naši občané loajální. Přitom se nějakého našeho generálského tajtrlíka nikdo na nic neptá. Stejně jako Merkelová, která nesmí cuknout a plazí se před loutkovodiči po kolenou, aby na nás - východní státy, cenila zuby!
I Němci prokoukli, že jsou to vražedné provokace armády USA a Merkelovou stále víc nenávidí. Francie už je migranty, které tam nahnali Američané, napůl rozložená a zabijáci se tam po nocích prohánějí, zatímco policisté se třesou na služebnách.
V roce 1968 nás přišly osvobodit vojska spřátelených armád, ale byla to v podstatě vojska SSSR.
Dnes, v roce 2016 nás přišla "poučovat" vojska NATO, ale jsou to v podstatě vojska USA, aby si porobila neposlušné, rebelující země v čele s prezidentem Zemanem a exprezidentem Klausem!
Skončí takto i Praha a Česká republika?

Ample Strike 2016
je sice komedie proti údajné hrozbě - Rusku, ale ve skutečnosti je to výhrůžka, co se stane s rebelující Evropou a především s východními státy, pokud budou v rebelii pokračovat! Stali jsme se rukojmím bezohledného zabijáctví a rukojmím šílených zabijáků z Pentagonu, kteří se nezastaví před ničím.
Padne milión lidí? No a co, trochu jsme se spletli, oznámí Bush a Blair. Vybombardovali jsme za války československá města? No a co, byla mlha, piloti nezkušení... Budeme bombardovat Brno, Prahu a další? No a co, ve všech jsou agenti Ruska, je připravena rétorika, kterou chtějí ohromit zbývající svět. Jenomže...
Vážně v USA věří, že bychom zůstali jako ovce pod americkým bombardováním? Vážně si myslí, že Rusko by se poklonilo a na USA by zoufale nezaútočilo jadernými zbraněmi, pokud bude napadeno? Kam by potom odkráčel New York a koneckonců planeta Země? Vážně je to těm idiotům z Pentagonu jedno?
Válka je vůl, napsal někdo na "starej" kůl! A to platí i dnes! Táhněte k čertu a jděte zabíjet do amerických pouští, když vás to baví! Zabíjejte se mezi sebou!
My chceme mír!
Zdroj: 1