Krutovláda

28. května 2016 v 10:32 | Převzato ale pravdivě děsné.

Krutá vládo vládnoucí občanům žijících na území Čech, Moravy a Slezska,
na základě níže uvedených faktů, Vám předkládáme vyúčtování za období Vašeho vedení a spravování Čech, Moravy a Slezska.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na ústavním zákoně o referendu č. 327/1991 ,kterým vymezuje návrh na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky pouze na základě rozhodnutí referenda a výsledek referenda má pak závaznost ústavního zákona. Vzhledem k neslučitelnosti a vzájemných rozporů vítězných politických stran ODS a HZDS se rozhodlo o rozdělení republiky.
Dne 13. listopadu roku 1992 se ústavním zákonem č. 541/1992 Sb.,rozhodlo o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku a následně již 25.listopadu přijalo Federální shromáždění ústavní zákon č. 542/1992 Sb. o zániku ČSFR k 31. prosinci 1992
Od 1.ledna 1993 zaniklo Československo a nikdo se nás neptal. Hrstka lidí, která se podílela na tomto velezrádném kroku, zpřetrhala veškeré národní a kulturní tradice mezi československými národy a způsobili tím sebevraždu největší hospodářské a průmyslové velmoci ve střední Evropě, ale i ve světě. Občanům z Čech,Moravy,Slezska i Slovenska podstrčili touto lstí Danajský dar v podobě nezaměstnanosti, nejistoty, nestability,nemorálky a lží opakujících se denně buď již ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích či populárních PR agentur a neziskových organizacích. Toto rozhodnutí bylo nejen účelové a protiústavní v rozporu s výše citovaným ústavním zákonem, ale také proti vůli většiny obyvatel země. Zákon je zákon a dodržovat ho je povinností nejen občanů, ale ve zvýšené míře i ústavních činitelů a představitelů státu. Z porušení zmiňovaného zákona dodnes vyplývají velmi závažné skutečnosti, na které nikdo z Vás nebral žádný zřetel. Od protiústavního rozdělení republiky bylo s národem nakládáno jako se stádem ovcí, zákonodárci lhali a páchali organizované podvody s cílem rozkrást a zrušit republiku.
Československý národ si nárokuje svoje bohatství zpět!
Po 23 letech prapodivných vlád nás zase Vaše rozhodnutí nutí přijímat na naše území uprchlíky. Ono to ještě nestačilo, co jste si na nás vymysleli Vašimi nesmyslnými zájmovými zákony, které ve většině případů nemají ani hlavu ani patu? Ono nestačí, že stojíme před zánikem české výroby a českých řemesel? Místo, abyste se snažili napravovat, co vlády před Vámi zkazily, snažíte se zcela český národ vyzmizíkovat a z našeho území udělat pouhou čáru na mapě Evropy. Vaší nezodpovědností a lačností po bohatství jste přestali počítat s národem, který jste doslova hodili přes palubu. Vaše obrovská snaha dostat do naší vlasti migranty není náhodná.
Z vaší strany se nejedná o pomoc migrantům, nýbrž o přípravu války, která je pro Evropu naplánovaná cizími jedinci zakrývající se pod záštitu NWO. Vyjadřujeme Vám proto svou nedůvěru a hlubokou nespokojenost s Vaší dosavadní činností, týkající se spravování státu a našeho národního majetku.
Váš výklad o své moci a pravomoci se neslučuje s Ústavou ani s potřebami národa a ochranou republiky.
Po mnoha protestech, demonstracích a napsaných petic se Vám ani Vašim poslancům a parlamentním politickým stranám, nepodařilo odpovědět ani sjednat nápravu na výzvy a požadavky národa, který jste nechali cizími mocnostmi podrobit jejich diktátu a zavinili jste úplný rozpad naší republiky a nyní nás vlečete do III. světové války. Za Vaše lži a ohlupování národa pomocí státních veřejných medií a korupce, za kterou si Vás koupila a použila cizí velmoc, nastala doba zúčtování a odhalení všech Vašich zločinů. Budou zveřejněny všechny důkazní materiály, usvědčující Vás z napáchané trestné činnosti proti lidu a státu. Státu, ve kterém Vám byla svěřena důvěra hodna řádného hospodáře spravovat a řídit majetek nás všech. Vaše dosavadní praktiky ve spravování a vedení republiky se neosvědčily, byl prokázán přímý zločinný úmysl zničit vše, co bylo vybudováno našimi předky. Byl rozkraden a zločinně rozprodán veškerý národní majetek včetně fungujícího systému jak v hospodářské, ekonomické tak i průmyslové soběstačnosti. Z těchto primárních důvodů pro Vás již nemáme žádné místo ve veřejných státních funkcích a bude proti Vám zahájeno důkladné vyšetřování státní policií, která zůstala apolitická. Souběžně bude soudně řešen i zločin s protiústavním rozdělením ČSFR, zrušení nelegitimních států ČR i SR a obnova suverénního evropského státu ČSFR.
Československý národ si nárokuje svoji republiku a bohatství zpět a proto :
Obviňujeme Vás z udržování nelegitimního státu.
Obviňujeme Vás ze spolčení s cizí mocí, kterou jste přímo nechaly vměšovat se do našich vnitrostátních záležitostí
Obviňujeme Vás za okupaci veřejnoprávních medií s cílem falešné propagandy falzifikovat nejen historická fakta, ale i poznatky současnosti
Obviňujeme Vás z podpory úmyslně nekvalitního školství a z ohlupování naší mládeže.
Obviňujeme Vás z úmyslného překrucování našich dějin a z porušení Benešových dekretů.
Obviňujeme Vás z nekalé hospodářské soutěže.
Obviňujeme Vás ze zneužívání státní i městské policie
Obviňujeme Vás z manipulace soudních dvorců
Obviňujeme Vás za vlastizradu porušení celistvosti státu
Obviňujeme Vás za rozkradení národního pokladu ČSFR
Obviňujeme Vás za velezradu rozkradení národního majetku a našeho jmění
Obviňujeme Vás za porušení ochrany a bezpečnosti státu
Obviňujeme Vás za neustálé porušování lidských práv a svobod
Krom toho jste společně a kolektivně odpovědni:
-za neposkytování prostředků plynoucích z hospodaření na národním majetku na starobní, nemocenské, vdovské, sirotčí a jiné důchody
-za ovládnutí bankovního systému lichváři a korporacemi
-za vytunelování a rozprodej státních bank
-za všechny občany, kteří spáchali sebevraždy v důsledku své bezvýchodné životní situace, zapříčiněné Vašimi novými špatnými anti-sociálními a anti-humánními zákony.
K tomu, aby mohl národ opět volně dýchat, Vás vládo ČR, za Vaši škůdcovskou a nepřátelskou činnost vůči národu a státu s okamžitou platností
odvoláváme ze všech státních a veřejných funkcí
Od 1. ledna 1993 se k moci dostali nelegitimní vlády v českých zemích i na Slovensku. Veškerá rozhodnutí, zákony a opatření těchto vlád ČR i SR vydaná po 1. lednu 1993 jsou neplatná a budou anulována. Odškodnění všem občanům, kterým bude prokázána v tomto období újma zneužitím moci veřejného činitele, bude zaručeno.
Právní stát a zákonnost v této zemi bude obnoven anulací protiústavního rozdělení ČSFR. Akt anulace rozdělení ČSFR je po právu a v prospěch budoucnosti národů Československa.
Místa v parlamentu zaujme prozatímní vláda. Jmenováním prozatímní vlády pověřujeme za Čechy, Moravu a Slezsko pana prezidenta Miloše Zemana, který ve spolupráci se slovenským zástupcem, vyberou z řad odborníků a čestných nezkorumpovatelných občanů ty nejlepší z navržených a vybraných kandidátů obcí, okresů a krajů. Korupce vládních činitelů, soudců a veřejné správy nebude trpěna. Požadujeme přímý politický volební systém zdola se zakotvením osobní zodpovědnosti, odvolatelnosti a bez udělování imunity. Volby budou probíhat pouze v jednom pracovním dnu a za plnou náhradu mzdy zaměstnavatelem. Plánovitá ekonomika hospodaření, zaměstnanost, zajištěnost důstojného života a bezpečí pro všechny občany Československa obnoví hlavní úlohu státu.
Žádáme o zahájení vyšetřování všech kauz týkající se nelegitimního rozdělení a rozkradení Československé republiky
Účastníci demonstrace, Praha Václavské nám,Klárov dne 14.5.2016
CO: Prezident České Republiky
Ústavní soud ČR
Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Nejvyšší kontrolní úřad ČR
Generální inspekci bezpečnostních sborů ČR
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama