Sralbotka děsná pravda

27. července 2016 v 19:34 | Zodiak
Začnu tedy hned, úvod byl beztak již dosti dlouhý.
V prvé řadě jste v roce 2015 zcela zapomněl na to, že jste premiérem, zodpovídajíím se občanům, začal jste se chovat zcela autonomně, autokraticky a patologicky sebevědomě, ale na druhou stranu si počínal, jako lokaj Bruselu, upřednostnil jste zájmy vedení potápějící se EU a mezinárodního paktu NATO před zájmy České republiky.
Vaše argumentace, kterou se chystáte použít před volbami, které nás čekají, vychází z předem připraveného podvodu. Budu -li mluvit jasněji, tak před dvěma lety začalo řízené oslabování koruny proti euru a dolaru.Vyšlo to docela šikovně na rok 2016 a 2017, kdy dochází v důsledku tohoto opatření k oživení průmyslu a obchodu . Ani jako řadový občan nejsem tak hloupý, abych si nespočítal, že do voleb Vám to vyjde, a že se tím budete patřičně ohánět. Skutečnost bude potom ovšem vypadat tak, že se celý domeček z karet o to rychleji sesype a vy plánujete, že to potom svedete na další nastupující globální finanční krizi. Čili nemohu tak nazvat jinak, než tak, že voličům jste předhodil tučnější žížalu, a do voleb nás budete tahat po rybníku. To je velmi podlé.
Ani na jednom mezinárodním foru, nebo bilaterálním jednání, jste nevystupoval jako skutečný státník, ale na všechny jste zapůsobil dojmem vedené loutky se servilními rysy. Na poli mezinárodních iniciativ jstenepředstavil jedinou vlastní, originální myšlenku, jež by stála za realizaci. Při jednáních v Bruselu jste se nedokázal důstojně a energicky ohradit proti záměrům a opatřením, jež EU plánuje a jež jsou v rozporu se zájmy naší republiky a jejích občanů. Podotýkám, že je již spousta politiků, dokonce i našich, kteří se dokážou v evropském parlamentu racionálně a kriticky vyjádřit k problémům a konfliktům, které aktuálně nastaly. Vy tímto politikem ale rozhodně nejste, a je otázkou, zda politikem vůbec jste.
Na nás, občany, děláte dojem člověka, který se rozhodnul proplout kalnými vodami politiky s co nejmenšimi riziky, bez odvahy k tomu, abyste šel do konfliktu, v mnoha oblastech, kde byste se měl osobně angažovat, delegujete jiné osoby, jež se chovají jako neřízené střely, a svým faktickým jednáním jdou proti většinovému zájmu občanů a nezřídka do svých rozhodnutí implementují strategické zájmy cizích zemí na našem území.
Vládu vedete nekoncepčně, v oblasti legislativy místo toho, abyste vytvořil tlak na smysluplnou rekonstrukci našeho práva, dáváte bohatý prostor k tomu, aby se do něho včleňovala účelová ustanovení, jež mají společného jmenovatele v Bruselu, s cílem omezit práva občana. V oblasti boje proti korupci jsme se neposunuli za Vaší vlády nikam, kromě toho, že bylo vytvořeno několik protikorupčních institucí, jejichž práce je žalostně neefektivní a jež spotřebují značnou část peněz ze státní kasy na svůj provoz.
Dal jste souhlas a současně ústy ministra Dienstbiera jste nechal prosadit nadstandardní financování neziskových organizací, kterých je u nás na to, jak jsme malá země, velmi mnoho, a náplň práce a faktické výsledky činnosti mnohých z nich jsou kontroverzní a mnohdy neprůhledné, a většinou nepřinášejí našim občanům žádný užitek. Dá se to otevřeně nazvat státem podporovaným tunelem peněz daňových poplatníků a v oblasti trestního práva je to kvalifikováno jako trestný čin, navíc činnost některých neziskovek je přímo řízena ze zahraničí a často je i potencionálním bezpečnostním rizikem pro republiku, a mnoha neziskovkách působí i lidé velmi kontroverzní nebo lidé s nejasnou minulostí.
Nejvýznamnějším souhrnem práv občanů je Ústava České republiky a Listina práv a svobod. Každá změna ústavy by měla být předmětem veřejné diskuze, a je nepřípustné, aby byly tyto dokumenty tiše měněny a deformovány za zády občanů.To svým jednáním dopouštíte rovněž. Svým rozhodnutím se stavíte proti zavedení refenda, jako ústavního mechanizmu občanské společnosti. Upíráte našim občanům to, co je v mnoha jiných zemích běžné, legální a správné.
K otázce migrace jste se postavil a konáte, jako zaplacený zrádce svého lidu, pracující pod vlajkou jiných mocností, a zcela ignorujete většinové stanovisko občanů k migraci. Postavil jste se na stranu těch, kteří většinový názor našich občanů nazvali xenofobií, fašismem, rasizmem a extremizmem. Tím jste otevřeně vlepil políček do tváře slušných a zodpovědných lidí v této republice a hluboce jste urazil všechny, kterým osud tohoto státu skutečně leží na srdci.
Současně jste se podílel na ponížení našich důchodců, kteří patří k sociálně slabé skupině lidí tím, že jste akceptoval a v parlamentu nechal schválit to, že jim bude vyplaceno jednorázově 100 Kč na měsíc v jednom kalendářním roce, bez systematické pozitivní úpravy alespoň nejnižších starobních důchodů, z nichž jejich příjemci žijí pod hranicí bídy. Je až brutálně tristní, že jste se tímto činem dokázal před veřejností i chlubit.
Během oslav významných státních svátků v roce minulém jste se otevřeně postavil na stranu těch, kteří spustili demagogickou, otravnou a nenávistnou kampaň proti prezidentu Zemanovi, jehož v současnosti podporuje většina občanů.
Nechápu, že ve funkci, kterou zastáváte, kryjete a tolerujete činnost našich veřejnoprávních médií, která dezinformují, nebo neinformují vůbec, zadržují informace, manipulují s fakty a nechají se ovládat zahraničními informačními trusty. To svědčí minimálně o tom, že občan této země je pro Vás prachsprostý idiot, jenž je Vám dobrý jen v období voleb. V době, kdy si občan může relevantní informace vyhledat sám, je tato tendence kolosálně směšná a politováníhodná, samozřejmě kopírující již vícekrát použité totalitní praktiky. To je další urážka občana této země, tentokrát již těžkého kalibru.
Vy a další mocipáni jste zcela zapomněli, že základem fungujícího státu je stabilní, spokojená a větvící se rodina, dobrý systém vzdělávání, zdravé banky, štíhlý státní aparát, ekonomické mechanizmy, podporující živnostníky a střední třídu, a v neposlední řadě důstojná ochrana našich tradic a naší kultury. Jako občan tvrdím, že kultura, kterou mi zanechali moji předkové, je pro mne dostatečně inspirující a odmítám své kulturní zvyklosti podřazovat vůči jiným kulturám, které mě neinspirují a nedoplňují smysluplně můj život a nazírání na svět.
Kategoricky nesouhlasím se sbližováním jakýchkoliv náboženství s politikou a justicí. Jsme občanská společnost a ne středověká država. To byste měl svým ministrům důsledně vysvětlit, a ne je v tomto zcestném názoru nadšeně podporovat.
A pane premiére, pokud Vás vyzve opozice k veřejné diskusi, nevymlouvejte se, že nemáte čas.¨Je to jen o tom, nebýt zbabělý, a připravit si patřičné argumenty. Jenže v argumentaci jste velmi slabý. Co nevymyslí více než třicet Vašich poradců, to vy totiž sám nezvládnete.
Pane předsedo vlády, blížíme se k závěru.
Pokud Vy jste odmítnul bilancovat, já, jako občan, jsem to udělal za Vás. Mluvím v čísle jednotném, protože se pod své prohlášení také podepíši. Ale nemyslím si, že by se pod něj nepodepsala i většina ostatních občanů této republiky.
Na základě uvedených skutečností, jež jsem zmínil v tomto dopisu, Vás vyzývám k tomu, abyste rezignoval na funkci předsedy vlády a po dobrém odešel z politické scény, na níž jste občanům této země názorně předvedl, jak se vládnout nemá. Navíc jako občan trvám na tom, abyste s sebou vzal i další nechvalně proslulé osobnosti, jež se podílejí na ničení naší země.Téměř každý soudný člověk u nás ví, o koho se konkrétně jedná.
A ještě jedno - postavte se k tomuto dopisu konečně jako muž, a přestaňte občany České republiky škádlit. Trpělivost českého a moravského naturelu není nekonečná.
Pokud v sobě máte alespoň zbytek osobní cti, odpovědnosti a soudnosti, měl jste složit funkci již včera, neboť každým dnem narůstají nevratné škody, které způsobujete špatným vedením vlády.
podepsán
občan Janda
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama