Studečtí gestapáci

5. června 2016 v 19:16 | Převzato
muje deník Parlamentní listy, žaloba se týká tohoto projevu předsedy senátu Milana Štěcha na vzpomínkové tryzně v Terezíně 15.5.2016:
Ve výzvě k omluvě, která žalobě předcházela, uvádí "Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku" mimo jiné toto:
Mimo jiné senátor Štěch uvedl, že "obětí okupace bylo nesrovnatelně více než těch, kteří zemřeli během odsunu." To však není pravda, počet obětí vyhnání je s počtem obětí okupace plně srovnatelný, pokud ho dokonce nepřevyšuje.
Jelikož předseda senátu zcela správně na tuto provokaci nereagoval, přistoupili čeští pohrobci sudetských Němců k žalobě. V žalobě se mimo jiné zcela nepřekvapivě odvolávají na již zmíněnou návštěvu ministra Hermana na nedávném srazu Sudeťáků v Německu.
Bohužel se začínají potvrzovat obavy z toho, že skandální návštěva ministra české vlády na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu a ještě skandálnější podpora vyjádřená ze strany českého premiéra Bohuslava Sobotky bude znamenat jen a pouze obnovení nároků ze strany sudetských Němců vůči českému státu.
Kdo stojí za "Sudetoněmeckým krajanským sdružením v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?"
V čele tohoto dosud široké veřejnosti málo známého spolku stojí tříčlenný výkonný výbor. Jeho členy jsou Wolfgang Habermann, Tomáš Pecina a Jan Šinágl. Ve stanovách spolku se mimo jiné uvádí:
(3) Spolek odmítá násilí a vystupuje proti jakékoli formě diskriminace na základě ethnického původu nebo jazyka, zejména odsuzuje vyhnání, genocidium a ethnické čistky, k nimž došlo po druhé světové válce na území střední a východní Evropy.
(4) Spolek pokládá osoby, jež se v předchozím odstavci popsaného jednání dopustily, jakkoli se na něm podílely nebo k němu daly podnět, za válečné zločince, kteří měli být postaveni před soud. Spolek proto odmítá a odsuzuje zákon č. 115/1946 Sb., o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků, a pokládá ho za legalisaci zjevného bezpráví.
(5) Stejně tak spolek považuje za projev bezpráví ty z dekretů presidenta republiky, jež se staly právním základem pro zločiny popsané v odstavci 3 shora, zejména dekret presidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, dekret presidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, dekret presidenta republiky č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, ústavní dekret presidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, dekret presidenta republiky č. 71/1945 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství, a dekret presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
(6) Spolek je přesvědčen, že shora uvedené dekrety presidenta republiky, stejně jako některé další právní předpisy, by měly být zrušeny, tak aby aspoň pro futuro přestaly tvořit součást právního řádu České republiky, neboť se neslučují s těmi principy, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací mezinárodních úmluv o lidských právech, a jsou v naprostém rozporu se zásadami respektovanými Evropskou unií, k níž Česká republika přistoupila, stejně jako s jejím vlastním ústavním řádem.
(7) Spolek uznává právo osob, jež se staly obětí zločinů popsaných v odstavci 3 shora, na náhradu škody a na satisfakci za nemajetkovou újmu, kterou utrpěly, na to, aby bylo jim nebo jejich dědicůmobnoveno vlastnické právo k neprávem konfiskovanému majetku a aby jim, budou-li mít o to zájem, bylo uděleno státní občanství České republiky. Rovněž by mělo být umožněno získat české občanství potomkům a životním partnerům takto postižených osob.
Napsáno pro Bigbloger.lidovky.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama